Newshttp://www.dlvadvies.nl/rss/newsNewsnl_NL2020-07-02<![CDATA[Blog: Wie zijn de varkenshouders in de toekomst?]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/blog-wie-zijn-de-varkenshouders-in-de-toekomst/1306

De varkens in Nederland worden hoofdzakelijk gehouden bij gezinsbedrijven. Volgens mij blijft dat in Nederland de belangrijkste groep die varkens houdt. Het aantal varkens in integratieverband of bij investeerders blijft laag, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Spanje waar het merendeel van de vleesvarkens in integraties wordt gehouden. Het is lastig om in een glazen bol te kijken, maar het is mijn overtuiging dat in Nederland de sterke gezinsbedrijven de toon blijven zetten.

]]>
2020-07-01
<![CDATA[Mulchen tegen onkruid en uitdrogen]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/mulchen-tegen-onkruid-en-uitdrogen/1304

Mulchen is het afdekken van de grond met een beschermende laag organisch materiaal, zoals grasmaaisel of hooi. Het aanbrengen van een mulchlaag heeft twee grote voordelen. Ten eerste krijgt onkruid weinig kansen, doordat daglicht de bodem niet kan bereiken. Ten tweede droogt de grond veel minder snel uit, omdat de mulchlaag de verdamping van water vertraagt. Daarnaast verhoogt mulchen de bodemvruchtbaarheid door het toevoegen van organisch materiaal en voedingsstoffen, verbetert het de bodemstructuur en vermindert het uitspoeling van mineralen. De mulchlaag moet enkele centimeters dik zijn voor het juiste effect.

]]>
2020-06-29
<![CDATA[Verruiming slooptermijn Srv]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/verruiming-slooptermijn-srv/1305

Deelnemers aan de  Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) krijgen meer tijd om hun stallen te slopen. Toezeggingen van het ministerie van landbouw hebben betrekking op de sloop van de inrichting en de controle door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. 

]]>
2020-06-29
<![CDATA[Jaarrond biologische uien uit Flevoland]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/jaarrond-biologische-uien-uit-flevoland/1303

Jaarrond biologische uien leveren was de uitdaging van Piet van Andel, zijn compagnon Joost Jonk en collega-telers Bas Groeneveld en Sjaak Twisk. Harrie Versluis, bouw- en bewaarspecialist bij DLV Advies, hielp hen de plannen te verwezenlijken. Een breed assortiment van ui-achtigen van Van Andel en Twisk en een groep Flevolandse telers vindt nu hun weg (bijna) jaarrond naar supermarkten en andere afnemers. 

]]>
2020-06-26
<![CDATA[Adviezen bij deelname saneringsregeling]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/adviezen-bij-deelname-saneringsregeling/1302

De beschikkingen van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) druppelen mondjesmaat binnen. Inmiddels is driekwart van de 13 weken verlenging van de beslistermijn van RVO verlopen en een kwart van de varkenshouders die DLV Advies begeleidt, heeft een beschikking ontvangen.

]]>
2020-06-23
<![CDATA[Voorbeelden emissiebeperkende maatregelen]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/voorbeelden-emissiebeperkende-maatregelen/1301

De Sbv-regeling biedt veehouders subsidiemogelijkheden voor emissiebeperking aan de bron bij bestaande en nieuwe stallen óf voor het nemen van managementmaatregelen die de ammoniakproductie, en daarmee stikstof, verminderen. Tom Ploeger, projectaccountmanager bij DLV Advies: “Het is niet mogelijk om een combinatie van beide in te dienen, omdat de technische maatregelen en de managementmaatregelen afzonderlijk meetbaar moeten zijn.” 

]]>
2020-06-19
<![CDATA[Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/subsidieregeling-zonnig-zuid-holland/1300

Op 10 juni 2020 heeft de provincie Zuid-Holland de regeling Zonnig Zuid-Holland gepubliceerd, waarmee 4 miljoen euro subsidie beschikbaar komt. 

]]>
2020-06-19
<![CDATA[Ondernemen volgens eigen plan]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/ondernemen-volgens-eigen-plan/1299

De financiële positie van varkenshouders is in de afgelopen jaren positief veranderd. Dit biedt ruimte om naar de toekomst te kijken en te werken vanuit een plan. Ook het veranderend financieringsbeleid bij banken heeft hier invloed op.

]]>
2020-06-19
<![CDATA[Succesvol weiden in drie stappen]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/succesvol-weiden-in-drie-stappen/1297

Eenvoudig en met een goed inpasbaar systeem starten met weiden, waarbij je meer vers gras kan omzetten tot melk. Dit is het doel van het Nieuw Nederlands Weiden. Voor dit weideconcept van Stichting Weidegang zijn nieuwe bemestingsschema’s gemaakt, die in samenwerking met Albert-Jan Bos, weidecoach bij DLV Advies, tot stand zijn gekomen.

 

]]>
2020-06-18
<![CDATA[Scenariodenken helpt bij keuzes]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/scenariodenken-helpt-bij-keuzes/1296

Veel boeren, zowel stoppers als groeiers, hebben een tijdelijke rem op de toekomstplannen moeten zetten. De opbrengstprijzen staan onder druk, de droogte speelt parten, maar natuurlijk ook de onzekerheden rondom stikstofwetgeving en vergunningen. “Ga in scenario’s denken”, adviseert Tom Baak, adviseur Financieel Management bij DLV Advies.

]]>
2020-06-17