Vergoeding voor stoppende nertsenhouders

Publicatiedatum: 08 december 2020

Het verbod op het houden van pelsdieren is vervroegd. Naar verwachting wordt de regeling voor vergoeding op grond van de Wet verbod pelsdierhouderij in januari 2021 van kracht. Vanaf 13 dagen na inwerkingtreding van deze wetwijziging gaat het verbod op het houden van nertsen in en worden er beroepsmatig geen nertsen meer gehouden in Nederland.

Met de aanpassing van de wet worden ook de beleidsregels voor de vergoeding vastgesteld. Hierin staat hoeveel de vergoeding bedraagt en waarvoor deze beschikbaar is. De vergoeding is bedoeld als tegemoetkoming voor inkomensschade in de eerste drie jaar, compensatie in de overgangsperiode naar vervangend inkomen, transitiekosten voor werknemers en voor waardevermindering van fokteven. Dat laatste vanwege het exportverbod. In totaal is daar 150 miljoen euro voor beschikbaar, waarvan 130 miljoen euro voor de sector en 20 miljoen euro voor uitvoeringskosten.

Ook is het mogelijk om gemaakte kosten voor de inhuur van adviseurs en rechtsbijstand vergoed te krijgen.

Voorwaarden voor deelname

Voor het deelnemen aan de regeling gelden een aantal voorwaarden. De peildatum is 28 augustus 2020. Als er op 28 november 2020 geen toestemming meer was voor het houden van pelsdieren is deelname aan de regeling niet mogelijk. Men heeft bijvoorbeeld geen toestemming meer, omdat men al deelneemt aan de Regeling subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij.

Bedrijven die in 2020 geen dieren hebben gehouden, moeten aantonen dat de inrichting intact was na 28 augustus 2020 om gebruik te kunnen maken van de regeling.

Vergoedingen en nadeelcompensatie

De vergoeding hangt af van de bedrijfssituatie. Bedrijven die in werking zijn, ontvangen € 158 per fokteefbedrijven die geruimd of leeg zijn in 2020 ontvangen € 115 per fokteef. De overbrugging naar een nieuw inkomen is gelijk voor beide categorieën. De lege bedrijven kunnen geen aanspraak maken op een transitievergoeding. Op eerdergenoemde bedragen wordt uiteindelijk nog wel een korting ingehouden. Eerder werd uitgegaan van een bedrijfsrisicio van 15% als korting op de nadeelcompensatie. De motie van GroenLinks om dit te verhogen naar 20% werd aangenomen. Het is nog niet bekend of minister Schouten dit over gaat nemen.  

Regeling subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

De minister heeft aangegeven dat de huidige regeling aangepast wordt, zodat het kabinet het slopen en ombouwen kan blijven subsidiëren, naast de vergoedingsregeling verbod pelsdieren. Eerder is aangegeven dat er 31 miljoen euro beschikbaar is voor deze regeling. Deze regeling komt waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2021.

Weg naar een nieuwe toekomst

Met deze regelingen komt er hopelijk meer rust voor nertsenhouders na dit roerige en onzekere jaar. Voor velen is het nu zoeken naar een nieuwe vorm van inkomsten. Vaak hoort daar een nieuwe bestemming bij. Dit zijn vaak tijdrovende procedures, daarom ook ons advies om daar snel mee te beginnen. Kunt u ook gelijk laten bekijken of er mogelijkheden zijn om ammoniak te verhandelen. De specialisten van DLV Advies kunnen u bij deze zaken ondersteunen.

'In vijf jaar tijd wordt alles anders'

"Deze maand heb ik een aantal leuke bijeenkomsten gehad rondom het wijzigen van mijn rol in het bedrijf. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd...

Lees verder

Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt. Voor deelnemers is het belangrijk om nu...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden