Vergunningsvrij de koeien in de wei

Publicatiedatum: 17 april 2020

De eerste koeien staan inmiddels alweer in de wei. Gisteren is officieel door de Gedeputeerde Staten van alle 12 provincies besloten dat beweiden van vee een normaal onderdeel is van het boerenbedrijf en dat hiervoor geen aparte vergunning vanuit de Wet natuurbescherming nodig is.

Eén van de gedeputeerden van de provincie geeft aan: “De Nederlandse samenleving hecht er dan ook aan dat er vee in het landschap aanwezig is en zichtbaar blijft.” De provincies nemen, net als de commissie Remkes, het standpunt in dat het gunstiger is om de koeien te beweiden dan op stal te hebben. Bij beweiden krijgt de mest en urine namelijk minder kans om te vermengen, waardoor er minder stikstof vrijkomt.

Lopende en nieuwe vergunningsaanvragen

Vergunningsaanvragen voor beweiden die nu zijn ingediend, worden vanaf nu alleen beoordeeld als onderdeel van het stalsysteem. Ondernemers die een losse aanvraag ingediend hebben of willen indienen krijgen bericht dat er voor de activiteit beweiden geen vergunningsplicht is.

Lopende handhavingsverzoeken

Vanuit verschillende organisaties lopen er handhavingsverzoeken voor het beweiden van dieren. Op basis van bovenliggende afspraak gaan de provincies deze handhavingsverzoeken afwijzen.

Laatste woord aan de rechter?

Bovenstaande is een afgesproken uniforme werkwijze. Erwin van Kessel, teammanager bij DLV Advies plaatst hierbij een kanttekening: "Het ligt in lijn der verwachting dat er nog een rechter aan te pas gaat komen of bovenstaande aanpak ook de juridische toets doorstaat, of dat deze mogelijk in de toekomst aangepast moet worden."

Bent u op zoek naar meer informatie over uw vergunningen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden