Wintervoorploegen van grasland succesvol

Publicatiedatum: 23 april 2021

De resultaten van demoproeven in 2020 met wintervoorploegen van grasland voor pootgoedteelt in Drenthe lijken positief. Het kan voordelen opleveren voor zowel akkerbouwers als melkveehouders. Dit jaar draait een wetenschappelijke proef die Wageningen University & Research (WUR) in samenwerking met DLV Advies en Delphy uitvoert. 
 

Het vroeg scheuren van grasland (20 januari) en mechanisch vernietigen, voorafgaand aan de teelt van pootgoed, lijkt de opbrengst van pootgoed (ton/ha) met 14% te verhogen en verbetert de maatsortering.

Eerste resultaten demoproeven

Ondanks dat de proeven zijn uitgevoerd binnen een referentiekader van één jaar waarbij er pas laat, op 20 april 2020, is gescheurd, zijn de eerste resultaten van de demoproeven veelbelovend. Om te achterhalen of scheuren tussen het vroege en late tijdstip ook een goed resultaat oplevert, wordt dit jaar een proef in herhalingen uitgevoerd. Hierbij is er tussen begin december en de tweede helft van maart gras worden gescheurd, gefreesd en onderploegd. Momenteel wordt onderzocht bij welk moment van grasland scheuren het vrijkomen van stikstof het best is afgestemd op het moment dat het volggewas stikstof opneemt. Hierbij wordt eveneens goed gekeken op vroegtijdige N-verliezen. 

Voordelen van wintervoorploegen

N-beschikbaarheid wordt beter afgestemd op N-behoefte pootaardappelen:

  • daardoor mogelijk minder N-uitspoeling;
  • hogere opbrengst pootgoed;
  • betere maatsortering pootgoed;
  • benutting van stikstof door nalevering uit gras;
  • gras verteert eerder;
  • beperkt gebruik glyfosaat

Interessant voor samenwerking

De resultaten van de proeven kunnen interessant zijn voor alle samenwerkingen tussen akkerbouwers en veehouders. Want tijdig scheuren van grasland voorafgaand aan een akkerbouwvervolgteelt levert voor zowel akkerbouwers als veehouders voordelen op, verwachten de onderzoekers. “Het lijkt erop dat vroeg scheuren stikstof uit de verterende graszode beter beschikbaar maakt voor het volggewas. Maar dat vraagt wel op tijd plannen welk grasland gescheurd gaat worden”, zeggen Albert-Jan Bos, adviseur Mest & Mineralen bij DLV Advies en Harm de Boer, senior adviseur Akkerbouw van Delphy. Zij adviseren veehouders en akkerbouwers die met elkaar grond ruilen om op tijd om de tafel te gaan zitten voor de planning van het bouwplan.

In de winter al beslissen

“Het is goed als de veehouder in de winter al aangeeft welk grasland het komende jaar meegaat in de akkerbouwrotatie”, zegt Harm. “Dan kan de akkerbouwer beter plannen en is de kans groot dat het gras zo dicht mogelijk bij 1 februari wordt gescheurd. Toestaan om vanaf december te scheuren zou nog beter zijn. Dan kun je een gunstig moment kiezen qua weer en dat is weer beter voor de bodem.”

Handig om op tijd je bouwplan te kennen

In de winter is de grond soms te nat of bevroren en dat vertraagt vertering van de graszode door lage bodemtemperaturen. Albert-Jan geeft aan dat veehouders vaak wachten met beslissen welk gras om moet. “Ze kijken eerst hoe de graszode uit de winter komt, maar meestal weten ze al veel eerder welke graspercelen hun beste tijd hebben gehad en aan scheuren toe zijn”, vervolgt Albert-Jan. Hij geeft aan dat het voor de veehouder ook handig is om op tijd zijn bouwplan te kennen. “Want op zandgrond moet je voor 15 februari bij RVO doorgeven waar je mais gaat verbouwen.”

De proeven met wintervoorploegen in Drenthe vallen onder het deelprogramma Vernieuwing bedrijfssystemen akkerbouw – veehouderij van het Inter Bestuurlijk Programma (IBP) Vitaal Platteland – Drents Plateau. Hierin werkt de provincie Drenthe samen met waterschappen, LNV en boeren aan verbetering van samenwerking tussen akkerbouwer en veehouder en op gemengde bedrijven. In het project kijken de projectpartners ook naar de duur van de graslandperiode in de totale gewasrotatie.

Dit artikel is in aangepaste vorm overgenomen van Boerderij.nl

Let op: diverse aanpassingen in GLB 2024

Agrarische ondernemers die voor 2024 GLB-toeslagen willen aanvragen, moeten er rekening mee houden dat er het een en ander gaat veranderen. Zo komen veel...

Lees verder

Kruidenrijk grasland met een lange adem

De voordelen van kruidenrijk grasland zijn wel bekend: het is droogtetoleranter, het kan (kunst)mest besparen, het leidt tot een toename aan biodiversiteit,...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid