Vrijstelling scheurverbod bij droogteschade

Publicatiedatum: 26 juli 2017

Dit voorjaar is, op verschillende percelen die niet beregend zijn, schade ontstaan door de droogte. De grasgroei stagneerde en het onkruid en het aandeel slechte grassen als ruwbeemd en straatgras namen toe. De verwachte grasopbrengst op deze percelen kan meer dan 25 procent lager liggen dan in een normaal jaar zonder droogte.

Heeft u schade geleden?

Heeft u schade aan de graszode door extreme neerslag, droogte of vraat door dieren die in de graszode leven? Om dit te herstellen kunt u vrijstelling krijgen voor het vernietigen van een perceel of een perceelgedeelte grasland op zandgrond of lössgrond. Aanmelden voor vrijstelling kan tot en met 31 augustus via de website van RVO en het perceel moet voor 15 september zijn ingezaaid. Scheuren van grasland in het najaar heeft als voordeel dat de vestiging van grassen (en ook klaver) zeer goed is terwijl de onkruiddruk op dat moment laag is.
Overige voorwaarden aan de vrijstelling scheuren: 

  • De te verwachten opbrengstderving moet minimaal 25 % zijn
  • Er moet minimaal 5 % van de oppervlakte met schade zijn op een bedrijf
  • Een erkend deskundige moet een rapportage opstellen over het voldoen aan de voorwaarden. Deze rapportage moet op het bedrijf aanwezig zijn.  

Grasland voor voerproductie of beweiding

Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden regels. Deze regels zijn er voor grasland dat u gebruikt voor voerproductie of beweiding. Met grasland bedoelt RVO grond die voor ten minste 50% is beteeld met gras. De regels gelden dus niet voor gras dat u gebruikt voor graszaad, graszoden, siergrassen of groene braak.

Vrijstelling bij onderhouder netbeheerder

Soms moet een netbeheerder onderhoud plegen aan een pijpleiding in uw grasland of een nieuw net aanleggen. Uw grasland wordt dan vernietigd. Daarom is er vanaf 1 januari 2015 - voor de aanleg van of onderhoud aan een net - een vrijstelling voor het vernietigen of scheuren van grasland buiten de toegestane periode. Het gaat om elektriciteitsnetten, gasnetten, riolering, waterleidingnetten en elektronische communicatienetten die worden of zijn aangelegd in landbouwgrond waarop u gras teelt. De aanleg van een weg valt bijvoorbeeld niet onder de vrijstelling.

Wilt u vrijstelling aanvragen? Neem dan contact op met een van onze weidespecialisten. Hij kan een schaderapport ter onderbouwing opstellen. 

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden