Tweede kortgeding fosfaatreductieplan

Publicatiedatum: 04 augustus 2017

Hekkelman en Linssen Advocaten vertegenwoordigen gezamenlijk in een kort geding een grote groep melkveehouders die zich benadeeld voelen door het fosfaatreductieplan. Voor het kortgeding bracht DLV Advies de schade van de fosfaatwetgeving in beeld. De melkveehouders zijn van mening dat zij hetzelfde moeten worden behandeld als de eerdere boeren die een zaak aanspanden tegen de Regeling fosfaatreductie 2017. Voor hen werd het fosfaatreductieplan buiten werking gesteld omdat zij er onredelijk hard getroffen worden. Deze tweede groep veehouders vindt dat de regeling ook voor hen buiten werking gesteld moet worden. 

Veel belangstelling

Het kort geding diende 26 juli bij de rechtbank in Den Haag. Herrold Lammertink, directeur van DLV Advies, was hierbij aanwezig. ‘Er waren zoveel veehouders op afgekomen dat er een tweede zaal ingericht moest worden.’ De rechter zal naar alle waarschijnlijkheid op woensdag 9 augustus een uitspraak doen. 

Effecten fosfaatrechten in schaderapport

Het merendeel van de ondernemers die de zaak aanspanden zijn gegroeid in aantallen dieren. Zij ondervinden problemen van de effecten van de fosfaatregeling in combinatie met de financiële verplichtingen door uitbreiding. Herrold Lammertink bracht in opdracht van de advocatenkantoren de schade in beeld. ‘Daarbij gaat het om de schade van het fosfaatreductieplan, alsook de schade die te verwachten is bij inwerkingtreding van de fosfaatrechten. Bij de schadeberekening is onder andere rekening gehouden met schade voortvloeiend uit de afgesloten financiering en met vermogensschade door de gedwongen afvoer van vee voor het reductieplan. De opgenomen vervolgschade bestaat uit onder andere de extra financieringslasten als gevolg van aankoop van fosfaatrechten. Los van het feit dat deze niet financierbaar lijken te zijn, zijn de lasten zo groot dat het toekomstperspectief voor de onderneming verdwijnt.’

Raamwerk voor schade fosfaatrechten

Het door DLV Advies opgestelde schaderapport biedt een raamwerk waarmee schades ten gevolge van de fosfaatwetgeving op een objectieve manier in beeld gebracht worden voor elk individueel bedrijf. 


 

Schadepreventie helpt boeren uit de brand

Ondanks bestaande actieplannen, met als doel het aantal stalbranden en het aantal dieren dat daarbij om het leven komt aanzienlijk te verminderen, worden...

Lees verder

Impact van wateroverlast

In verschillende regio’s heeft de wateroverlast van afgelopen weken grote gevolgen voor mens en dier; ook agrarische ondernemingen kampen met flinke...

Lees verder

Meer nieuws