Newshttp://www.dlvadvies.nl/rss/newsNewsnl_NL2018-08-22<![CDATA[Efficiƫnt mineralen winnen op het erf]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/efficient-mineralen-winnen-op-het-erf/863

Hoogwaardige mestverwerking, dat is waar veehouder Eric van Breda in Berghem naar toe wil. Hij is met zijn bedrijf van 170 koeien aangesloten bij Jumpstart. Praktisch gezien heeft Eric hulp van Harm Wientjes van DLV Advies, die hem en andere veehouders adviseert die met de vergisters vanuit Jumpstart aan de slag zijn gegaan. Eric: ‘’Hij heeft me geholpen met de installatie van de mestvergister, schroefpers en de mineralenscheider. En dat was geen gemakkelijke klus.’’

]]>
2018-08-17
<![CDATA[Stoken helpt tegen koprot]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/stoken-helpt-tegen-koprot/862

Koprot slaat minder snel toe in uien die in de bewaring snel en met relatief hoge temperaturen worden gedroogd. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het driejarige uienonderzoeksprogramma Uireka, dat als doel heeft om de uienkwaliteit te verbeteren en daarmee de exportpositie van Nederlandse uien.

]]>
2018-08-10
<![CDATA[Bouwen in aardbevingsgebied]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/bouwen-in-aardbevingsgebied/861

Veel agrarische ondernemers in het aardbevingsgebied in Groningen zijn nog in onderhandeling over de geleden schade. Deze ondernemers zullen op termijn een nieuwe stal gaan bouwen, maar de vraag is hoe?

]]>
2018-08-07
<![CDATA[Grasland vernieuwen vanwege droogte]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/grasland-vernieuwen-vanwege-droogte/860

Door de extreme droogte dit jaar verkeren veel graslandpercelen in een zeer slechte conditie. De verwachte grasopbrengst op deze percelen kan meer dan 25 procent lager liggen dan in een normaal jaar zonder droogte. Mocht u dit jaar uw grasland willen vernieuwen, dan kunt u daar vrijstelling voor aanvragen onder bepaalde voorwaarden.

]]>
2018-08-03
<![CDATA[Stalklimaat beheersen met online tool Slimme Stal]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/stalklimaat-beheersen-met-online-tool-slimme-stal/858

Het klimaat van de stal geautomatiseerd beheersen blijft belangrijk in de varkenshouderij. Slimme technologieën, die de gebruiker automatisch informatie verschaffen via sensoren, zijn daarbij onmisbaar. Daarom komt Connecting Agri & Food ondernemers tegemoet met een nieuw ontwikkelde softwaretool, Slimme Stal genoemd. 

Foto: Koos Groenewold 

]]>
2018-07-31
<![CDATA[Start project koolstofkringlopen Limburg]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/start-project-koolstofkringlopen-limburg/399

In Limburg start DLV Advies het project Koolstofkringlopen. De veehouders en akkerbouwers die hieraan deelnemen willen het organische stofgehalte in de bodem laten toenemen. De startbijeenkomst voor veehouders zal op 1 augustus en voor akkerbouwers op 23 augustus plaatsvinden.

]]>
2018-07-27
<![CDATA[Stoppen of doorgaan?]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/stoppen-of-doorgaan/856

Voor deelnemers aan de stoppersregeling komt de deadline van 1 januari 2020 snel dichterbij. Voor hen is het zaak een definitieve keuze te maken. "Er is een groep varkenshouders die nog altijd geen duidelijke keuze heeft gemaakt", vertelt Jos de Groot, Directeur Bouw bij DLV Advies.

]]>
2018-07-26
<![CDATA[Duurzaam waterverbruik in de varkenshouderij]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/duurzaam-waterverbruik-in-de-varkenshouderij/849

Door voortdurende monitoring van het waterverbruik, bij zowel vleesvarkens als biggen, wordt inzicht verkregen in de gezondheidsstatus van de dieren. Hierdoor kunnen vroegtijdig ziektegevallen worden geconstateerd. Dat is de voorzichtige conclusie van diverse eerste resultaten van onderzoek, uitgevoerd door Connecting Agri & Food.

]]>
2018-07-23
<![CDATA[Nieuw Nederlands Weiden geeft eenvoud voor veehouder]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/nieuw-nederlands-weiden-geeft-eenvoud-voor-veehouder/760

Het Nieuw Nederlands Weiden is de nieuwe manier van weidegang. De ambitie is om hiermee meer boeren meer weidegras direct om te laten zetten in melk. De weidecoaches van DLV Advies kunnen u hierbij helpen.

]]>
2018-07-20
<![CDATA[Blog: Waar ontwikkelen we?]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/blog-waar-ontwikkelen-we/851

We hebben een overheid die beperkt, banken die terughoudend zijn en een industrie die niet méér melk wil. En er is maatschappelijke druk.

]]>
2018-07-17