Werkwijze indienen verzoek lichte toets

Publicatiedatum: 14 augustus 2017

Alle veehouders die denken dat ze in aanmerking komen voor het buitenwerkingsteling van het fosfaatreductieplan kunnen dit melden bij de RVO. Dit blijkt uit uitspraken van de rechter over het fosfaatreductieplan. 
De RVO voert dan een zogeheten ‘lichte toets’ uit. Hiervoor moeten diverse documenten opgestuurd worden die de RVO beoordeelt. Voor de bedrijven die de lichte toets doorstaan wordt het fosfaatreductieplan buiten werking gesteld.

Wanneer is dit van toepassing voor uw bedrijf?

Bedrijven kunnen worden vrijgesteld van het fosfaatreductieplan als ze aan de volgende criteria voldoen:

 • Voor 2 juli 2015 aanzienlijke onomkeerbare investeringsverplichtingen aangegaan zijn.
 • Deze investeringen op 2 juli 2015 nog niet benut zijn.
 • De groei in overeenstemming is met de toen geldende wet- en regelgeving (grondgebondenheid, mestverwerking).

Hoe dien ik een verzoek voor een lichte toets in?

Veehouders die een lichte toets willen laten uitvoeren moeten een brief met motivatie en bewijsstukken schrijven gericht aan de Staatssecretaris van Economische Zaken. Hierin moet een beroep gedaan worden op het gelijkheidsprincipe. De RVO beoordeelt aan de hand van de bewijsstukken of het aannemelijk is dat u als melkveehouder een beroep doet op het gelijkheidsprincipe. De rechter heeft de Staat verplicht om de lichte toets binnen twee weken uit te voeren. Deze termijn gaat in wanneer het verzoek is ingediend én alle benodigde bewijsstukken zijn toegestuurd. 

Welke bewijsstukken moet ik meesturen voor de lichte toets?

Om de toets voor uw bedrijf door de RVO uit te laten voeren moeten de volgende bewijsstukken worden ingediend: 

 • Omgevingsvergunning of melding activiteitenbesluit
 • Natuurbeschermingswetvergunning
 • Aannemersovereenkomst (géén offerte) voor nieuw- of verbouw
 • Financieringsovereenkomst voor nieuw- of verbouw of werving gronden (niet ouder dan 2010 en niet recenter dan 2 juli 2015. Uitzondering is als de (door beide partijen getekende) aannemingsovereenkomst en de verleende vergunningen dateren van vóór 2 juli 2015.)
 • Koopovereenkomst(en), uittreksel kadaster, pachtovereenkomsten of eigendomsbewijs
 • Pachtovereenkomst(en)
 • Akte zakelijk gebruiksrecht
 • Groei in overeenstemming met de Wet verantwoorde groei melkveehouderij en de AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij
 • Evt. overige bewijsstukken die van belang kunnen zijn
 • Voor de biologische melkveehouders of de melkveehouders die in een omschakeltraject zaten is tevens het SKAL-certificaat en het registratienummer van belang en voor de omschakelaars een omschakelingsverklaring. 

Hulp nodig bij het indienen van een verzoek voor de lichte toets?

Voor ondersteuning bij het opstellen van de brief aan de Staatsecretaris en het indienen van een verzoek voor de lichte toets kunt u contact opnemen met Herrold Lammertink, Janneke Straver of Vic Boeren. 
 

'In vijf jaar tijd wordt alles anders'

"Deze maand heb ik een aantal leuke bijeenkomsten gehad rondom het wijzigen van mijn rol in het bedrijf. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd...

Lees verder

Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt. Voor deelnemers is het belangrijk om nu...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden