Schadepreventie helpt boeren uit de brand

Publicatiedatum: 27 januari 2022

Ondanks bestaande actieplannen, met als doel het aantal stalbranden en het aantal dieren dat daarbij om het leven komt aanzienlijk te verminderen, worden we jaarlijks nog steeds meer dan gewenst geconfronteerd met stalbranden. “Dit kan komen omdat maatregelen in bestaande stallen vaak lastig zijn toe te passen met aanvaardbare kosten”, stelt Marco Hol, adviseur Schade Expertise bij DLV Advies.

Demissionair minister Schouten kwam eind vorig jaar al met een ambitieus plan om het aantal stalbranden in 2026 te halveren ten opzichte van 2020. Hierin stelt ze dat onder andere preventieve branddetectiesystemen in de technische ruimte verplicht worden. “Dat de maatregelen die stalbranden tegen moeten gaan behoorlijke financiële consequenties hebben, ben ik me van bewust”, vervolgt Marco. “Neemt niet weg dat preventie altijd beter is dan blussen.”

Oorzaken stalbranden vaak onbekend

Marco: “Een precieze oorzaak is lastig te achterhalen, maar vaak zien we wel dat, indien bekend, de branden worden veroorzaakt door gebrekkige elektra of kortsluiting. Verder is het bouwjaar van de stallen niet bekend waar de brand is uitgebroken, wat voor soort stallen het zijn en of een bepaald type stal gevoeliger is voor brand dan andere.” Dit zijn de meest voorkomende oorzaken van stalbranden:

Kortsluiting
Kortsluiting is de belangrijkste oorzaak van stalbranden. Door de combinatie van mestgassen, stof of door kortsluiting in elektrische apparaten, zoals een luchtwasser, ontstaat gemakkelijk brand. 

Blikseminslag
Steeds vaker veroorzaakt blikseminslag een stalbrand. De reden waarom dit steeds vaker wordt benoemd is niet duidelijk. 

Werkzaamheden
Ondoordachte werkzaamheden aan de stal zijn ook vaak debet aan stalbranden. Verkeerd aangesloten kabels en onnodige verlengsnoeren of door lassen en slijpen. Door deze werkzaamheden kan er door een vonk iets brandbaars gaan smeulen en wordt de daadwerkelijke brand veel later in gang gezet. Het beschermen van brandbare materialen én een goede controle kunnen dit risico enorm beperken. 

Oververhitting
Oververhitting van machines en installaties veroorzaakt veel stalbranden. Ook wanneer een machine te heet wordt teruggeplaatst in de stal kunnen er vlammen ontstaan.

Zonnepanelen
Een nieuw fenomeen van de laatste jaren is dat we op bestaande daken zonnepanelen plaatsen. Daarmee hebben we een in omvang grote installatie met veel elektronica op daken liggen, Historisch gezien komt dit als oorzaak nog niet vaak voor, maar we moeten er rekening mee houden dat dit zal toenemen. Van groot belang speelt hierbij de plaatsing en de wijze van montering van de omvormers. Het liefst buiten de stal en altijd op een onbrandbare ondergrond. 

Preventie is beter dan blussen

Bij brand is de schade, zowel emotioneel als financieel, vaak groot. Wanneer een ondernemer te maken krijgt met zo’n ingrijpende gebeurtenis moet er veel geregeld worden met betrekking tot de afwikkeling en gevolgen van de brandschade. “Een stalbrand voorkomen is dan ook altijd beter dan genezen. Door bedrijfsrisico’s in kaart te brengen en te minimaliseren kunnen brandschades voorkomen worden”, benadrukt Marco.

Elektra

Elektra, het blijft een van grootste oorzaken bij stalbrand. Een periodieke elektrakeuring, het plaatsen van preventieve branddetectiesystemen én ruimtes waar technische installaties aanwezig zijn bedekken met materiaal dat brand tegenhoudt, draagt bij aan een betere preventie. ”Het is daarbij cruciaal dat elektrische leidingen goed zijn aangelegd. Schakel hiervoor een expert in om de elektrische installatie te verzorgen. Een keuring brengt de gebreken in beeld. In zo'n elektrakeuring is een controle met warmtebeelden opgenomen, waarmee veel potentiële risico's aan het licht komen en kunnen worden verholpen. Daarnaast zijn eenvoudige en relatief goedkope oplossingen hierbij essentieel”, vindt Marco. "Een ander punt is dat de ongediertebestrijding op orde moet zijn. Helaas hebben we in de sectoren nog steeds te maken met bedrijven waar dit niet op orde is. Knagen deze aan de kabels kan leiden tot kortsluiting. 

Toch blussen

We hopen het natuurlijk nooit mee te maken maar onderstaande (voorzorgs)maatregelen dragen bij aan het verkleinen en terugdringen van de brand.

Sprinklerinstallatie
Een sprinkler- of watermistinstallatie kan een brand beheersbaar houden, of zelfs blussen.

Vrije uitloop
Door meer vrije uitloop te creëren, zullen de dieren bij brand instinctief naar buiten rennen om zichzelf in veiligheid te brengen.

DLV Advies geeft onafhankelijk advies over de afwikkeling en gevolgen van de brandschade. Onze adviseurs stellen een brandschaderapport op en dienen een schadeclaim voor u in bij de verzekeraar. Wij bieden daarnaast hulp bij omzetverlies na een brand via brand- of bedrijfsschaderegeling. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld in aanmerking komen wanneer apparatuur niet meer werkt na de brand. De minister van landbouw zal eind 2022 nieuwe regels presenteren om stalbranden tegen te gaan.

 

Impact van wateroverlast

In verschillende regio’s heeft de wateroverlast van afgelopen weken grote gevolgen voor mens en dier; ook agrarische ondernemingen kampen met flinke...

Lees verder

Schakel bij brand altijd contra-expertise in

Niemand hoopt met brand te worden geconfronteerd, maar als dat wel zo is, zegt Geertniek Schonewille, specialist brandschade bij DLV Advies, dan kan een...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar