Newshttp://www.dlvadvies.nl/rss/newsNewsnl_NL2019-04-26<![CDATA[Van rundveestal naar woonunits voor senioren]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/van-rundveestal-naar-woonunits-voor-senioren/1012

Voor agrariërs is het bedenken van nieuwe functies voor vrijgekomen agrarische bebouwing (VAB’s) geen dagelijks werk. Helaas is dit tegenwoordig wel een noodzakelijk kwaad aan het worden. Soms is ondersteuning dan zeer welkom. Dat kan door het raadplegen van VABIMPULS, een opgestart initiatief in Noord-Brabant om lege stallen en schuren een nieuwe bestemming te geven. Deze regeling is verlengd tot eind 2019. Marco Hol van DLV Advies is een VABIMPULS-deskundige.

]]>
2019-04-24
<![CDATA[Open dag akkerbouwbedrijf Vogels]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/open-dag-akkerbouwbedrijf-vogels/1011

Zaterdag 18 mei organiseert DLV Advies een open dag bij de nieuwe bewaarloods van akkerbouwbedrijf Vogels in Firdgum. Maatschap Vogels realiseerde hier een nieuwe bewaarloods voor 4.500 kisten op lucht. Met deze nieuwe opslagcapaciteit kunnen zij de komende 30 jaar prettig werken. 

]]>
2019-04-18
<![CDATA[Beter voor de koe, minder arbeid en meer rendement ]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/beter-voor-de-koe-minder-arbeid-en-meer-rendement /1010

Dierenwelzijn staat hoog op de agenda. Ook bij veehouders, want stalaanpassingen die het comfort van de koeien verhogen hebben vaak arbeidsbesparing en rendementsverhoging als neveneffect. Met een budget van € 5.000, 50.000 en 100.000 vertelt Mark de Jong, adviseur rundvee van DLV Advies, welke investeringen hij de moeite waard vindt.

]]>
2019-04-17
<![CDATA[Start Slimme Stal in Duitsland]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/start-slimme-stal-in-duitsland/1008

Een Nederlander die in Duitsland een prijs voor dierenwelzijn krijgt, dat is toch wel een unieke en bijzondere gelegenheid. Gé Backus mocht 1 van de 2 innovatieprijzen die het Duitse initiatief Tierwohl uitreikte in ontvangst nemen. Met het bijbehorende bijdrage van € 164.000 krijgt Connecting Agri & Food de mogelijkheid om het project Slimme Stal in Duitsland uit te rollen. Slimme Stal bewaakt het klimaat in de varkensstal.

]]>
2019-04-16
<![CDATA[Verhitting en schaarste op varkensmarkt]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/verhitting-en-schaarste-op-varkensmarkt/1007

Nooit eerder steeg de varkensprijs in korte tijd zo snel. Mogelijk leidt dit tot oververhitting en schaarste, dit zijn nieuwe begrippen op de varkensmarkt. Directeur Paul Bens van DLV Advies ziet in de nieuwe situatie op de varkensmarkt schaarste ontstaan.

]]>
2019-04-15
<![CDATA[Innovatieprijs Duitse markt voor Slimme Stal]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/innovatieprijs-duitse-markt-voor-slimme-stal/1005

Een optimaal en stabiel klimaat in en om de stal draagt aanzienlijk bij ​​aan een goede diergezondheid en minder stress. “Een aantal varkenshouders is nog te weinig bezig met het bijhouden van het klimaat in hun stallen”, aldus Gé Backus van Connecting Agri & Food. Uiteindelijk leiden gezonde dieren ook tot betere financiële resultaten voor een agrarisch bedrijf.

]]>
2019-04-10
<![CDATA[Van asbest naar duurzaam dak]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/van-asbest-naar-duurzaam-dak/1003

Vanaf 1 april 2019 is het in de provincie Flevoland mogelijk om subsidie aan te vragen voor het plaatsen van zonnepanelen na het saneren van een dak met asbest. Voor de regeling 'Van Asbest naar Duurzaam Dak' is € 1,5 miljoen aan subsidie beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor een subsidie is het plaatsen van zonnepanelen in combinatie met saneren de grootste voorwaarde. Hiervoor is een basisbedrag van € 500 beschikbaar, met daarnaast € 6,50 per vierkante meter dakoppervlakte. 

]]>
2019-04-08
<![CDATA[Blog: zou het dan toch?]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/blog-zou-het-dan-toch/1001

Natuurlijk heb ik me al vaak uitgelaten over de toekomstverwachtingen van de varkenshouderij. Het is dan ook meer dan logisch dat ik de vraag regelmatig krijg wat ik van 2019 verwacht. Steevast is het antwoord dat je dat gewoonweg niet kan inschatten. Maar als je dan toch een antwoord wilt, dan geef ik dat graag. Dit niet om de toekomst te voorspellen, maar om een discussie over de gevolgen van een mogelijke toekomst samen te voeren.

]]>
2019-04-04
<![CDATA[Kans voor ontwikkeling op maat]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/kans-voor-ontwikkeling-op-maat/1002

Het meten van geuruitstoot met behulp van sensoren kan veehouders helpen om een 'license to produce' te creëren. Tegelijkertijd bieden de meetdata handvatten om de geuremissie verder te reduceren, zo blijkt uit een pilot op vijf Brabantse varkensbedrijven. Op termijn kan deze aanpak wellicht bijdragen aan meer maatwerk in de ontwikkeling van bedrijven.

]]>
2019-04-02
<![CDATA[Energiebesparingsplicht aanpakken]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/energiebesparingsplicht-aanpakken/1000

Vanaf 2019 hebben veel bedrijven een informatieplicht energiebesparing. Dat betekent dat de kans groot is dat u ook voor 1 juli 2019 bij de overheid moet melden wat u doet om energie te besparen.

]]>
2019-03-27