Voerwinst nooit meer onder de € 1.000 per zeug en € 100 per vleesvarken

Publicatiedatum: 09 juni 2023

"Is de wens de vader van de gedachte of wordt de toekomst echt anders dan het verleden? Feit is dat de voerwinst de gemoederen erg bezig houdt, zowel in de reguliere markt als in de concepten die werken met een vaste prijs", start Paul Bens, directeur bij DLV Advies, zijn blog in varkens.nl. De verschillen waren de laatste jaren enorm groot. Vraag is hoe je dat voor de komende jaren inschat en wat het niveau en de uitersten zullen zijn.

De realisatie van de voerwinst in de laatste jaren liet onomstotelijk een cyclus zien. Onderstaande grafieken illustreren dat duidelijk. De uitersten bij de zeugen zijn daarbij steeds verder uit elkaar gaan lopen, met spreiding in de laatste 6 jaren van € 375 tot € 995 per zeug.

Cyclisch patroon

Waar we afgelopen twee jaren historisch gezien laag zaten, zeker gelet op de kosten na voerwinst, zitten we juist de eerste 4 maanden van dit jaar hoger dan we ooit in het verleden gezeten hebben. De voerwinsten bij de vleesvarkens schommelen ook, maar de pieken en de dalen worden daar meer afgevlakt door de grotere uitersten in de biggenprijs. De cijfers vertonen duidelijk een cyclisch patroon, maar het menselijk denken lijkt daar anders op te reageren. Wanneer de cijfers slecht zijn, neigen velen te geloven dat het slecht zal blijven, terwijl ze bij goede cijfers vaak denken dat het goed zal blijven.

Afhankelijk van de export

Vooropgesteld dat ik denk dat de voerwinst, ten opzichte van het verleden, zal stijgen en dat er een cyclus zal blijven bestaan. Die is niet te voorspellen en zal zeker verstoord worden door wereldpolitiek, mondiale markten of veterinaire omstandigheden. Als EU zijn we in grote mate afhankelijk van de wereldmarkt, met een zelfvoorzieningsgraad van ongeveer 115%. Nederland, met een nog hogere zelfvoorzieningsgraad, is met name afhankelijk van export. Daartegenover verwacht ik een scenario waarin de kosten na voerwinst wereldwijd toenemen, terwijl de productie slechts mondjesmaat stijgt. Tegelijkertijd verwacht ik dat de mondiale consumptie blijft groeien. Toch denk ik dat er altijd weer een balans zal komen en dat de voerwinst in de wereld de kostprijs volgt.

Grafiek 1: Voerwinst per zeug historisch

Grafiek 2: Voerwinst per vleesvarken historisch

Stijging van de voerwinst

In de voorgaande jaren vertoont het 6- of 7-jarig gemiddelde een trendmatige stijging. In het afgelopen jaar bedroeg het niveau ongeveer € 675 per zeug en € 83 per vleesvarken. In lange termijnbegrotingen, de uitgangspunten in KWIN Veehouderij, wordt voor de komende KWIN uitgegaan van een voerwinst van € 693 per zeug en € 84 per vleesvarken. Een duidelijke stijging van de voerwinst ten opzichte van wat een aantal jaren geleden nog werd aangehouden in de KWIN, maar ook zeker een niveau wat voor de huidige en komende kosten in de sector vereist is om aan alle verplichtingen te voldoen. Zelfs dan moet je beter dan gemiddeld presteren om het bedrijf te continueren op lange termijn.

Werken met concepten

Voor wie zich in wil dekken tegen lagere prijzen/voerwinst is het nu ook het moment om na te denken over vaste concepten. Daar komt ruimte in, alleen al omdat niet alle bedrijven de eisen van 2025 zullen implementeren. Er zullen bedrijven stoppen of uitstappen omdat zij verwachten hogere resultaten te kunnen realiseren zonder concept. Het is de kunst om samen te onderzoeken hoe je kunt omgaan met de hoge voerwinst in de huidige tijd. Dit betekent het stapsgewijs implementeren van concepten die gebaseerd zijn op een gemiddelde voerwinst en kijken hoe deze kunnen worden toegepast. Dit is de uitdaging voor de concepten de komende tijd, maar ook een te maken afweging voor de varkenshouders. Als je denkt dat de voerwinst niet meer onder de € 1.000 per zeug of onder de € 100 per vleesvarken komt, dan bieden vaste concepten geen meerwaarde. Wanneer je uitgaat van een lagere langjarige voerwinst, dan zou je met die concepten niet alleen een goed inkomen hebben maar ook een vlakke voerwinst zonder pieken en dalen.

Uitgaan van langjarige voerwinsten

Ik heb ook de hoop dat de voerwinst niet meer onder de € 1.000 per zeug en € 100 per vleesvarken zal dalen. Echter, ik zou bij het nemen van beslissingen uitgaan van de langjarige voerwinsten zoals in het verleden zijn gerealiseerd of nu in KWIN zijn opgenomen. Een meevaller is dan makkelijker te verwerken dan een tegenvaller als je van het hogere niveau was uitgegaan.

Voerwinstprognose ontvangen?

U kunt de maandelijkse voerwinst- en liquiditeitsprognose ontvangen voor € 90 per jaar. Wilt u meerdere toegangsrechten, dan wordt er een bedrag van € 250 per jaar in rekening gebracht. U kunt de prognoses aanvragen via onderstaand invulformulier waarin u akkoord gaat met de betalingsvoorwaarden. Vervolgens kunt u via een persoonlijke link of via e-herkenning inloggen op de ledenpagina.

* verplichte velden

Dit artikel is in aangepaste vorm overgenomen van varkens.nl

GLB bedrijfsplanvouchers t.w.v. € 7.500 opent op 5 juni

Wilt u omschakelen naar duurzame landbouw? Of staat bedrijfsovername op de planning en heeft u een bedrijfsplan nodig? Vanaf 5 juni opent de subsidie...

Lees verder

GLB-kennisvoucher opent 5 juni

Vanaf 5 juni a.s. worden de GLB-kennisvouchers opnieuw opengesteld uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Met deze vouchers ter waarde...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden