Zonnepanelen financieren asbestsanering

Publicatiedatum: 27 november 2018

Het budget voor de ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ is op. Het verbod op asbestdaken gaat vrijwel zeker in per 31 december 2024. Hoe financier je de asbestsanering als de asbestpot leeg blijft? 

In aanmerking door mogelijk afwijzingen

De subsidieregeling loopt eigenlijk tot 31 december 2019, maar het aantal aanvragen overstijgt het beschikbare budget van € 75 miljoen. Het budgetplafond van de subsidieregeling is op basis van het aantal ingediende aanvragen bereikt. Het is nog steeds mogelijk om een aanvraag in te dienen. Deze aanvragen kunnen echter alleen in aanmerking komen als eerdere aanvragen worden afgewezen en het ‘gereserveerde’ budget weer beschikbaar komt. Maaike Pels, adviseur duurzame investeringen bij DLV Advies: “Ondanks dat er een geringe kans op toewijzing is, is het advies om toch zo spoedig mogelijk een aanvraag in te dienen wanneer het asbest gesaneerd is. De kans om nog in aanmerking te komen is klein, maar de aanvraag ligt  in ieder geval op de stapel voor eventuele vervolgregelingen.”

Provinciale regelingen

Een aantal provincies  heeft momenteel nog een asbestzonregeling waar nog wel mogelijkheden liggen wanneer de asbestsanering gecombineerd wordt met het plaatsen van zonnepanelen. Dit geldt o.a. voor de provincie Zuid-Holland. Daarnaast zijn er op gemeentelijk niveau soms nog mogelijkheden.

Hoe saneren financieren zonder subsidies?

Joan: “Ondanks dat de landelijke subsidiepot leeg is, zijn er nog op relatief op veel bedrijven asbesthoudende daken. Op meerdere bedrijven zien we dat de financiële armslag ontbreekt om op korte termijn het asbest te saneren en/of vervangen. Daarnaast zal het voor een aantal ook lastig worden om dit voor 2025 gerealiseerd te krijgen. Voor bedrijven met aardig wat dakoppervlakte zijn er  nog wel andere mogelijkheden om tijdig het asbest te saneren. Een bedrijf met een dakoppervlakte vanaf 1500 m2 kan de plaatsing  van zonnepanelen in overweging nemen. Om dit te financieren kan een SDE-subsidie aangevraagd worden voor een duurzame investering. Na toekenning van de SDE-aanvraag, zijn er mogelijkheden om het dak ter beschikking te stellen aan een zonnepanelenexploitant of dakhuurder. Met de exploitatie van een grootschalig zonnepanelensysteem wordt een rendement behaald waarmee de financiering van asbestsanering voor een (groot) gedeelte  kan  worden gedekt. Doordat er voor minimaal 15 jaar inkomsten uit de zonnepanelen gegenereerd worden, is er ruimte om deze mee te financieren. De zonnepanelen leveren een constante inkomstenstroom op.”
Joan benadrukt dat deze optie wel goed per bedrijfssituatie doorgerekend moet worden. De financieringsmogelijkheden hangen onder andere af van het benutbaar dakoppervlak, het aantal vierkante meter asbesthoudende daken, de kosten van een stroomaansluiting etc. “Een rendementsberekening maakt inzichtelijk hoeveel kosten voor asbest er meegenomen kunnen worden en hoeveel dakhuurvergoeding er dan nog overblijft. Zeker in combinatie met het saneren van het asbest wil je dit goed duidelijk hebben.  Op basis van de berekening kan de juiste SDE aangevraagd worden. Advies is om de SDE altijd in eigen beheer en op eigen naam aan te vragen alvorens met partijen in zee te gaan. Hiermee behoud je je onderhandelingspositie richting dakhuurders. Het is belangrijk daar nu goed over na te denken, want voor je het weet is het 2024.”

Kasstroom geeft ruimte voor financiering

Joan rekent een voorbeeld uit: “Op een dak van 1500 m2, kunnen circa 880 panelen geplaatst worden, welke gemiddeld circa 230.000 kWh op kunnen wekken op jaarbasis. Gemiddeld geeft een dergelijk  project een positieve kasstroom van € 10.000 tot € 15.000. Deze kasstroom geeft ruimte om asbest mee te financieren in een dakverhuurconcept.”

Voor bedrijven met minder dakoppervlakte wordt een dakverhuuroplossing lastiger. De overheid is nog wel in overweging om een financieringsfonds op te zetten om de financiering van asbest iets te ondersteunen. De exacte voorwaarden moeten echter nog uitgewerkt worden.

Koelen met zonkracht

Door de mechanische koeling aan te zetten als de zonnepanelen energie opwekken, kunnen de bewaarkosten flink omlaag. Telers die de mechanische koeling...

Lees verder

Monomestvergisting met groen gas: lucratief of een brug te ver

Agrarische ondernemers staan voor de uitdaging om hun CO₂-uitstoot te verminderen en tegelijkertijd hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Het project ‘Klimaat...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden