Voeren voor minder ammoniak

Publicatiedatum: 25 januari 2017

Deelnemers Praktijknetwerk zien meerwaarde van fokwaarde ureum. In de afgelopen periode zijn de fokwaarden voor ureum beschikbaar gekomen voor de deelnemers.  DLV Advies analyseerde de cijfers.  De verdeling over de fokwaarden is verschillend per bedrijf.  Ook de fokwaarden van koefamilies en dochtergroepen van stieren op de bedrijven laat duidelijk de invloed van erfelijkheid zien. Veehouders zien kansen bij stierkeuze en beperkte toepassing bij selectie. 

Verdeling fokwaarde ureum

De verdeling van de fokwaarden voor ureum is weergegeven van de melkkoeien van de 9 deelnemende bedrijven in het praktijknetwerk. De fokwaarde 0 komt overeen met koeien uit 2010, die een gemiddeld ureumgehalte van 20 hebben. 
In de grafiek is te zien dat bij de fokwaarde ureum de waarden  het meest tussen -1 tot +2  liggen met uitschieters naar -4  resp. +5.  Daaruit blijkt dat 30% van de melkkoeien een negatieve fokwaarde heeft, hetgeen positief is voor ureumverlaging. 


Fig:  Procentuele verdeling van de melkkoeien over de fokwaarde ureum van 1200 melkkoeien 

De gemiddelde fokwaarde voor ureum is ook per bedrijf berekend. Deze varieerde van -0,04 tot 0,41. Gemiddeld was dit 0,26 over de bedrijven. De resultaten zijn per bedrijf besproken. Voor de verklaring is onder andere gekeken naar de spreiding en het gebruik van de stieren op het bedrijf. De eerste reactie is daarbij geweest dat de fokwaarden van de stieren die de deelnemers hebben gebruikt op hun bedrijven niet bekend zijn. 
Ook de fokwaarden van ureum voor stieren variëren. In de gepubliceerde lijst van december 2016 varieert dit van -5 tot +8 voor stieren. 
De berekende waarden van de koeien worden nu nog niet gedeeld met de veehouders. De deelnemers in het project hebben deze informatie in het kader van het praktijknetwerk wel ontvangen. 
Verdere analyse heeft plaatsgevonden naar de verschillen tussen de koeien. Dit is besproken met CRV, die  de fokwaarden voor de deelnemers heeft aangeleverd. 

Invloed van koefamilies en dochtergroepen

In de analyse is ook gekeken naar de invloed van koefamilies. Daarbij is op basis van de namen van de dieren geselecteerd. De ene koefamilie scoort lager in fokwaarden dan de ander. Het varieert gemiddeld van -1 tot +1.  Het voorkomen daarvan is ook per bedrijf verschillend. Opvallend is dat de deelnemers het gebruik van aantal stieren met een hogere fokwaarde herkennen in de bloedlijnen. Een verdere analyse is nodig of de fokwaarde ook iets kan toevoegen voor de gebruikswaarde van de koeien (productieniveau). Een ander vergelijk dat is gemaakt is de fokwaarde van dochtergroepen op de bedrijven. Ook hier is eenzelfde trend waar te nemen. 

Praktische toepassing in de bedrijfsvoering

De deelnemers in het praktijknetwerk hechten waarde aan het beschikbaar hebben van de fokwaarde voor ureum van de stieren die ze gebruiken voor de aanwas in hun veestapel. Hier zien ze een meerwaarde in bij het selecteren van stieren. Voor de selectie in hun veestapel op koeien met een hoge en lage fokwaarde geven ze aan dat ze er hun goede gebruikskoeien niet op gaan selecteren bij de uitstoot.  Wel zien ze mogelijkheden bij de keuze van de koeien die ze willen gebruiken voor fokken in de veestapel. 

De meerwaarde voor ureumverlaging wordt wel gezien, maar er moet meer financieel voordeel te halen zijn, wil dit een grotere betekenis gaan krijgen. Daarom wordt ook gezocht naar verband tussen de fokwaarde voor ureum en eiwitbenutting uit het rantsoen. 

Neem voor meer informatie contact op met Marc Strikkeling via 06- 83 90 51 00 of m.strikkeling@dlvadvies.nl


 

Let op: diverse aanpassingen in GLB 2024

Agrarische ondernemers die voor 2024 GLB-toeslagen willen aanvragen, moeten er rekening mee houden dat er het een en ander gaat veranderen. Zo komen veel...

Lees verder

Kruidenrijk grasland met een lange adem

De voordelen van kruidenrijk grasland zijn wel bekend: het is droogtetoleranter, het kan (kunst)mest besparen, het leidt tot een toename aan biodiversiteit,...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid