Newshttp://www.dlvadvies.nl/rss/newsNewsnl_NL2019-02-17<![CDATA[Nieuwe ontwikkelingen tegen stalbranden]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/nieuwe-ontwikkelingen-tegen-stalbranden/972

Sprinklersystemen zijn in ontwikkeling ter bestrijding van stalbranden in de varkenshouderij, maar er zijn meer oplossingen mogelijk. “Ik zie op veel plaatsen meer in de toepassing van aerosolen in de verdeelkasten van elektriciteit”, zegt Anne van Rossum, brandspecialist bij DLV Advies.  

]]>
2019-02-15
<![CDATA[Emissie daalt met koele vloer]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/emissie-daalt-met-koele-vloer/915

Door de vloer van de melkveestal te koelen, daalt de emissie van ammoniak en methaan flink. Maar er zijn meer voordelen.

]]>
2019-02-11
<![CDATA[Functioneel, betaalbaar en flexibel bouwen]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/functioneel-betaalbaar-en-flexibel-bouwen/970

Bij het bouwen en verbouwen van een schuur moet je als teler altijd een stap vooruitdenken. Jos Commissaris van DLV Advies, projectleider bouw Open Teelten, neemt in de bespreking met een opdrachtgever bouwkundige en landbouwkundige zaken mee, zodat de teler klaar is voor verdere groei of verandering.

]]>
2019-02-08
<![CDATA[Nieuw Besluit huisvesting in zicht]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/nieuw-besluit-huisvesting-in-zicht/971

Het komt steeds dichterbij: 1 januari 2020. Dan moeten alle bedrijven, die worden gehouden voor de productie van vlees, eieren of melk, voldoen aan de voorwaarden van het Besluit emissiearme huisvesting. Dit besluit is al op 1 augustus 2015 in werking getreden. Het geldt zowel voor de bedrijven die aangemeld zijn voor de stoppersregeling als voor de bedrijven die onder de oude wetgeving voldeden en onder het nieuwe besluit niet.

]]>
2019-02-06
<![CDATA[Start samenwerking met AJF]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/start-samenwerking-met-ajf/969

“We zijn trots te melden dat we een samenwerking zijn gestart met het netwerk Agrarische Jongeren Friesland (AJF)”, zegt Michiel Meindertsma, adviseur rundvee bij DLV Advies. Deze maand ondertekenden Meindertsma en Arjan Sinnige, namens AJF, het sponsorcontract om de deal te bezegelen. “Met deze samenwerking willen we de kennis vergroten van de agrarische Friese jongeren. Jongeren zijn de toekomst en daarom willen we de kennisoverdracht en belangenbehartiging binnen AJF stimuleren. De adviseurs van DLV Advies kunnen hun specialistische kennis benutten om de agrarische jongeren wegwijs te maken in verschillende actuele en innovatieve thema’s, als financieel management, precisiebemesting en kringlooplandbouw”, aldus Meindertsma. 

]]>
2019-02-05
<![CDATA[Efficiƫnt mineralen winnen op het erf]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/efficient-mineralen-winnen-op-het-erf/863

Hoogwaardige mestverwerking, dat is waar veehouder Eric van Breda in Berghem naar toe wil. Hij is met zijn bedrijf van 170 koeien aangesloten bij Jumpstart, een initiatief van FrieslandCampina. Praktisch gezien heeft Eric hulp van Harm Wientjes van DLV Advies, die hem en andere veehouders adviseert die met de vergisters vanuit Jumpstart aan de slag zijn gegaan. Eric: ‘’Hij heeft me geholpen met de installatie van de mestvergister, schroefpers en de mineralenscheider. En dat was geen gemakkelijke klus.’’

]]>
2019-02-01
<![CDATA[Demonstratiedag Koolstofkringloop Zuid-Holland]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/demonstratiedag-koolstofkringloop-zuid-holland/776

Een goede grondbewerking is belangrijk, onder andere om onkruiddruk te verlagen. Maar er zijn meer manieren van grondbewerking mogelijk dan het traditionele ploegen. Ondanks dat niet-kerende grondbewerking (NKG) al meerdere jaren bestaat en in het buitenland al lang en breed gemeengoed is, is het in Nederland nog niet de standaard. Daarom organiseert DLV Advies, samen met Akkerbouw- en Loonbedrijf Gebr. van Bergeijk en Sander Bernaerts van Naturim, een demonstratiedag op donderdag 14 februari 2019 over de toepassing van NKG voor melkveehouders en akkerbouwers.

]]>
2019-01-31
<![CDATA[Brabant stuurt varkenshouderij richting luchtwasser]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/brabant-stuurt-varkenshouderij-richting-luchtwasser/967

Zo’n 85% van de Brabantse varkenshouders staat komend jaar voor een nieuwe vergunningsprocedure. Volgens de Verordening natuurbescherming moeten stallen ouder dan 15 jaar per 1 januari 2022 85% minder ammoniak uitstoten. De luchtwasser is praktisch het enige statsysteem dat aan die doelstelling kan voldoen, maar is juist door de provincie Noord-Brabant (en de sector)  niet de gewenste oplossing. “De provincie Noord-Brabant zit daarmee in een spagaat", zegt Jan de Groot, specialist vergunningen bij DLV Advies.

]]>
2019-01-30
<![CDATA[Wijzigingen MIA-VAMIL en EIA in 2019]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/wijzigingen-mia-vamil-en-eia-in-2019/965

Ook in 2019 komen duurzame investeringen (waaronder duurzame stallen) in aanmerking voor de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie kunt u fiscaal voordeel behalen met de energie-investeringsaftrek (EIA). In 2019 is de EIA gedaald naar 45%, vorig jaar was dat nog 54,5%.

]]>
2019-01-28
<![CDATA[Van varkensbedrijf naar 23 bouwkavels]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/van-varkensbedrijf-naar-23-bouwkavels/962

In het landelijke Berkel-Enschot, onder de rook van Tilburg staan een aantal unieke royale en betaalbare bouwkavels te koop in de nieuw te realiseren wijk ‘De Kolenvense Akkers’. Door de bestemmingsplanwijziging van de gemeente Tilburg maken twee varkensbedrijven in de omgeving hiervoor plaats. Marcel de Rooij, makelaar bij DLV Advies, begeleidt een van de families bij het proces van bestemmingsplanwijziging en sanering tot woonrijpe oplevering. 

]]>
2019-01-25