Newshttp://www.dlvadvies.nl/rss/newsNewsnl_NL2019-06-25<![CDATA[Breng kansen saneringsregeling in kaart]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/breng-kansen-saneringsregeling-in-kaart/1057

Komende maand wordt de definitieve subsidieregeling sanering Varkenshouderijen (Srv) verwacht voor Zuid- en Oost-Nederland waarmee de overheid € 120 miljoen subsidie beschikbaar stelt voor het opkopen van varkensrechten en bedrijven

]]>
2019-06-24
<![CDATA[Melkveehouder Buijs werkt verder aan kringlooplandbouw]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/melkveehouder-buijs-werkt-verder-aan-kringlooplandbouw/1056

Net als veel andere melkveehouders is de familie Buijs zich aan het voorbereiden op het leveren van Planet Proof-melk bij Friesland Campina. Dit betekent dat er verschillende aanpassingen nodig zijn binnen de bedrijfsvoering, waarbij kringlooplandbouw het vertrekpunt is. Stikstofbodemoverschot en 65 % eiwit van eigen land zijn twee parameters binnen deze nieuwe melkstroom, waarop Koeien & Kansen-deelnemer Buijs zelf invloed kan op uitoefenen. Deze uitdaging gaat hij dan ook graag dit jaar aan, onder begeleiding van projectleider Paul Blokker van DLV Advies.
In 2019 gaat hij aan de slag met het toepassen van maatregelen die bijdragen aan de eisen van Planet Proof. Bovendien tillen deze toepassingen de kringlooplandbouw op zijn bedrijf op een hoger niveau op dit bedrijf.

]]>
2019-06-21
<![CDATA[Energiezuinige bewaarloods met lange levensduur]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/energiezuinige-bewaarloods-met-lange-levensduur/1055

Bij de bouw van een bewaarloods in Osserdrecht stond de kwaliteit van het te bewaren product boven aan de lijst. Het eindresultaat is een duurzaam gebouw met een laag energiegebruik. Een goed geïsoleerd en degelijk gebouwde bewaarschuur met daarin een stille en zuinige installatie.

]]>
2019-06-21
<![CDATA[Grotere toom kan economisch uit]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/grotere-toom-kan-economisch-uit/1054

Grotere tomen biggen blijven economisch interessant. Een 10 tot 20 % hogere productiviteit blijkt altijd rendabel, op voorwaarde dat er voldoende biggenplaatsen zijn of worden bijgebouwd. "We zien dat de toenemende productie van aantal biggen per zeug regelmatig druk legt op de zeugenbedrijven", zegt Jan Pijnenburg van DLV Advies.
 

]]>
2019-06-18
<![CDATA[Minder emissie met koelsysteem in stalvloeren]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/minder-emissie-met-koelsysteem-in-stalvloeren/1059

Melkveehouders kunnen bij nieuw- of verbouw kiezen voor emissiearme stalvloersystemen. Vraag daarbij is hoe ze invloed uitoefenen op de hoogte van de emissies. DLV Advies heeft een ingebouwd koelsysteem getest in een emissiearme kelderloze stal. “We zoeken op korte termijn nog drie andere melkveehouders die ook zo'n stal met een koelsysteem willen bouwen", zegt Eric Pijnappels, onze projectleider stallenbouw en specialist huisvesting melkvee.

]]>
2019-06-17
<![CDATA[Wegwijs in ventilatorland]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/wegwijs-in-ventilatorland/1053
De laatste jaren zijn er veel nieuwe ventilatoren op de markt gekomen, met termen als AC, EC en PM. Wat zijn de verschillen tussen die
ventilatoren en is de ene altijd beter dan de ander?
]]>
2019-06-17
<![CDATA[Nieuwe SDE-regeling geeft nieuwe kansen]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/nieuwe-sde-regeling-geeft-nieuwe-kansen/1052

De regeling voor SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) gaat veranderen. Joan van den Heuvel, Specialist Duurzame Investeringen bij DLV Advies, verwacht dat dit een verschuiving teweeg gaat brengen.

]]>
2019-06-14
<![CDATA[Warme lucht voldoet voor ontsmetting plantuien]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/warme-lucht-voldoet-voor-ontsmetting-plantuien/1051

Naktuinbouw erkent het toedienen van warme lucht als officiële maatregel om plantuien en plantgoed voor sjalotten en knoflook te behandelen tegen valse meeldauw. DLV Advies heeft, samen met onderzoekers van Wageningen UR en Naktuinbouw, de behandeling met warme lucht gevalideerd en praktijkrijp gemaakt.

]]>
2019-06-11
<![CDATA[Geen verbod asbestdaken]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/geen-verbod-asbestdaken/1050

Voorlopig komt er geen verbod op asbestdaken. Op dinsdag 4 juni 2019 was het voorstel van staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat nog om het verbod uit te stellen van 2024 naar 2028. De Eerste kamer was niet overtuigd. Het zou in de praktijk onuitvoerbaar zijn geweest en bovendien onbetaalbaar.

]]>
2019-06-06
<![CDATA[Rekentool sanering voor varkenshouders]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/rekentool-sanering-voor-varkenshouders/1048

DLV Advies heeft een rekentool ontwikkeld om de waarde te bepalen van bedrijfsgebouwen van varkenshouders. "Het bedrag dat daaruit komt, geeft een goede indicatie", zegt Harm van der Zanden van DLV Advies.

]]>
2019-06-05