Voorkom koeienafvoer met meer inzicht

Heeft u ervoor gekozen om meer melkomzet te genereren binnen de fosfaatruimte van uw bedrijf door minder jongvee te houden of het jongvee uit te besteden?

Dan bent u vast ook tot de conclusie gekomen dat renderend zijn met minder jongvee op het bedrijf om een andere aanpak vraagt. Bijvoorbeeld (nog) meer aandacht besteden aan het voorkomen van gedwongen afvoer van koeien en de oorzaak hiervan. Het project ‘Voorkomen is beter dan genezen’ geeft u praktische handvaten voor een werkwijze waarmee u gedwongen koeienafvoer vermindert.

Verlagen van de infectiedruk

Minder jongvee wordt vaak gecompenseerd door het vervangingspercentage te verlagen en door de levensduur van het melkvee te verhogen. Noodzakelijk hierbij is het verlagen van het aantal koeien door gedwongen afvoer. Aangezien een groot deel van de gedwongen afvoerredenen voortkomt uit infectieuze aandoeningen, vraagt dit de aandacht. Oftewel, als de infectiedruk verlaagt wordt, ontstaan er minder infecties (ziektes) en zullen er minder dieren afgevoerd worden.

De infectiedruk verlagen kan op twee manieren, door het tegengaan van koegebonden bacteriën en door het verlagen van het aantal omgevingsbacteriën. Binnen het project ‘Voorkomen is beter dan genezen’ gaat het over het verlagen van de infectiedruk door hygiënisch te werken. We geven u inzicht in wat de onderliggende oorzaken van infecties zijn, waardoor het vee gedwongen wordt afgevoerd en wat u met eenvoudige preventieve maatregelen op korte termijn kunt bereiken.

Weet u hoe u een betere hygiënische werkwijze kunt realiseren?

DLV Advies zoekt melkveehouders die willen deelnemen aan het project ‘Voorkomen is beter dan genezen’ in de provincies Utrecht, Limburg, Drenthe en Friesland.

Wij zoeken melkveehouders die  bereid zijn om hun bedrijfsvoering en hun stallen bewust anders te gaan bekijken, en samen met ons te analyseren of good practises uit andere sectoren toepasbaar zijn binnen de melkveehouderij. De focus ligt op een duurzame melkveestapel en het beheer van de productierisico’s, in combinatie met de volksgezondheid (minder kans op antibioticaresistentie), waarbij het verlagen van de infectiedruk door een hygiënischere werkwijze centraal staat.

Daar staat tegenover dat u actief wordt betrokken bij de good practises, deskundige begeleiding ontvangt, een nulmeting op basis van analyses voor uw eigen bedrijf kunt laten uitvoeren en van up-to-date informatie wordt voorzien in een relatief kleine groep melkveehouders. U kunt direct aan de slag met de praktische en proactieve maatregelen uit het project en binnen uw bedrijf zijn de resultaten snel zichtbaar.

DLV Advies onderhoudt in het kader van de kennisoverdracht binnen dit project nauwe contacten met inhoudelijk deskundigen van MS Schippers en de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

Aanmelden voor kick-off bijeenkomst

Het project zal van start gaan met een kick-off bijeenkomst. Wilt u weten hoe u inzicht krijgt in de mogelijkheden om op uw bedrijf gedwongen afvoer te verminderen? Kom dan naar één van de kick-off bijeenkomsten in Limburg, Utrecht, Drenthe of Friesland. Daar gaan we het hebben over een nieuwe werkwijze om tot dit inzicht te komen. Deelname aan de bijeenkomst is gratis.

Programma bijeenkomst

13.00 uur        Inloop
13.15 uur        Opening: nieuwe methode om inzicht te krijgen in de kansen op jouw bedrijf. Door DLV Advies.
14.00 uur        Waarom worden koeien afgevoerd en wat zijn achterliggende oorzaken? Door GD.
14.30 uur        Koffie met wat lekkers.
14:45 uur        Hoe krijg je kansen in beeld? Door MS Schippers.   
15.00 uur        Afsluiting en toelichting vervolgproject DLV Advies.

Alle bijeenkomsten vinden plaats van 13.15 uur tot ca. 16.00 uur. Inloop is vanaf 13.00 uur.
* verplichte velden

    

 

   

   

   

   

Neem voor meer informatie contact op met Gijs van Loon of Edith Finke.

Gijs van Loon
Adviseur rundvee

06 26 54 49 35
g.vanloon@dlvadvies.nl

Edith Finke
Adviseur rundvee

06 26 51 87 04
e.finke@dlvadvies.nl