Newshttp://www.dlvadvies.nl/rss/newsNewsnl_NL2020-01-29<![CDATA[Stappenplan voor deelnemers Srv]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/stappenplan-voor-deelnemers-srv/1205

Bij de aanmelding voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) is de definitieve keuze om te stoppen vaak nog niet gemaakt. De uiteindelijke keuze hangt af van het financiële plaatje en de bestemming van de grond na bedrijfsbeëindiging. Door tijdig verschillende opties te overwegen, kunt u een gefundeerde keuze maken. Het stappenplan van DLV Advies helpt hierbij.

]]>
2020-01-28
<![CDATA[Aangepaste fosfaatgebruiksnormen]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/aangepaste-fosfaatgebruiksnormen/1204

De eerder aangekondigde nieuwe fosfaatgebruiksnormen zijn definitief gewijzigd. Er komt een extra fosfaatklasse bij en er is een extra norm op bouwland bij de klasse 'hoog'. Vanaf 2021 wordt de fosfaattoestand van de grond voortaan op een andere wijze beoordeeld.

]]>
2020-01-28
<![CDATA[Laatste kans SDE+ voorjaar 2020]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/laatste-kans-sde-voorjaar-2020/1075

Er komt dit voorjaar nog een laatste openstellingsronde van de SDE+-regeling; van 17 maart tot en met 2 april 2020. Er is € 2 miljard beschikbaar. Deze ronde is qua voorwaarden gelijk aan de najaarsronde van 2019. Later dit voorjaar komt het kabinet met nieuwe plannen voor een SDE++-regeling gebaseerd op CO2-reductie, die waarschijnlijk in het najaar opengesteld wordt.

]]>
2020-01-27
<![CDATA[Meer onderzaai dan nazaai in snijmais]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/meer-onderzaai-dan-nazaai-in-snijmais/1202

De verplichting voor 1 oktober een vanggewas te zaaien bij maisteelt leidt ertoe dat melkveehouders en telers meer en vaker inzetten op vroegrijpe rassen. Het 'veilige' onderzaaien wint ook terrein, meer dan nazaai.

]]>
2020-01-23
<![CDATA[Ga koprot in uien tegen met bewaring op 30 graden]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/ga-koprot-in-uien-tegen-met-bewaring-op-30-graden/1201

De combinatie van een korte velddroogperiode en een temperatuur van 30 °C in de bewaring geven de beste garanties op reductie van koprot in uien in de bewaring. Dat is de conclusie van het onderzoek van DLV Advies, dat werd uitgevoerd in samenwerking met Wageningen University en in opdracht van Uireka.

]]>
2020-01-22
<![CDATA[250 miljoen euro extra nodig voor Srv]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/250-miljoen-euro-extra-nodig-voor-srv/1200

Minister Carola Schouten (LNV) zoekt naar mogelijkheden voor meer budget voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv), nu de beschikbare 180 miljoen euro ruim wordt overtekend. Ruim vijfhonderd bedrijven schreven zich tussen 25 november en 15 januari in voor de Srv.

]]>
2020-01-20
<![CDATA[Praktijkresultaten humuszuren bij gras- en onkruidbestrijding]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/praktijkresultaten-humuszuren-bij-gras--en-onkruidbestrijding/1198

In 2019 heeft DLV Advies een praktijkonderzoek gedaan naar de inzet van humuszuren als alternatief voor chemische bestrijdingsmiddelen bij de teelt van mais op puur veen. Voor de gras-verdringing is een mix van natuurlijke stoffen, waaronder humuszuren, gebruikt. Daarnaast is gekeken of toevoeging van humuszuur aan een chemisch bestrijdingsmiddel een lagere hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel (GBM) mogelijk maakt. De resultaten zijn in januari gepresenteerd aan onder andere BOF, de opdrachtgever van het project ‘Duurzame maisteelt op puur veen’.

]]>
2020-01-20
<![CDATA[Resultaat Milk Trading Company 2019 gepresenteerd]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/resultaat-milk-trading-company-2019-gepresenteerd/1197

Tijdens de ledenbijeenkomst van de Milk Trading Company (MTC) op 14 januari zijn de gunstige resultaten van het afgelopen jaar gepresenteerd. Een groot deel van de leden was aanwezig.

]]>
2020-01-17
<![CDATA[Saneringsregeling ruimschoots overschreden]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/saneringsregeling-ruimschoots-overschreden/1196

Gisteren maakte het ministerie van LNV bekend dat 503 varkenshouders zich hebben aangemeld voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv), die op 15 januari is gesloten. Het maximaal aantal plekken is daarmee ruimschoots overschreden. Varkenshouders winnen zo tijd, volgens Marco Hol van DLV Advies.

]]>
2020-01-17
<![CDATA[Wijzigingen MIA/Vamil en EIA in 2020]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/wijzigingen-miavamil-en-eia-in-2020/1195

Ook in 2020 komen duurzame investeringen (waaronder duurzame stallen) in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie kunt u fiscaal voordeel behalen met de energie-investeringsaftrek (EIA). In 2020 blijft de EIA gelijk aan die van 2019, dus op 45%.

]]>
2020-01-15