Waarde betalingsrechten met 4,48% verlaagd in 2018

Publicatiedatum: 15 november 2018

Vanaf 1 december start RVO met de uitbetaling van de basisbetaling en de andere directe betalingen vanuit het GLB over het jaar 2018. In december krijgt 95% van de aanvragers een besluit over deze basisbetaling. Dit kan een toewijzing of een afwijzing zijn. Bij toewijzing wordt het bedrag direct betaald. Vanaf 15 oktober verstuurt RVO al afwijzingen. Uiterlijk 30 juni 2019 zijn alle aanvragen afgehandeld. 

Directe betalingen GLB

De directe betalingen GLB bestaan uit:

  • de basisbetaling
  • de vergroeningsbetaling
  • de extra betaling voor jonge landbouwers
  • de betaling van de graasdierpremie

RVO betaalt de basisbetaling zoveel mogelijk tegelijk met de vergroeningsbetaling en de extra betaling voor jonge landbouwers uit. Lukt dit niet? Dan ontvangt u eerst de basisbetaling en later de rest. De graasdierpremie betaalt RVO altijd apart uit. Deze wordt vanaf 1 maart 2019 uitbetaald.

Waarde betalingsrechten

In 2018 is de gemiddelde waarde van de basisbetalingsrechten € 267,34 per hectare. Het gemiddelde vergroeningsbedrag is € 115,46 per hectare, dit is gekoppeld aan het bedrag van de basisbetaling. De bedragen voor de extra betaling jonge landbouwer en de graasdierpremie zijn nog niet vastgesteld. Hierover bericht RVO op een later moment.

Omschrijving Bedrag € 
Basispremie  € 270 270
Vergroeningspremie (€ 270 x 43,188%)  116,61
Toeslag Jonge landbouwer (50 * € nb) Nb
Totaal bruto-bedrijfstoeslag 386,61
   
Af: Nationale budgetkorting (€ 386,61 x 0%) 0

Af: Europese budgetkorting (€ 386,61 * 1,411917%), (dit geldt alleen
voor een totaalbedrag boven € 2.000) 

5,46
Af: korting ‘groot-ontvanger’  -
Netto-uitbetaling 381,15

Tabel 1. Voorbeeldberekening uitbetaling bedrijfstoeslag 2018 per betalingsrecht

Waarde betalingsrechten met 4,48% verlaagd in 2018

Het budget voor subsidies binnen het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is in 2017 anders verdeeld. Door deze herverdeling is het budget voor de betalingsrechten voor 2018 en 2019 met terugwerkende kracht per 15 mei dit jaar verlaagd. De waarde van betalingsrechten gaat daarom voor deze jaren met een vast percentage omlaag. Dit percentage is 4,48 en geldt voor 2018 en 2019. 

Betalingsrecht verdwijnt in de toekomst

De betalingsrechten in het kader van het GLB (gemeenschappelijk landbouwbeleid) gaan in Nederland verdwijnen met ingang van het nieuwe GLB vanaf 2021. Waarschijnlijk blijven ze in 2021 nog wel bestaan, maar vindt er dan een extra korting plaats. Vanaf 2022 zijn de betalingsrechten naar verwachting definitief verdwenen.
De noodzaak van het handhaven van een systeem van betalingsrechten vervalt volgens minister Schouten omdat er vanaf 2019 een flat rate voor betalingsrechten is. Elk betalingsrecht levert dezelfde hectarepremie op, historische verschillen zijn dan weggevallen.

Controleer de beschikking betalingsrechten

Het is van belang de beschikking die u ontvangt goed te controleren. Als er iets niet klopt moet u binnen zes weken reageren. Wilt u hulp bij het controleren van de beschikkingen, neem contact op met uw adviseur of een van de adviseurs op het gebied van mest.

'In vijf jaar tijd wordt alles anders'

"Deze maand heb ik een aantal leuke bijeenkomsten gehad rondom het wijzigen van mijn rol in het bedrijf. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd...

Lees verder

Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt. Voor deelnemers is het belangrijk om nu...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden