Voorstel compensatie afwikkeling renteswap

Publicatiedatum: 25 juli 2017

De laatste weken ontvingen de eerste ondernemers met een renteswap een voorstel tot compensatie. Met de voorstellen is een begin gemaakt met de uitvoering van het Uniform Herstelkader Rentederivaten. ABN AMRO Bank heeft toegezegd in augustus te starten met het doen van compensatievoorstellen. De Rabobank heeft toegezegd nog dit kwartaal te starten en de ING Bank zegt te starten vanaf het vierde kwartaal. 

Goede controle belangrijk

Het beoordelen van de gedane voorstellen ligt bij de ondernemers zelf. Het is van belang de voorstellen te controleren en niet te snel te beslissen als niet overzien wordt of er nog haken en ogen aan het voorstel kunnen zitten. 

Individuele gevallen vragen maatwerk

Het Uniform Herstelkader Rentederivaten beoogt bezitters van renteswaps volgens vaststaande kaders te compenseren voor geleden schade bij de renteswaps. De eerste versie van het herstelkader is gepubliceerd op 5 juli 2016. In de 5 maanden daarna is er door de Derivatencommissie, de Autoriteit Financiële Markten, banken en belangenorganisaties flink gesleuteld aan de interpretatie en uitvoerbaarheid. Dit heeft geleid tot een veel uitvoerigere definitieve versie. Op 19 december 2016 is dit definitieve Herstelkader gepubliceerd. Deze publicatie is en wordt nog steeds verder aangevuld met nieuwe vragen en antwoorden. Dit omdat de individuele gevallen nog vaak om maatwerk vragen.

Eindelijk komt er nu een begin aan een langslepend dossier. De laatste dossiers zullen nog wel even op zich laten wachten.
Een punt van aandacht is waar het uitgekeerde geld naartoe gaat. In principe komt het beschikbaar als ruimte op uw lopende rekening en kunt u er vrijelijk over beschikken. Dit is uiteraard ook afhankelijk van de rest van de afspraken die u heeft met de financier. 

Heeft u een voorstel ontvangen?

Heeft u vragen over uw specifieke situatie en wat u eventueel in uw geval kunt verwachten? Neem zodra u een voorstel heeft ontvangen contact op met een van onze financiële adviseurs. Zij helpen u graag verder. 
 

'In vijf jaar tijd wordt alles anders'

"Deze maand heb ik een aantal leuke bijeenkomsten gehad rondom het wijzigen van mijn rol in het bedrijf. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd...

Lees verder

Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt. Voor deelnemers is het belangrijk om nu...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden