Newshttp://www.dlvadvies.nl/rss/newsNewsnl_NL2023-04-01<![CDATA[Maximaal € 160.000 vergoeding met de TEK-regeling]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/maximaal-eur-160000-vergoeding-met-de-tek-regeling/1836

Bedragen uw energiekosten minimaal 7% van de totale omzet, dan kunt u met terugwerkende kracht de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) aanvragen. Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt u als energie-intensieve mkb'er meer adem om uw bedrijfsmodel toekomstbestendig te houden.

]]>
2023-03-30
<![CDATA[Sector en ketenpartijen aan zet bij doelsturing emissiereductie]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/sector-en-ketenpartijen-aan-zet-bij-doelsturing-emissiereductie/1835

‘Melkveehouderij moet een grotere (in)directe bijdrage leveren aan ontwikkelen hoogwaardige mestverwerking’. ‘Grondgebondenheid of totale verwerking is nodig voor een duurzame sector’. ‘Overheid is niet aan zet om doelsturing emissiereductie houdbaar te maken, maar de sector en ketenpartijen’. Een greep uit de stellingen die ter sprake kwamen tijdens het rondetafelgesprek over mestbewerking en -benutting.

]]>
2023-03-29
<![CDATA[Samenwerken aan beter bodembeheer]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/samenwerken-aan-beter-bodembeheer/1834

Voor een duurzame voortzetting van de landbouw in Flevoland, is een slimme benutting van de bodem essentieel. Vanuit dit standpunt zijn melkveehouders en akkerbouwers gezamenlijk, gedurende 3 jaar, op een praktijkgerichte manier aan de slag gegaan met het optimaal aanvoeren en benutten van nutriënten en organische stof vanuit de bodem om zo de bodemvruchtbaarheid te behouden en de bodemkwaliteit te verbeteren.

]]>
2023-03-29
<![CDATA[‘Rust en Ruimte’ in de stal levert financieel voordeel op]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/rust-en-ruimte-in-de-stal-levert-financieel-voordeel-op/1832

“Steeds vaker zien we stalrenovatie als noodzakelijk goed om aan de wet- en regelgeving te voldoen. Maar tegelijkertijd biedt renoveren een kans om de resultaten in de stal en daarbij van de koe te verbeteren”, start Eric Pijnappels zijn presentatie tijdens een van de bijeenkomsten over ‘Rust en Ruimte’ die tot stand zijn gekomen uit het project ‘Betere Stal voor Koe en Klimaat’.

 

]]>
2023-03-24
<![CDATA[Aanmelden derogatie mogelijk tot en met 7 april]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/aanmelden-derogatie-mogelijk-tot-en-met-7-april/1831

De voorwaarden voor derogatie zijn dit jaar fors gewijzigd. De derogatie moet uiterlijk 7 april zijn aangevraagd. Hiervoor dient eveneens een bemestingsplan te worden opgesteld.

]]>
2023-03-21
<![CDATA[Monomestvergisting: hoe pak ik dat aan?]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/monomestvergisting-hoe-pak-ik-dat-aan/1830

De vraag naar groen gas is groot en mestvergisting speelt een wezenlijke rol in de productie ervan. Toch is gasproductie lang niet voor elke veehouder weggelegd. Een mogelijkheid is om met andere veehouders clusters te vormen. Erik van Eekelen, projectleider Energie, is bij een groot aantal clusters betrokken. Een uiteenzetting van het hoe en waarom is in het gehele artikel te lezen. 

]]>
2023-03-15
<![CDATA[Slim omgaan met stalklimaat voor betere technische resultaten]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/slim-omgaan-met-stalklimaat-voor-betere-technische-resultaten/1828

Tien Gelderse Star Farmers varkenshouders werken met zogenoemde Slimme Stal klimaatsensoren in de stal. Dat zijn sensoren die continu meten hoe het in de afdeling gesteld is met de temperatuur, de luchtvochtigheid en de gehaltes ammoniak en CO2. “Het doel is om het stalklimaat te optimaliseren en daarmee de leefomstandigheden van de varkens. Tevens wordt onderzocht wat de economisch impact is van een suboptimaal stalklimaat. Hiermee wordt de marktpropositie van de Star Farmers versterkt en gewerkt aan een duurzame veehouderij”, licht Thomas Kruders toe.

]]>
2023-03-14
<![CDATA[Video: invullen Gecombineerde opgave]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/video-invullen-gecombineerde-opgave/1829

Voor elke agrarische ondernemer geldt dat de Gecombineerde Opgave tussen 1 maart en 15 mei ingevuld moet zijn bij RVO.

Onder andere het nieuwe GLB en de verplichte aanleg van bufferstroken zorgen ervoor dat het invullen een stuk ingewikkelder is geworden. Hoe teken je sloten in en hoe zit het nu precies met de bufferstroken? In Boerderij Uitgelicht vertelt Willeke Weewer van DLV Advies er meer over.

 

]]>
2023-03-13
<![CDATA[Escalatieladders: op welke trede wil je staan?]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/escalatieladders-op-welke-trede-wil-je-staan/1827

"De provinciale (en Eerste Kamer) verkiezingen zullen behoorlijk wat verschuivingen veroorzaken. Of ook in de Eerste Kamer de macht verschuift, valt nog te bezien. Peilingen geven aan dat het huidige kabinet + GroenLinks/PvdA een meerderheid gaan halen. Dat valt zeker niet te zeggen voor de provincies buiten de Randstad. Daar krijgen JA21 en BBB een nadrukkelijkere invloed op het beleid. Coalitievorming zal met steeds meer versplintering niet al te snel gaan. Wat betekent dat nu?", start start Harm Wientjes, projectaccountmanager bij DLV Advies, zijn column in Boerderij.nl.

]]>
2023-03-13
<![CDATA[Webinar Winnen zonder Verliezen - over mestbewerking en benutting]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/webinar-winnen-zonder-verliezen---over-mestbewerking-en-benutting/1825

Ter afsluiting van het project Winnen zonder Verliezen organiseren DLV Advies en FrieslandCampina samen een symposium over mestbewerking en benutting. Het symposium is een combinatie van een ronde tafel gesprek en een live webinar. Het gesprek wordt geleid door Harm Wientjes van DLV Advies, waarbij u als toeschouwer vragen kunt stellen over mestbewerking en benutting. U kunt deze uitzending volgen op woensdag 22 maart om 13.00 uur vanaf uw computer, tablet of telefoon.

]]>
2023-03-10