Onrust door plannen Provinciale Staten

Publicatiedatum: 20 juli 2017

In de Brabantse veehouderijsector is grote onrust ontstaan naar aanleiding van plannen die Provinciale Staten recent heeft goedgekeurd. Wat zijn de gevolgen voor jouw bedrijf? Kom naar de informatieavond #BoerenhorenbijBrabant

Wat is er aan de hand?

De provincie Brabant probeert al tijdenlang luchtvervuiling te verminderen. Op 14 juni 2017 heeft Gedeputeerde Staten plannen gepresenteerd die moeten leiden tot een snellere verbetering van de luchtkwaliteit in Brabant. Ook werd een onmiddellijke bouwstop voor geitenstallen ingevoerd. Reden is de grote milieu- en gezondheidszorgen doordat teveel stikstof uit mest in de omgeving terecht komt. In reactie op de voorgestelde plannen hebben de Brabantse boeren zich verenigd onder de naam ‘PS Boeren horen bij Brabant’ en is er geprotesteerd. Vrijdag 7 juli ging Provinciale Staten toch akkoord met de plannen.

Voorgenomen maatregelen Provinciale Staten

Twee belangrijke gevolgen van het beleid zijn het versneld terugdringen van stikstofuitstoot en het invoeren van een stalderingssysteem. Stallen moeten zes jaar eerder dan de oorspronkelijke afspraak moderniseren. Per 2022 moeten de stallen voorzien zijn van de nieuwste emissiearme systemen. Het stalderingssysteem houdt daarnaast in dat voor elke vierkante meter die gebouwd wordt ergens anders 1,1 vierkante meter aan stal moet worden afgebroken of gebruikt voor een andere bestemming.

Het goedgekeurde beleid leidt tot hoge kosten voor de veehouderijsector. Wel heeft de provincie aangekondigd maatregelen te nemen om de gevolgen voor boeren te verminderen. Boerenorganisaties hebben inmiddels een rechtszaak en schadeclaims aangekondigd.

Kom naar de informatieavond

Vragen over de nieuwe plannen of ben je ongerust over de mogelijke gevolgen voor jouw bedrijf? Op dinsdagavond 8 augustus én op donderdagavond 17 augustus organiseren wij vanuit Boer & Wet (een initiatief van DLV Advies en Goorts + Coppens) samen met een aantal andere betrokken partijen twee informatieavonden bij Natuurpoort De Peel in Deurne en bij De Stapperij in Oirschot. We vertellen je wat de gevolgen zijn van de vernieuwde wetgeving én welke mogelijkheden er zijn om hier tegen in te gaan. Het programma is op beide avonden gelijk. Je kan je aanmelden op de datum of locatie die jou het beste schikt. Meld je direct aan via het inschrijfformulier en noteer de datum in je agenda.

INSCHRIJFFORMULIER

Schadepreventie helpt boeren uit de brand

Ondanks bestaande actieplannen, met als doel het aantal stalbranden en het aantal dieren dat daarbij om het leven komt aanzienlijk te verminderen, worden...

Lees verder

Impact van wateroverlast

In verschillende regio’s heeft de wateroverlast van afgelopen weken grote gevolgen voor mens en dier; ook agrarische ondernemingen kampen met flinke...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Marco Hol

Adviseur Financieel Management & Schade Expertise
06 26 51 86 86
Stuur e-mail
Meer over Marco