Newshttp://www.dlvadvies.nl/rss/newsNewsnl_NL2024-06-18<![CDATA[Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/open-dag-akkerbouwbedrijf-vof-schoonderwoerd-13-juli-as/2057

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren van aardappelen en de informatie rondom de bouwontwikkeling en bouwbegeleiding.

]]>
2024-06-18
<![CDATA[Paul Bens stopt als directeur DLV Advies: ‘Zo’n groot concept had ik niet verwacht’]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/paul-bens-stopt-als-directeur-dlv-advies-zon-groot-concept-had-ik-niet-verwacht/2056

Per 1 juli treedt Paul Bens terug als directeur bij DLV Advies. Hij is al negentien jaar één van de eigenaren en voor de varkenshouderij hét gezicht van het adviesbedrijf. Terugkijkend zijn een aantal ontwikkelingen anders gelopen dan verwacht. Een krimpende markt ziet hij echter niet als gevaar voor het adviesbedrijf.

]]>
2024-06-14
<![CDATA[Monomestvergisting met groen gas: lucratief of een brug te ver]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/monomestvergisting-met-groen-gas-lucratief-of-een-brug-te-ver/2055

Agrarische ondernemers staan voor de uitdaging om hun CO₂-uitstoot te verminderen en tegelijkertijd hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Het project ‘Klimaat bewust boeren’ biedt kansen om klimaatbewust te ondernemen. Een van de meest besproken onderwerpen onder de deelnemers is monomestvergisting met opwaardering van biogas naar groen gas. Zit hier financieel muziek in of is het voor veel boeren nog een brug te ver?

]]>
2024-06-12
<![CDATA[Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/vijf-jaar-onzekerheid-pas-melders-nog-steeds-in-de-knel/2054

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de PAS-melders in de illegaliteit terechtkwamen na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Sindsdien verkeren ruim drieduizend boeren nog steeds in onzekerheid door bureaucratische obstakels. Ondanks de belofte van de overheid om de situatie te verhelpen, worden legalisatieverzoeken steeds vaker om futiele redenen afgewezen.

]]>
2024-06-11
<![CDATA['In vijf jaar tijd wordt alles anders']]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/in-vijf-jaar-tijd-wordt-alles-anders/2053

"Deze maand heb ik een aantal leuke bijeenkomsten gehad rondom het wijzigen van mijn rol in het bedrijf. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd hebben wij binnen DLV Advies de afspraak dat je de directietaken neerlegt en de aandelen verkoopt aan opvolgende aandeelhouders uit het personeelsbestand. Toen we die afspraak maakten, leek 60 jaar voor mij nog heel ver weg", start Paul Bens zijn blog in varkens.nl.

]]>
2024-06-07
<![CDATA[Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/strengere-eisen-beter-leven-keurmerk-2025-ga-er-constructief-mee-aan-de-slag/2052

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt. Voor deelnemers is het belangrijk om nu de balans op te maken, zegt Gerben Schrijver, adviseur bij DLV Advies. “Wat zijn de verwachtingen in de markt, welke investeringen moet ik doen en is dat interessant voor mijn bedrijf of niet? Ga er in elk geval mee aan de slag, want die keuze moet nú gemaakt worden.”

]]>
2024-06-05
<![CDATA[Zonnepanelenbezitters let op: SDE correctiebedragen 2023 vastgesteld]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/zonnepanelenbezitters-let-op-sde-correctiebedragen-2023-vastgesteld/2051

Veel ondernemers met zonnepanelen die deelnemen aan de SDE subsidieregeling kunnen alsnog SDE subsidie ontvangen over het afgelopen jaar. RVO heeft onlangs de zogenoemde SDE correctiebedragen over 2023 vastgesteld, meldt projectleider Duurzame Energie Erik de Jonge van DLV Advies.

Deze subsidieregeling garandeert een minimumbedrag voor de opgewekte zonnestroom. “In 2022 waren de energieprijzen zeer hoog; toen werd er geen subsidie uitgekeerd. Begin vorig jaar waren de elektriciteitsprijzen ook nog hoog, maar vervolgens zijn ze in snel tempo gedaald”, licht Erik toe. RVO hield in eerste instantie ook over 2023 de hand op de knip. Na nieuwe berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt er toch voldoende grond voor uitkering van de SDE subsidie over (een deel van) 2023.

]]>
2024-06-04
<![CDATA[Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/sterke-daling-stikstofbodemoverschot-in-2023/2050

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting van nutriënten”, zegt Ap van der Bas, adviseur Mest en Mineralen bij DLV Advies. Op basis van de bevindingen uit de KringloopWijzer geeft hij aan dat er het afgelopen jaar opvallende resultaten zijn geboekt.

]]>
2024-06-03
<![CDATA[De heropbouw van Takii]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/de-heropbouw-van-takii/2048

Drie jaar geleden werd Takii, een bekend zaadveredelingsbedrijf, getroffen door een verwoestende brand die het pand volledig in de as legde. In de nasleep van deze ramp stond het bedrijf voor de uitdaging om een nieuw pand te bouwen en de bedrijfsvoering weer op te starten. DLV Advies kwam te hulp en begeleidde Takii door het gehele proces van heropbouw. We spraken met de bedrijfsleidster van Takii, Christa Hage, die terugblikt op deze intensieve periode.

]]>
2024-05-30
<![CDATA[Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/subsidie-behoud-grasland-gaat-op-15-juli-open/2049

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk te maken grasland te behouden en om ondernemers te ondersteunen de extra kosten op te vangen. 

]]>
2024-05-30