Vijf manieren om mest op te waarderen

Publicatiedatum: 07 juli 2017

Er zijn op dit moment grofweg vijf technieken waarmee rundveemest kan worden opgewaardeerd tot een interessante meststof. De tientallen lopende projecten op het gebied van mestraffinage maken gebruik van één techniek of een combinatie van deze technieken. Sommige technieken kunnen ook toegepast worden op varkensmest. Harm Wientjes, projectmanager en specialist mestbewerking bij DLV Advies, zet ze op een rij. 

1. Mest verwerken tot mineralenconcentraat

Mest verwerken tot mineralenconcentraat gebeurt meestal met omgekeerde osmose van de dunne fractie. Onder druk worden de mineralen van het water gescheiden. Dit gebeurt door middel van een membraan, dat alleen water doorlaat. Het mineralenconcentraat dat overblijft, mag ingezet worden als kunstmestvervanger. De dikke fractie kan verwerkt worden tot Groen Fosfaatmestkorrels. "De afzet hiervan is kansrijk, omdat derogatiebedrijven de korrels wél en fosfaatkunstmest niet mogen gebruiken. De techniek is alleen geschikt voor veehouders met een goedkope warmtebron, zoals een biogasinstallatie, die minimaal 50.000 kuub mest kan verwerken", zegt Harm Wientjes. 

2. Mest scheiden en dikke fractie afvoeren

Mest scheiden kan op het erf met een eigen mestscheider of een mobiele scheidingsinstallatie van de loonwerker. Of dit financieel zinvol is, hangt af van de scheidingskosten en de gehalten van de dikke fractie. "Scheiden van mest is vooral interessant voor melkveehouders die al een mestscheider hebben voor de productie van boxstrooisel. De extra scheidingskosten voor de dikke fractie die naar de verwerker gaat, zijn in dat geval gering", aldus Harm Wientjes. De dikke fractie hygiëniseren op eigen erf kan een vervolgstap zijn.

3. Dunne fractie indampen

Met een speciale luchtwasser kan de verdamper van de unit warme lucht uit de stal gebruiken om mestvocht te verdampen. Normaal gaat deze energie verloren. Hoe dunner de mest, des te makkelijker de mest verdampt. Vooraf scheiden is een must, zeker omdat vaste deeltjes de sproeiers kunnen verstoppen. Je kunt de mest ook eerst in een polyester silo laten bezinken. De uitgezakte dikke fractie gaat dan naar een aparte put, de dunne fractie gaat in de wasser. 

4. Mest of digestaat strippen of kraken

De stikstof uit drijfmest of digestaat strippen of kraken is een vierde optie. Hierbij wordt met behulp van een luchtwastechniek het ammoniakdeel van de stikstof uit de dunne fractie van het digestaat gevangen. Het spuiwater met deze ammoniakale stikstof mag als kunstmest worden toegediend en geldt niet meer als organische mest.

5. Beluchten van mest

Bij het beluchten van mest wordt met een centrifuge meer fosfaat uit de dunne fractie gehaald. De nitraat in de mest wordt eerst met bacteriën in een anaerobe omgeving omgezet in nitriet. Daarna komt er zuurstof bij en wordt het nitriet omgezet in stikstofgas. Dit stikstofgas is gelijk aan het stikstof in de buitenlucht en kan dus verantwoord in de lucht gelaten worden. Deze methode is interessant vanaf 15.000 kuub koeienmest en vanaf 10.000 kuub varkensmest.

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden