Newshttp://www.dlvadvies.nl/rss/newsNewsnl_NL2019-08-20<![CDATA[Mogelijkheden voor stoppende varkenshouder]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/mogelijkheden-voor-stoppende-varkenshouder/1094

Varkenshouders moeten in 2020 maatregelen nemen om de ammoniakemissie te verminderen. DLV Advies adviseert varkenshouders die zich hebben aangemeld voor de stoppersregeling toch nog eens te overwegen of een doorstart niet de moeite waard is. Directeur Jos de Groot: "Met name voor een aantal stoppers zijn we mogelijkheden aan het zoeken. Een van de mogelijkheden is het creëren van een buitenuitloop zodat je op die manier nog door kan. Veel mensen willen niet maar zo afscheid nemen van de varkens."

]]>
2019-08-19
<![CDATA[Eiwitten optimaal benutten met grasraffinage]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/eiwitten-optimaal-benutten-met-grasraffinage/1093

Gras uit de tweede helft van het groeiseizoen bevat relatief veel voederwaarde door de nawerking van de bemesting die eerder in het seizoen werd gegeven. Echter, in de korter wordende dagen van het najaar worden de aanwezige eiwitten in het gras niet meer allemaal omgezet in voor de koe benutbare nutriënten. Door najaarsgras dusdanig te bewerken dat eiwit en mineralen vrijkomen en opgeslagen kunnen worden, worden de nutriënten in het gras beter benut.

]]>
2019-08-14
<![CDATA[Akkerbouwer Van Lin hergebruikt reststromen]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/akkerbouwer-van-lin-hergebruikt-reststromen/1091

Akkerbouwer en loonwerker John van Lin droogt reststoffen uit de voedselproductie. “Ik doe het liefst iets wat anderen niet doen.” 

]]>
2019-08-12
<![CDATA[Blog: 'Geen PAS meer, wat nu?']]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/blog-geen-pas-meer-wat-nu/1090

De Raad van State besloot dit voorjaar dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als toestemmingsbasis gebruikt mag worden voor nieuwe activiteiten die stikstof veroorzaken. Hoe het bevoegd gezag met de gedane meldingen omgaat, is even afwachten. Er wordt namelijk pas in het najaar weer meer duidelijkheid verwacht.

]]>
2019-08-09
<![CDATA[Verduurzamen van maisteelt op puur veen]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/verduurzamen-van-maisteelt-op-puur-veen/1086

Begin april werden in Fryslân de demonstratiepercelen Verduurzaming maisteelt op puur veen uitgezet. Bij dit onderzoeksproject, in opdracht van het Bestjoerlik Oerlis Feangreidefisy (BOF), gaat het vooral om duurzaam bodemgebruik en het terugdringen van glyfosaat en chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest in de teelt van snijmais. De percelen worden in beeld gebracht via soil mapping en drones. Het is een tweejarig project in 2019 en 2020. Eerst op gescheurd grasland en het tweede jaar op dezelfde percelen nog een jaar mais. Het project wordt uitgevoerd als vervolg op eerder onderzoek uitgevoerd door WUR en Aequator in 2017 en 2018. Dit onderzoek had als titel onderzoek naar maisteelt en bodemdaling op veenweide in Fryslân.

]]>
2019-08-08
<![CDATA[Doorstart lonkt voor stoppende varkenshouder]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/doorstart-lonkt-voor-stoppende-varkenshouder/1089

De varkenshouders die deelnemen aan de Stoppersregeling 'Actieplan Ammoniak Veehouderij' doen er goed aan om nog eens te overwegen of een doorstart niet de moeite waard is. Door varkens een verharde buitenuitloop te geven, blijven de vergunningen behouden en kan ammoniaksaldering geld opleveren.

]]>
2019-08-06
<![CDATA[Stikstofstrijd gaat om meer dan koe in de wei]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/stikstofstrijd-gaat-om-meer-dan-koe-in-de-wei/1088

De veehouderij kan in de knel raken door de stikstofuitspraak van de Raad van State. De vraag is niet of de koe in de wei blijft, maar wel of er voldoende ontwikkelingsruimte is voor alle economische sectoren. In dit kader heeft DLV Advies ervoor gezorgd dat het voor de milieuactiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) praktisch onmogelijk is de provincies te verzoeken om specifieke bedrijven te controleren.

]]>
2019-08-05
<![CDATA[Bemesten met behulp van een taakkaart]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/bemesten-met-behulp-van-een-taakkaart/1085

Loonbedrijf Meiland uit Azewijn rijdt op een perceel mest uit met behulp van een taakkaart. Daarmee wordt de toegift van mest bepaald. In het project 'precisiebemesting op grasland' begeleidt DLV Advies enkele melkveehouders met het gebruik van zo'n taakkaart. Koen Peters, adviseur rundvee, begeleidt de melkveehouders.

]]>
2019-08-02
<![CDATA[Excretienormen melkvee per 2020 aangepast]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/excretienormen-melkvee-per-2020-aangepast/1083

Het ministerie van LNV heeft een nieuwe lijst met stikstof- en fosfaatexcretienormen voor melkvee opgesteld die waarschijnlijk per 1 januari 2020 gaat gelden. Voor alle melkveebedrijven met een gemiddelde melkproductie (peildatum 2 juli 2015) boven de 10.624 kilo melk per koe geldt tot nu toe dezelfde stikstof- en fosfaatexcretienorm, omdat de excretietabel slechts tot die waarde loopt.
Hierdoor leek het te lonen om boven dat niveau te (blijven) melken. Het ministerie stelt nu voor om 18 extra categoriën toe te voegen. De tabel wordt dan uitgebreid met normen vanaf een melkproductie van 2.625 kilo melk per koe per jaar. In de oude tabellen was dit vanaf 5.624 kilo melk. Bij de hoogproductieve koeien is de tabel uitgebreid tot een productie van 14.874 kilo melk, eerder was de hoogste norm voor koeien die meer dan 10.624 kilo melk per jaar produceerden.

]]>
2019-07-30
<![CDATA[Open dag nieuwe bewaarloods Ter Linde en Loverendale]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/open-dag-nieuwe-bewaarloods-ter-linde-en-loverendale/1058

Op zaterdag 17 augustus 2019 organiseert DLV Advies een open dag bij de nieuwe bewaarloods van fruitteler Tim Moerman van Boomgaard Ter Linde en Jaco Burgers van akkerbouw- en melkveebedrijf Loverendale in Oostkapelle. De nieuwe loods kwam tot stand door een unieke samenwerking.

]]>
2019-07-29