Newshttp://www.dlvadvies.nl/rss/newsNewsnl_NL2022-06-30<![CDATA[Minimumuitstoot 50 mol blijkt geen drempel in Lbv-regeling]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/minimumuitstoot-50-mol-blijkt-geen-drempel-in-lbv-regeling/1713

Wie wil deelnemen aan de Lbv-regeling moet met zijn bedrijf minimaal 50 mol/jaar aan depositie op overbelaste Natura 2000-gebieden hebben. Een getal waar velen nog geen gevoel bij hebben. DLV Advies heeft op basis van de nu beschikbare informatie voor tientallen locaties een indicatieve berekening gemaakt met opvallende uitkomsten.

]]>
2022-06-28
<![CDATA[Gaan we het probleem verleggen?]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/gaan-we-het-probleem-verleggen/1710

“Meestal wil ik me politiek niet zozeer bemoeien en hou ik het bij adviseren. We zitten nu in een periode dat Nederland belangrijke keuzes lijkt te gaan maken over de toekomst van de veehouderij. Aanleiding voor mij om eens een aantal dingen over de mogelijke gevolgen van de keuzes te benoemen. Vraag blijft natuurlijk wat de invloed is van inhoudelijke discussies bij de uiteindelijke politieke besluitvorming. Toch merk ik dat er wel ruimte lijkt te komen voor de inhoud en het niet zomaar gaat over politieke besluiten”, aldus aldus Paul Bens in zijn blog in varkens.nl.

]]>
2022-06-27
<![CDATA[DLV Advies werkt aan certificaat methaanemissiereductie]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/dlv-advies-werkt-aan-certificaat-methaanemissiereductie/1711

Methaan (CH4) is een sterk broeikasgas. De uitstoot van 1 kilo methaan komt overeen met 28 tot 35 kilo CO2-equivalenten. De methaanuitstoot per koe bedraagt volgens Anne van Heesbeen, projectleider bij DLV Advies, 128 kilo per jaar. Daarvan komt 78 procent vrij bij het herkauwen; 22 procent ontstaat in de mestkelder bij het fermenteren van de mest. Zo snel mogelijk afvoeren van dagverse mest helpt het ontstaan van methaan te voorkomen. Om aan te tonen hoeveel CO2-equivalenten je bespaart met het direct afvoeren van dagverse mest, werkt DLV Advies aan een zogeheten methode-document.

]]>
2022-06-24
<![CDATA[Fiscaal aantrekkelijk bouwen door MDV-certificaat]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/fiscaal-aantrekkelijk-bouwen-door-mdv-certificaat/1707

Vleesveehouderij Van Dijk in Terschuur investeerde onder andere in de bouw van een nieuwe stal, voorzien van een emissiearme vloer, een scheiding van mest en urine en een hoge mate van arbeidseffciëntie. Dit leverde hen een MDV-certificaat op waardoor ze gebruik konden maken van de ruime mogelijkheden van milieu- investeringsaftrek (MIA) en variabele afschrijving (Vamil).

]]>
2022-06-23
<![CDATA[Geluk zit in de kleine dingen]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/geluk-zit-in-de-kleine-dingen/1708

“Het afgelopen weekend was er kermis in mijn dorp, we haalden zelfs de landelijke televisie met het NK-modderslibberen. Fijn om eens positief in het nieuws te zijn als plattelandsdorp. Je kon beter Hart van Nederland kijken dan Even tot hier op de NPO. Op de boerderij staat de derde snede nog te groeien dus we hebben de tijd om een potje bier te gaan drinken. Op zondagavond na het melken stonden m’n broer en ik zij aan zij te (soort van) hakken op een gouwe ouwe van Paul Elstak", vertelt Harm Wientjes, Projectaccountmanager bij DLV Advies, in zijn column in boerderij.nl.

]]>
2022-06-22
<![CDATA[Aankoop van agrarisch object populair]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/aankoop-van-agrarisch-object-populair/1706

‘Woonboerderij in trek bij Randstedelingen’, ‘Krapte leidt tot recordprijzen landelijke woningen’, ‘Grondprijzen stijgen door’, ‘Impact stikstof op ruimtelijke ontwikkelingen’. Het is maar een kleine greep uit de koppen die de afgelopen periode het nieuws bereikten. De agrarische vastgoedsector heeft de laatste tijd nogal wat voor zijn kiezen gehad. Hoogste tijd om met een adviseur in deze sector te praten. We gaan in gesprek met Thijs Selten, adviseur Vastgoed en agrarisch taxateur bij DLV Advies en aangesloten bij de brancheorganisatie VBO.

]]>
2022-06-20
<![CDATA[Honderd varkenshouders aan de slag met klimaatsensoren]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/honderd-varkenshouders-aan-de-slag-met-klimaatsensoren/1704

In het kader van de Slimme Varkensketen werken kennispartners samen in projecten om de gezondheid, het welzijn en de vleeskwaliteit van de dieren te verhogen door het combineren van verschillende databronnen. In het project rondom diergezondheid is de volgende stap gezet en zijn de klimaatsensoren aan de deelnemende varkenshouders uitgereikt.

]]>
2022-06-15
<![CDATA[Van tanklokaal tot zuivelloods met winkel; DLV Advies begeleidde de familie Commijs naar een mooie toekomst]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/van-tanklokaal-tot-zuivelloods-met-winkel-dlv-advies-begeleidde-de-familie-commijs-naar-een-mooie-toekomst/1703

Via haar stage bij een zelfzuivelaar in België kwam Petra Commijs (25) op het idee om thuis aan de slag te gaan met zuivel. In 2018 begon ze in het oude tanklokaal, met een pannetje op het fornuis. De afzet van Hoeksche Zuivel verliep boven verwachting; inmiddels staat er een gloednieuwe zuivelloods annex winkel te pronken.

]]>
2022-06-13
<![CDATA[Met ‘slimme’ accu’s inspelen op de energiemarkt]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/met-slimme-accus-inspelen-op-de-energiemarkt/1696

De energiemarkt is volop in beweging. Met de opkomst van duurzame energie uit zon en wind fluctueren de energieprijzen op de APX-markt steeds meer per dag en zelfs per uur. Daarnaast ontstaat er sneller en meer onbalans op de energiemarkt, waardoor handelen op de onbalansmarkt lucratiever wordt. Ondernemers met zonnepanelen of een windmolen kunnen hier met behulp van slimme software en accu’s op inspelen.

]]>
2022-06-10
<![CDATA[KringloopWijzer 2021: Lagere CO2 Uitstoot]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/kringloopwijzer-2021-lagere-co2-uitstoot/1702

Het weer in 2021 is ten opzichte van de twee voorgaande jaren heel anders geweest. Dit heeft invloed gehad op de KringloopWijzer. “Dit zie je onder andere terug in de eerste snede die in juni gemaaid is, met hoge opbrengsten als resultaat. Deze snede, en de vele sneden daarna, hebben effect gehad op meerdere kengetallen”, benoemt Koen Peters, adviseur Mest & Mineralen bij DLV Advies.

]]>
2022-06-08