Polisanalyse

De specialisten van DLV Advies kunnen, als niet belanghebbenden, uw lopende polissen met u en uw verzekeraar doornemen om samen na te gaan of u naar wens bent verzekerd. Een passende verzekering bij uw bedrijfssituatie kan veel leed in de toekomst voorkomen. Denk daarbij aan de hoogte van de verzekerde bedragen bij bedrijfsschade en de schade termijnen voor dekking. Onze ervaring bij schades en de mogelijkheden tot herstel (inclusief vergunningtermijnen) leveren samen met uw verzekeraar de input om te komen tot een keuze voor de te nemen dekking. Neem bij vragen contact op met onze specialisten.

Polisanalyse

De specialisten van DLV Advies kunnen, als niet belanghebbenden, uw lopende polissen met u en uw verzekeraar doornemen om samen na te gaan of u naar wens bent verzekerd.

Juist verzekering 

Een passende verzekering bij uw bedrijfssituatie kan veel leed in de toekomst voorkomen. Denk daarbij aan de hoogte van de verzekerde bedragen bij bedrijfsschade en de schade termijnen voor dekking. Onze ervaring bij schades en de mogelijkheden tot herstel (inclusief vergunningtermijnen) leveren samen met uw verzekeraar de input om te komen tot een keuze voor de te nemen dekking. Neem bij vragen contact op met onze specialisten.