Newshttp://www.dlvadvies.nl/rss/newsNewsnl_NL2017-09-22<![CDATA[Integratie op varkensbedrijf niet zomaar succes]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/integratie-op-varkensbedrijf-niet-zomaar-succes/644

Met integratie op het eigen bedrijf kunnen varkenshouders activiteiten in eigen beheer doen. De voordelen moeten meer dan financieel zijn. Varkenshouders die met nieuwe activiteiten op hun bedrijf beginnen is geen nieuw fenomeen. Denk aan het maken van voer, fokgelten, sperma, de afzet van biggen en vleesvarkens of het verwerken van mest. Ook kiezen zeugenbedrijven er soms voor om biggen af te gaan mesten, terwijl vleesvarkenshouders zelf biggen gaan produceren. In feite integreren deze bedrijven een stuk van de varkensketen op hun eigen bedrijf. Jan Pijnenburg geeft zijn visie over dit onderwerp aan Boerderij.

]]>
2017-09-22
<![CDATA[Zuid-Holland: POP3 fysieke investeringen in duurzame innovaties landbouw]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/zuid-holland-pop3-fysieke-investeringen-in-duurzame-innovaties-landbouw/643

De provincie Zuid-Holland stelt de regeling Fysieke investeringen duurzame innovaties landbouw (paragraaf 2.2) uit het POP3-programma open tot 18 oktober 2017. Het doel van deze subsidieopenstelling is het ondersteunen van landbouwers die willen investeren in innovatie en modernisering.

]]>
2017-09-20
<![CDATA[Groen Fosfaat Gras geeft 5% meer opbrengst]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/groen-fosfaat-gras-geeft-5-meer-opbrengst/642

Na de succesvolle veldproeven in het eerste jaar van het SBIR-project Groen Fosfaat, begeleid door DLV Advies, zijn dit jaar nieuwe veldproeven gehouden. Net als vorig jaar is er een proef op mais uitgevoerd en nieuw dit jaar is de proef op gras. De resultaten van de maisproeven volgen later dit jaar. Bij gras laat de proef met Groen Fosfaat positieve resultaten zien.

]]>
2017-09-19
<![CDATA[Subsidie fysieke investeringen en modernisering Utrecht]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/subsidie-fysieke-investeringen-en-modernisering-utrecht/641

Provincie Utrecht heeft een subsidiemaatregel opengesteld voor “Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering”. Dit doen zij in het kader van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). De regeling is open tot en met 20 oktober 2017.

]]>
2017-09-18
<![CDATA[130 miljoen euro voor monomestvergisting]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/130-miljoen-euro-voor-monomestvergisting/640

Afgelopen week is bekend geworden dat 130 miljoen euro SDE+-subsidie is toegekend aan Coöperatie Jumpstart voor de plaatsing van 103 monomestvergisters op melkveebedrijven. Coöperatie Jumpstart is opgericht door FrieslandCampina dat met dit initiatief wil bijdragen aan de vermindering van CO2 -uitstoot en de doelstellingen van klimaatneutrale groei in 2020. 

]]>
2017-09-15
<![CDATA[Gé Backus dagvoorzitter symposium Circulaire economie]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/ge-backus-dagvoorzitter-symposium-circulaire-economie/639]]>2017-09-13<![CDATA[Houten spanten in ligboxstal beter bestand tegen brand]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/houten-spanten-in-ligboxstal-beter-bestand-tegen-brand/637

Een stalbrand is de nachtmerrie van elke veehouder. De brandveiligheid van stallen staat ter discussie door enkele stalbranden deze zomer waar duizenden dieren bij om het leven kwamen. Om stalbranden te voorkomen is het belangrijk om te voldoen aan een goede brandveiligheid en dat er strenge eisen gesteld worden aan het toepassen van isolatie- en constructiematerialen. Anne van Rossum, specialist op het gebied van brandveiligheid, beaamt dat: “Voor het verhogen van brandveiligheid van stallen zijn allerlei maatregelen denkbaar. Maar niet elke maatregel is zinvol. Het in de ban doen van houten gordingen en spanten is naar onze mening geen zinvolle verbetering en dat hebben we eerder ook aangetoond." 

]]>
2017-09-12
<![CDATA[Groot deel zonne-energie bij SDE+]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/groot-deel-zonne-energie-bij-sde/635

De openstelling van de SDE+ is in de eerste helft van dit jaar vooral besteed aan zonne-energie en wind op land. Op 3 oktober 2017 volgt een nieuwe openstelling. 

]]>
2017-09-11
<![CDATA[Biggenpaspoort door blockchaintechnologie]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/biggenpaspoort-door-blockchaintechnologie/634

Voor een geldtransactie is een bank nodig. Voor het overdragen van het eigendom van een huis is een notaris nodig. Blockchaintechnologie maakt dergelijke tussenpersonen overbodig. Sommige experts stellen dat blockchain een minstens zo grote verandering teweeg gaat brengen als het internet heeft gedaan. In een blockchain worden “gegevensmutaties” in een nieuw blok toegevoegd aan de keten van blokken met daarin voorgaande gegevensmutaties, waardoor een keten van blokken ontstaat.

]]>
2017-09-08
<![CDATA[Optimale lichtaanpak voor varkens]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/optimale-lichtaanpak-voor-varkens/633

Licht is nog vaak een onderbelicht onderwerp in de varkenshouderij. Veel varkens zitten op de minimale hoeveelheid licht die qua duur en sterkte wettelijk verplicht is. De verlichting bestaat veelal uit TL-licht. Uit onderzoek in de humane sector uitgevoerd door Rofianda  blijkt dat licht grote effecten heeft op de gezondheid en gesteldheid van de mens. Daarbij maakt het soort verlichting (intensiteit, lichtspectrum, duur) veel uit. Door HAS Hogeschool is in opdracht van Rofianda een oriënterend onderzoek uitgevoerd bij varkens waaruit een positief effect van LED-verlichting blijkt op het gedrag en de stress bij varkens (significant lagere cortisol van LED verlichting ten opzichte van standaard TL-verlichting en tendens tot minder staartbijten). 

]]>
2017-09-07