Vergunningverlening (opnieuw) lamgelegd?

Publicatiedatum: 16 maart 2021

Opnieuw is er grote onrust over de vergunningverlening van agrarische bedrijven op het gebied van stikstof. Een recente uitspraak van de rechter kan grote gevolgen hebben voor de mogelijkheid om intern te salderen met behulp van in emissiereducerende technieken. 

Mobilisation for the Environment (MOB) heeft twijfel gezaaid over of emissiearme systemen de reductie halen waarvoor ze op de RAV-lijst staan. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat deze twijfel onvoldoende is weggenomen door de overheid. Daarop heeft de rechter besloten dat de vergunning van een Friese melkveehouder vernietigd wordt. Dit kan gevolgen hebben voor andere bedrijven die door investeringen in emissiearme systemen hun emissie reduceren en door dit interne salderen meer dieren gaan houden. Wat die gevolgen zijn legt Jeroen van Boxmeer, adviseur ROM bij DLV Advies uit. 

Twijfel over werking emissiearme vloeren

Ondanks dat dit een uitspraak is van één rechtbank kunnen de gevolgen groot zijn. Jan: “De provincie gaat tegen dit oordeel in beroep. De Raad van State zal hier een eindoordeel over geven. Maar voordat dit zover is zijn we zo anderhalf jaar verder. Tot die tijd is deze uitspraak richtinggevend.” Dit betekent dat extra onderbouwing nodig zal zijn om aan te tonen dat de reductie zoals opgenomen in de RAV-lijst ook daadwerkelijk behaald wordt. Jeroen: “De emissiereducties zoals ze zijn opgenomen in de RAV-lijst zijn tot stand gekomen op basis van praktijkonderzoek. Op 4 verschillende bedrijven per systeem is een jaar lang de ammoniakemissie gemeten. Bij de gemeten emissiereductie is nog een veiligheidsmarge ingebouwd. Op de RAV-lijst staan ze dus met een hogere emissiefactor dan daadwerkelijk gemeten is.” 

Extra onderbouwing nodig van RAV-codes

Door een rapport van het CBS is er toch is twijfel ontstaan over de werking van de emissiearme systemen. Ondanks dat veel agrariërs erkende emissiearme systemen hebben geplaatst ziet het CBS geen grote afname in ammoniakemissie. Op basis daarvan concluderen zij dat de systemen niet de ammoniakreductie kunnen hebben waarvoor ze op de RAV-lijst staan. De rechter vindt dat de overheid deze twijfel onvoldoende wegneemt. 

De aanpak van DLV Advies

Jeroen: “Als DLV Advies gaan we onderzoekers vragen de methode waarop de RAV-code is bepaald te verifiëren en te bepalen of deze methode betrouwbaar is en daarmee kan blijven dienen als instrument in de vergunningverlening. Daarnaast zullen we wetenschappers vragen voor ons het CBS-rapport door te nemen en te onderzoeken of de juiste methodes en aannames zijn gedaan of dat er onjuiste conclusies zijn getrokken.”

Vergunningsvrij of vogelvrij?

Wat moeten ondernemers doen die door middel van emissiereducerende technieken willen intern salderen of deze technieken inzetten voor verplichte reductie zoals in Noord-Brabant? Recentelijk bleek uit een uitspraak van de Raad van State dat er geen vergunning nodig is bij intern salderen. Nu wordt de methode waarop intern salderen wordt toegepast in twijfel getrokken. Daarom is het verstandig extra zekerheid in te bouwen. Jeroen: “We hebben een beslistool ontwikkelt die ondernemers helpt om in hun situatie de opties te vergelijken en tot een keuze te kunnen komen. Op het moment dat je bestaande stallen emissiearm gaat maken, is het mogelijk om een voortoets uit te voeren. Uit de voortoets blijkt of er sprake is van intern salderen. Dit is echter geen formeel besluit. Bij de bouw van een nieuwe stal is deze methode risicovol. Er komt namelijk geen besluit. Daarmee heb je dus geen onherroepelijke WNB-vergunning voor de nieuwe stal. Een veehouder kan er ook voor kiezen om een vergunningsaanvraag in te dienen. Hierop zal het bevoegd gezag reageren met een positieve weigering. Dit houdt in dat men aangeeft dat voor de aanvraag die je als ondernemer hebt ingediend geen vergunning nodig is. Daarmee is zwart op wit vastgelegd dat de situatie waar je naar toe gaat als bedrijf aangevraagd is en is de situatie vergunningsvrij vastgelegd. De juridische houdbaarheid van dit document zal pas helemaal duidelijk worden wanneer het bij de rechter komt. De enige manier om rechtszekerheid te verkrijgen is om extern te salderen voor de uitbreiding in stikstofdepositie. Dit betekent dat er ammoniak aangekocht wordt om de uitbreiding mogelijk te maken.”

 

Opnieuw voor de keus: wel of niet stoppen?

Varkenshouder Jorlan Manders overwoog in 2019 om gebruik te maken van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Na berekeningen door DLV Advies...

Lees verder

Dé Appeldag 2023

Dit jaar zal Dé Appeldag plaatsvinden op donderdag 29 juni bij Proeftuin Randwijk, Lingewal 1b, Randwijk. Naast de focus op appel- en perenteelt...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid