Newshttp://www.dlvadvies.nl/rss/newsNewsnl_NL2021-10-15<![CDATA[Kleine ingreep, groot effect]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/kleine-ingreep-groot-effect/1573

In de provincies Friesland, Limburg, Utrecht en Drenthe voert DLV Advies het project ‘Voorkomen is beter dan genezen’ uit. Via bijeenkomsten en advies op maat doen melkveehouders kennis op over het verbeteren van de gezondheid van hun koeien en het voorkomen van infecties. En dat zit hem soms in verrassend kleine dingen. “De maatregelen die we bespreken, kan een boer diezelfde middag nog toepassen op zijn bedrijf,” aldus Paul Blokker, projectleider DLV Advies.

]]>
2021-10-11
<![CDATA[Reductie ammoniak- en methaanemissies haalbaar in de praktijk?]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/reductie-ammoniak--en-methaanemissies-haalbaar-in-de-praktijk/1572

In 2030 dienen in de melkveehouderij de ammoniak- en methaanemissies fors gereduceerd te zijn. Om hier aan bij te dragen werkt het project Netwerk Praktijkbedrijven, een initiatief van LTO Noord en Wageningen University & Research, de komende vier jaar aan haalbare en betaalbare maatregelen die op beide doelen effect hebben.

]]>
2021-10-08
<![CDATA[Met deze prijzen kom je snel terug in de realiteit]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/met-deze-prijzen-kom-je-snel-terug-in-de-realiteit/1571

“De economieboeken hoeven nog niet te worden herschreven. De varkenscyclus bestaat nog. Na een aantal goede jaren is er nu sprake van een dal in de cyclus. Hopen dat het er niet zou komen mag iedereen, verwachten dat het niet komt is een droom. Het zal opnieuw een periode zijn dat een groot aantal producenten de productie staakt”, zegt Paul Bens, directeur van DLV Advies in zijn blog op varkens.nl.

]]>
2021-10-07
<![CDATA[Subsidie voor bedrijfsplannen]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/subsidie-voor-bedrijfsplannen/1570

Vanaf 1 november is er subsidie beschikbaar voor het opstellen van een bedrijfsplan. Dit kan gaan over vragen als: “Hoe kunnen we het beste emissie-arm (ver)bouwen?”, “Kan het uit om over te stappen naar een andere melkstroom, biologische productie of (deels) zelf te verwerken?” En: “Wat levert het op als ik investeer in monomestvergisting, zonne- of windenergie en zo energieproducent of energieneutraal word?” 

]]>
2021-10-06
<![CDATA[Boeren in veenweidegebieden blijft mogelijk]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/boeren-in-veenweidegebieden-blijft-mogelijk/1569

"Boeren in veenweidegebieden moeten gefaciliteerd worden om hun melkveebedrijf voort te kunnen zetten”, vertelde projectaccountmanager Sytze Waltje van DLV Advies tijdens een bijeenkomst met raadsleden van Smallingerland. "Ondanks de problematiek met de daling van veenbodem zijn er met nieuwe inzichten en technieken zeker mogelijkheden voor de agrarische sector. Boeren, burgers en natuurbeheerders kunnen ook op de middellange en langere termijn zorgen dat agrarische activiteiten op veengrond mogelijk blijven.”

]]>
2021-10-01
<![CDATA[Maand uitstel voor inzaai vanggewas na mais]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/maand-uitstel-voor-inzaai-vanggewas-na-mais/1567

Boeren krijgen uitstel tot 31 oktober bij het inzaaien van vanggewas na de teelt van mais op de zand- en lössgronden. Goed nieuws, aangezien het mais door het natte en groeizame jaar vaak nog niet rijp is. Afgelopen maand werd herhaaldelijk op uitstel van de uiterste inzaaidatum gevraagd, met uiteindelijk goed resultaat.

]]>
2021-09-30
<![CDATA[DLV Advies nieuwe kennispartner van Dairy Academy Royal A-ware]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/dlv-advies-nieuwe-kennispartner-van-dairy-academy-royal-a-ware/1566

Vanaf 1 oktober is DLV Advies verbonden aan Dairy Academy, het kennisplatform van Royal A-ware. De aangesloten melkveehouders van Royal A-ware kunnen dit najaar alles te weten komen over het managen van financiële risico’s als gevolg van de volatiele melkprijs.

]]>
2021-09-30
<![CDATA[Koop en verkoop ammoniakrechten]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/koop-en-verkoop-ammoniakrechten/1564

Ammoniakrechten komen vrij wanneer (agrarische) bedrijven hun activiteiten geheel of gedeeltelijk beëindigen. Vanzelfsprekend dient het bedrijf voor staking van de bedrijfsactiviteiten te produceren met geldige vergunningen. De milieuvergunning, AMvB of natuurvergunning van de saldogever (het bedrijf dat de rechten verhandelt) geldt als uitgangspunt en moet bij ammoniak-overdracht (deels) worden ingetrokken. Paul Daandels, adviseur Ruimtelijke Ordening & Milieu, ondersteunt ondernemers bij de aan- en verkoop van ammoniakrechten en het vergunningentraject.

]]>
2021-09-29
<![CDATA[Liquiditeitspositie varkenshouderij]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/liquiditeitspositie-varkenshouderij/1565

De afgelopen twee jaar waren goede jaren voor de Nederlandse varkenshouderij; jaren waarin de meesten een financiële buffer konden opbouwen. Hoe anders is het nu, in een markt met stijgende kosten en de dalende marktprijzen. Financieel adviseurs van DLV Advies benadrukken dat het in de huidige situatie vooral van belang is om de liquiditeit van het bedrijf te blijven bewaken.

]]>
2021-09-29
<![CDATA[Overbelasting netwerk, minder belasting op energie opslag]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/overbelasting-netwerk-minder-belasting-op-energie-opslag/1563

Er dient snel een oplossing te komen voor het capaciteitstekort op het net. Een van de oplossingen is de ingebruikname van de vluchtstrook van het elektriciteitsnet die begin dit jaar wettelijk is vrijgegeven. Daarnaast is een uitgestelde levering van wind- en zonne-energie door tijdelijke opslag in batterijen eveneens een goed alternatief.

]]>
2021-09-29