Waterverbruik varkens als gezondheidsindicator

Publicatiedatum: 04 september 2019

Een afwijkend waterverbruik van varkens kan wijzen op een op komst zijnde ziekte-uitbraak of bijvoorbeeld een probleem met het klimaat. Het project 'Duurzaam waterverbruik in de varkenshouderij' van Connecting Agri & Food heeft duidelijk laten zien dat dit mogelijk is. “In een vervolgproject willen we dit omzetten naar alerts”, zegt projectleider Angela van der Sanden.

Veel varkenshouders hebben al watermeters in hun bedrijf, alleen gebruiken ze de informatie daaruit vaak niet. In het project heeft Connecting Agri & Food, dochteronderneming van DLV Advies, gekeken welke informatie die watermeters kunnen opleveren. Dat gebeurde op basis van informatie uit afdelingen met biggen en vleesvarkens.

Patronen in verbruik

Uit metingen van het waterverbruik op de verschillende afdelingen bleek bijvoorbeeld dat er duidelijke patronen in het verbruik per dag zijn. En dat dit patroon anders is na bijvoorbeeld een vaccinatie. “Bij een vaccinatie krijg je eenzelfde soort patroon als bij de start van een ziekte”, zegt Van der Sanden. “De patronen die we zien, lijken sterk op de patronen zoals die door Deense onderzoekers zijn gevonden bij een uitbraak van een ziekte. Op basis van de patronen die we nu hebben gezien, kunnen we verwachtingen aangeven. In een nieuw project willen we op basis van de veranderingen in wateropnamepatroon een alert uitsturen aan de varkenshouder en de mogelijkheden nader onderzoeken. Zo kan eerder worden ingegrepen en kunnen mogelijk (grotere) uitbraken worden voorkomen.”

Grote individuele verschillen

In het kader van het onderzoek voor Slimme Stal, een product om het klimaat in en om de stal te meten, is er ook gekeken naar het individuele waterverbruik van kraamzeugen. De verschillen tussen zeugen blijken heel groot, zoals onlangs ook werd geconstateerd in een onderzoek door Trouw Nutrition. “Voor een melding van een mogelijk probleem is het daarom waarschijnlijk beter om het verbruik per afdeling te meten”, zegt Van der Sanden. “Dan kun je eerder zien of er in de afdeling iets aan de hand is. We hebben gezien dat het waterverbruik niet alleen toeneemt als het buiten de stal heel warm is, maar ook als het buiten vriest.”

Extra controleren

In de tussentijd kunnen varkenshouders de gegevens over hun waterverbruik wel alvast gebruiken. “Als ze een afwijkend patroon zien, is dat genoeg reden om de dieren in de afdeling eens goed te controleren”, zegt Van der Sanden. “Alleen kijken varkenshouders veelal niet elke dag naar de gegevens over het verbruik. Daarom willen we naar alerts toe, zodat de gegevens van het waterverbruik in de praktijk beter kunnen worden gebruikt.”

Dit interview met Angela van der Sanden verscheen op varkens.nl.

De projecten rondom 'Duurzaam waterverbruik in de varkenshouderij' worden mede mogelijk gemaakt door Vewi Techniek en de BOM.

    

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden