Newshttp://www.dlvadvies.nl/rss/newsNewsnl_NL2020-10-20<![CDATA[Extra koeien zonder de bank]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/extra-koeien-zonder-de-bank/1360

Met meer melk het bedrijf rendabeler maken. Frank en Sandra Verbruggen in Veghel wilden dit, maar dure fosfaatrechten stonden dit doel in de weg. Inmiddels heeft de VOF met een koop-leaseconstructie extra koeien op stal, op advies van Jan Dortmans, adviseur financieel management.

]]>
2020-10-16
<![CDATA[Financieel voordeel met depop-repop]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/financieel-voordeel-met-depop-repop/1359

Depop-repop (depopulation-repopulation) is een prima middel voor een flinke gezondheidsverbetering van de zeugenstapel of vleesvarkens. Dit vergt wel een goede planning en voorbereiding. Mits goed uitgevoerd, levert het veel financiële voordelen op, vooral voor vleesvarkens: € 19 per jaar per varken.

]]>
2020-10-14
<![CDATA[Kringlopen sluiten met kunstmestvervangers]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/kringlopen-sluiten-met-kunstmestvervangers/1358

Al vanaf 2008 staat er op het erf van de firma Swart een co-vergister voor het opwekken van groene stroom. Het steeds moeilijker kwijt kunnen van de geproduceerde fosfaten en de wens om meer rendement te halen uit de vergister, deden Swart besluiten de vergister uit te breiden met een ammoniakstripper. Swart is daarmee één van de deelnemers aan het project 'Mineralen op Maat', met steun van de drie noordelijke provincies en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwkkeling.

]]>
2020-10-12
<![CDATA[Blog: “Kracht benutten van ondernemerschap”]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/blog-kracht-benutten-van-ondernemerschap/1357

De minister schetste in een Kamerbrief de contouren van het toekomstige mestbeleid. LNV heeft vooraf het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd om verschillende denkrichtingen te onderzoeken op basis van de volgende ‘wensen’: het moet bijdragen aan de realisatie van kringlooplandbouw, een verbetering van de waterkwaliteit, een lagere fraudegevoeligheid, een lagere regeldruk en de handhaafbaarheid moet versterkt worden. Dat alles moet passen binnen het EU-beleid.

]]>
2020-10-07
<![CDATA[Visie mestbeleid kan leiden tot drijfmesttekort]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/visie-mestbeleid-kan-leiden-tot-drijfmesttekort/1356

De nieuwe visie mestbeleid ‘Contouren toekomstig mestbeleid’ heeft voor alle sectoren een behoorlijke impact. Vooral voor varkenshouders heeft het gevolgen: zij moeten kiezen tussen 100 procent grondgebondenheid of 100 procent mestverwerking. Een paar kuub bij de buren of op eigen grond brengen, kan straks niet meer.

]]>
2020-10-06
<![CDATA[Voordelen van propaan als natuurlijk koudemiddel]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/voordelen-van-propaan-als-natuurlijk-koudemiddel/1355

Natuurlijke koudemiddelen zijn in agrarisch Nederland duidelijk in opmars. Eén van die middelen is propaan. De voordelen van een zogeheten DX-koeling met propaan op een rij. 

]]>
2020-10-01
<![CDATA[Van gangbare melkveehouderij naar biologisch boeren]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/van-gangbare-melkveehouderij-naar-biologisch-boeren/1352

Vanuit een landbouw studiegroep vond in de jaren 90 de eerste kennismaking plaats tussen de familie Verhoef en DLV Advies. Christiaan de Ruijter werd gevraagd om een luifelstal voor jongvee te realiseren, waarvoor destijds enkel een schets, zonder bouwtekening, voldoende was. 
Nadat de bouw van de luifelstal in tevredenheid was afgerond volgde al snel de realisatie van nieuwe projecten. Bij de vernieuwing van het erf en de gebouwen werd Mattias al op jonge leeftijd volop betrokken door zijn vader. Zo leerde Christiaan ook de toekomstige generatie Verhoef vroeg kennen.

]]>
2020-09-29
<![CDATA[Mineralenconcentraat op maat]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/mineralenconcentraat-op-maat/1354

Mineralenconcentraat is een vloeibare meststof die, zeker het laatste jaar, vaak in het nieuws is als mogelijke vervanger voor kunstmest. Maar wat is mineralenconcentraat eigenlijk, hoe wordt het geproduceerd, wat zijn de ervaringen met mineralenconcentraat op grasland en wat kost het? Vanuit het project ‘Mineralenconcentraat op maat’ is op donderdag 1 oktober een bijeenkomst bij De Zevenster over mineralenconcentraat (Amsul) waarin deze vragen worden beantwoord. In verband met de (nieuwe) coronamaatregelen is aanmelden verplicht, is er een maximum aantal deelnemers en gelden er strenge hygiëneregels.  

]]>
2020-09-28
<![CDATA[Controleer perceelgrenzen op tijd]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/controleer-perceelgrenzen-op-tijd/1353

Vanaf 2020 werkt RVO met een nieuwe topografische kaart van Nederland via de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Dit heeft mogelijk gevolgen voor de perceelgrenzen van landbouwgrond. Voer daarom een BGT-check uit, hiervoor ontvangt u een brief van RVO.

]]>
2020-09-28
<![CDATA[Ammoniak-/stikstofrechten kopen of leasen, hoe werkt dat?]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/ammoniak-stikstofrechten-kopen-of-leasen-hoe-werkt-dat/1351

Heeft u ammoniak- of stikstofrechten nodig of wilt u deze juist verkopen of verleasen?
Sinds kort zijn er nieuwe mogelijkheden. Verscheidene provincies bieden de gelegenheid om ammoniakrechten te verhandelen aan bijvoorbeeld de agrarische- en industriële sector, weg- water- en woningbouw. 
De randvoorwaarden voor extern salderen worden in overleg tussen provincies en rijk uitgewerkt en verschillen daarom per provincie. Wat dit voor u betekent als agrarisch- of vastgoedondernemer en welke mogelijkheden er zijn in de landbouw, woningmarkt, industrie en weg- en waterbouw, leest u hier.

]]>
2020-09-25