Newshttp://www.dlvadvies.nl/rss/newsNewsnl_NL2017-11-22<![CDATA[Supermarktondernemers op zoek naar meerwaarde]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/supermarktondernemers-op-zoek-naar-meerwaarde/688

Samenwerking en de bereidheid om tijd en energie te steken in die samenwerking zijn van groot belang om ‘local 2 local’ verkoop te laten slagen. Dit komt uit een gezamenlijke verkenning naar de perspectieven van lokale waarde(n)ketens, alsook van de rol van lokale supermarktondernemers en de provinciale overheid daarin. Samen met drie supermarktondernemers hebben Gé Backus (Connecting Agri & Food, dochterorganisatie van DLV Advies) en Ton Cornelissen (P2) verkend hoe agrofoodketens meerwaarde kunnen geven aan de producten én daarmee aan de consument.

]]>
2017-11-20
<![CDATA[Lager BEX-voordeel voor stikstof verwacht over 2017]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/lager-bex-voordeel-voor-stikstof-verwacht-over-2017/686

Uit een analyse van de BEX-prognoses die gemaakt zijn voor de klanten van DLV Advies, blijkt dat er gemiddeld lagere voordelen voor stikstof gehaald gaan worden dan in 2016 het geval was. In 2016 werd er een gemiddeld voordeel van 9% gehaald ten opzichte van de forfaitaire normen, terwijl de verwachting voor dit jaar uitkomt op een voordeel van circa 7%.

]]>
2017-11-15
<![CDATA[Opfok over de grens nog beperkt]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/opfok-over-de-grens-nog-beperkt/685

Jongveeopfok over de grens gebeurt niet massaal. Vic Boeren: “Het is een optie voor enkelen. De meeste bedrijven die jongvee in het buitenland opfokken, doen dat via bekenden vlak over de grens in België of Duitsland. Geografisch op korte afstand is praktisch, je kunt de opfok beter in de gaten houden.”

]]>
2017-11-14
<![CDATA[Stalderingsloket geopend]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/stalderingsloket-geopend/681

De werkwijze en de spelregels voor het stalderen in Brabant zijn bekend. Het stalderingsloket bij de provincie Noord Brabant is geopend. Voor bedrijven met hokdieren (nertsenhouderij, melkveehouderij en schapenhouderij zijn uitgezonderd), die uit willen breiden is het noodzakelijk om zelf stalderingsmeters aan te dragen om uiteindelijk een omgevingsvergunning te krijgen. Stalderen geldt niet voor heel Brabant, de witte gemeenten op de kaart (onder andere West-Brabant)  zijn uitgezonderd van stalderen.

]]>
2017-11-13
<![CDATA[Handel fosfaatrechten langzaam op gang]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/handel-fosfaatrechten-langzaam-op-gang/684

De invoering van het fosfaatrechtenstelsel staat voor de deur. Daarmee komt ook de vraag naar deze rechten op gang. De prijzen die worden genoemd liggen rond de € 200 per kilo fosfaat, ofwel zo’n € 8.000 per koe. De verwachting is dat de vraag naar rechten de komende maanden aantrekt. De handel in fosfaatrechten komt langzaam op gang.

]]>
2017-11-13
<![CDATA[Jonge landbouwers subsidie: € 20.000 ]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/jonge-landbouwers-subsidie-eur-20000 /683

Van 4 december 2017 t/m 15 januari 2018 gaat de subsidieregeling voor Jonge landbouwers open. Iedere provincie stelt een budget en voorwaarden vast die worden gecommuniceerd in het openstellingsbesluit. 

]]>
2017-11-10
<![CDATA[Vouchers subsidie VAB’s Noord-Brabant]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/vouchers-subsidie-vabs-noord-brabant/682

Voor gestopte ondernemers is er vanuit de provincie Noord Brabant tot 9 januari 2018 een voucherregeling opengesteld, waarbij eigenaren van lege stallen en schuren laagdrempelig een beroep kunnen doen op deskundigen uit het kennisplatform vanuit VABImpuls. Deze deskundigen ondersteunen en adviseren de eigenaren bij het nemen van een beslissing.

]]>
2017-11-09
<![CDATA[Boeren verbinden met burgers via sociale media]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/boeren-verbinden-met-burgers-via-sociale-media/680

Wat zijn de motivaties, ervaringen en strategieën van boeren om sociale media te gebruiken om een connectie te maken met burgers? Hier heeft studente Rianne van Zandbrink van Wageningen University & Research een thesis over geschreven. Connecting Agri & Food, dochterorganisatie van DLV Advies, was betrokken bij het opstarten van deze thesis.

]]>
2017-11-08
<![CDATA[Bedrijfsontwikkeling met (fosfaat)rechten?]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/bedrijfsontwikkeling-met-(fosfaat)rechten/678

Toenmalig staatssecretaris van Dam heeft in zijn laatste schrijven gericht aan de Tweede Kamer duidelijk uiteengezet hoe de toekomst voor een melkveebedrijf eruit gaat zien. Vanaf januari 2018 wordt het fosfaatrechtenstelsel geïntroduceerd.

]]>
2017-11-07
<![CDATA[Gras zaaien onder maïs]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/gras-zaaien-onder-mais/677

Dertig melkveehouders worden door DLV Advies begeleid binnen het project Grondig Boeren voor Water. Dit is een project waarin veehouders door adviseurs begeleid worden met de bewerking van hun grond in grondwaterbeschermingsgebieden in de provincie Drenthe. Deze organisaties zijn Royal Haskoning DHV, Wageningen U&R, Countus, Aequator, Projecten LTO Noord en DLV Advies. Het project wordt gefinancierd door de Provincie Drenthe en de waterleidingmaatschappijen Vitens, WBG en de WMD. 

]]>
2017-11-03