Zuid-Holland: POP3 subsidie samenwerken EIP

Publicatiedatum: 29 september 2017

De provincie Zuid-Holland stelt de subsidie Samenwerken in het kader van Europees innovatie Partnerschap (EIP) 2017 open tot 1 november 2017. Met deze openstelling kunt u subsidie aanvragen voor het opzetten van een operationele groep (samenwerkingsverband), dat deel uitmaakt van een EIP. De operationele groep moet gericht zijn op duurzame innovaties in de grondgebonden landbouw in Zuid-Holland.

Voorwaarden aanvraag

In totaal is er € 200.000 beschikbaar voor deze openstelling. Het minimale aanvraagbedrag is € 50.000. Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient de aanvrager te voldoen aan enkele minimale eisen. Zo moet de aanvraag betrekking hebben op:

 • het oprichten van een operationele groep;
 • het gezamenlijk formuleren van een projectplan.
 • de op te richten operationele groep moet naast één agrarische ondernemer die actief is in de grondgebonden landbouw bestaan uit ten minste een partij uit de voedselketen of verwerkingsketen, niet zijnde een landbouwer;
 • de op te richten operationele groep en het te formuleren projectplan moeten betrekking hebben op de thema’s “verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaarde strategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie” en “versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen” gezamenlijk.

De aanvraag wordt verder beoordeeld op basis van de volgende selectiecriteria:

 1. mate van effectiviteit van de activiteit;
 2. kosteneffectiviteit; 
 3. mate van innovatie;
 4. haalbaarheid van de activiteit.

Na het aflopen van de openstellingsperiode (openstellingsperiode loopt tot 1 november 2017 17.00 uur) worden de ingediende projecten beoordeeld door een onafhankelijk adviescomité. Alle ontvangen aanvragen krijgen een score. Dit comité adviseert Gedeputeerde Staten, die besluiten tot verlening of afwijzing. De projecten die het meest aan de voorwaarden voldoen ontvangen subsidie, mits er voldoende budget aanwezig is. 

Subsidiabele kosten


De volgende kosten komen in aanmerking voor subsidie:

 1. de kosten voor het werven van deelnemers en het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op innovatie;
 2. niet verrekenbare of compensabele btw;
 3. personeelskosten ten behoeve van het werven van deelnemers en het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op innovatie.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen en advies over deze regeling en de mogelijkheden neemt u contact op met:
  - Erwin Kenter: voor bouw-gerelateerde zaken.
  - Tom Ploeger: voor rundveehouderij.

Uitnodiging: ondernemen met biologische zuivel

Melkveehouders staan voor belangrijke keuzes in een tijd van verandering. Hoe navigeer je door wet- en regelgeving gericht op natuur en milieu, terwijl...

Lees verder

Transitieperiode cruciaal voor melkkoeien

Een vlotte overgang naar een nieuwe lactatie is van vitaal belang voor melkkoeien. De transitieperiode, die begint ongeveer 45 dagen voor de verwachte...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden