Wijzigingen MIA/Vamil en EIA in 2020

Publicatiedatum: 15 januari 2020

Ook in 2020 komen duurzame investeringen (waaronder duurzame stallen) in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie kunt u fiscaal voordeel behalen met de energie-investeringsaftrek (EIA). In 2020 blijft de EIA gelijk aan die van 2019, dus op 45%.

MIA en Vamil

Dit jaar zijn elektrische voertuigen toegevoegd aan de lijst, bijvoorbeeld een getrokken elektrische voermengwagen voor rundvee. Daarnaast biedt de Milieulijst 2020 opnieuw voordeel voor investeringen in het langer bewaren van landbouwproducten en het verminderen van voedselverspilling. Zo kunnen ondernemers die investeren in het opwerken van plantaardige reststromen ook MIA/Vamil krijgen. Ook het verwerken van afgekeurde, overtallige of minder verse voedingsmiddelen tot humaan voedsel komt in aanmerking.

Maatlat Duurzame Veehouderij

Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij is op een aantal zaken aangepast ten opzichte van die van 2019. Zo moet er voor een aantal diercategorieën meer punten worden behaald voor het thema Ammoniak. Er zijn randvoorwaarden toegevoegd bij maatregelen die een positieve bijdrage leveren op het ene thema, maar tegelijk een negatieve impact hebben op een ander thema. Bijvoorbeeld bij strooisel in ligboxen is de randvoorwaarde dat brandbare bedding gecombineerd moet worden met een sprinklerinstallatie. 

Belangrijkste wijzigingen EIA voor 2020

In de Energielijst 2020 zijn de investeringen opgenomen die in 2020 in aanmerking komen voor de EIA. Belangrijke investeringen zoals zonnepanelen voor klein zakelijke aansluitingen, isolatie en LED- verlichting voor bestaande bedrijfsgebouwen, frequentie geregelde vacuümpompen, voorkoelers en accu’s voor duurzame energieopslag komen ook in 2020 in aanmerking voor EIA. Daarnaast zijn de volgende nieuwe mogelijkheden toegevoegd.

Nieuw: luchtkoeling hoge druk in stallen

Nieuw op de lijst van investeringen is een zogenoemde adiabatische luchtkoeling, voor het onder hoge druk vernevelen van water voor stalkoeling. Deze koeling bestaat uit een hogedrukpompunit, hogedrukleidingen inclusief nozzles.

Nieuw: energiezuinige ventilator

De omschrijving van de EC of frequentiegeregelde ventilator is vervangen door een omschrijving voor een energiezuinige ventilator. Veel van de ventilatoren die voorheen onder de oude omschrijving vielen, zullen ook weer onder deze omschrijving vallen. Daarnaast biedt de lijste van 2020 ook ruimte voor AC- ventilatoren met een energiezuinige motor.

Nieuw: bevochtigingsapparatuur

Een nieuwe mogelijke investering is een directe adiabatische bevochtiging als vervanging van stoombevochters in ventilatiesystemen. Naast de bevochtigingsapparatuur komt ook (eventuele) waterbehandelingsapparatuur in aanmerking.

Warmtepompen bedrijfsgebouwen

Op het gebied van duurzame warmte zijn in de nieuwe energielijst de eisen aan warmtepompen in bedrijfsgebouwen aangescherpt. Gasgestookte warmtepompen waren in de lijst van 2019 al verdwenen. Daarnaast is voor warmtepompen met een halogeenvrij koudemiddel een aparte omschrijving opgenomen.

Zonnepanelen

De wijziging ten opzichte van 2019 voor zonnepanelen zit in het minimaal vermogen op een klein zakelijke aansluiting, die is nu 15 kW in plaats van 25 kW vorig jaar.

Meer informatie

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor één of meerdere van deze investeringen? Neem dan contact op met onze specialisten Maaike Pels of Joan van den Heuvel.

Download hier de Energielijst 2020

Download hier de Milieulijst 2020

Koelen met zonkracht

Door de mechanische koeling aan te zetten als de zonnepanelen energie opwekken, kunnen de bewaarkosten flink omlaag. Telers die de mechanische koeling...

Lees verder

Monomestvergisting met groen gas: lucratief of een brug te ver

Agrarische ondernemers staan voor de uitdaging om hun CO₂-uitstoot te verminderen en tegelijkertijd hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Het project ‘Klimaat...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden