Newshttp://www.dlvadvies.nl/rss/newsNewsnl_NL2018-10-20<![CDATA[Betere bodem met kruidenrijk grasland]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/betere-bodem-met-kruidenrijk-grasland/887

Ook zonder toediening van kunstmest en drijfmest bleven de percelen met kruidenmengsels bij melkveehouder Matté Eikelenboom deze zomer goed groen. DLV Advies organiseerde een demonstratiedag om zijn bijzondere percelen en andere demonstraties van bodembemesting te laten zien. De dag was onderdeel van het project 'Koolstof kringlopen', gefinancierd door de provincie Utrecht. Edith Finke, adviseur rundvee van DLV Advies, is projectleider en vertelde over de voordelen van kruidenrijk grasland.

]]>
2018-10-19
<![CDATA[Fosfaatbank pas open na 1 november]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/fosfaatbank-pas-open-na-1-november/888

De fosfaatbank voor fosfaatrechten gaat op zijn vroegst open op 1 november 2018. Grondgebonden boeren kunnen dan extra fosfaatrechten aanvragen die ze kunnen benutten vanaf 1 januari 2019. Vanaf volgend jaar vindt die openstelling jaarlijks op 1 september plaats.

]]>
2018-10-18
<![CDATA[Nieuwe regels PAS komen eraan]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/nieuwe-regels-pas-komen-eraan/886

Na 7 november 2018 komt er meer duidelijkheid over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de mogelijke gevolgen voor vergunningaanvragen van de Wet Natuurbescherming. Milieugroepen hebben in 2016 een rechtszaak aangespannen omdat zij van mening zijn dat de PAS onvoldoende onderbouwd is en in strijd is met Europese regels.

]]>
2018-10-16
<![CDATA[Wacht niet met saneren van asbest!]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/wacht-niet-met-saneren-van-asbest/885

Het verbod op asbestdaken gaat niet voor eind 2024 in. Dit werd woensdag 10 oktober in de Tweede Kamer toegezegd. Het lijkt niet realistisch dat het oppervlakte aan asbestdaken op zowel woningen als agrarische bebouwing te saneren is binnen de eerder gestelde periode. 

]]>
2018-10-12
<![CDATA[Mestoverschot geen overbemesting]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/mestoverschot-geen-overbemesting/883

In het project Koeien en Kansen is vanuit de jaren 2015, 2016 en 2017 geëxperimenteerd met bedrijfsspecifieke normen voor mest- en kunstmestgiften. Sterk samengevat komt het er op neer dat er meer dierlijke mest per hectare gebruikt mocht worden, waar tegenover een lager kunstmestgebruik stond. Het spannende in dit onderzoek is natuurlijk of er met méér dierlijke mestaanwending in combinatie met een lager kunstmestgebruik een “nitraatprobleem” ontstaat in het grondwater.
Volgens de onderzoekers was dit niet het geval. Mede door de hoge gewasproductie bleven de bodemoverschotten onder de generieke overschotten. Het fosfaat-bodemoverschot was zelfs negatief.

]]>
2018-10-10
<![CDATA[Samenwerking akkerbouw en veehouderij]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/samenwerking-akkerbouw-en-veehouderij/882

Slim en duurzaam met elkaar samenwerken is ook in de agrarische sector van belang. Zoals tussen akkerbouwers en veehouders, daar is nog een slag te slaan. Daarom neemt DLV Advies deel aan een landbouwcongres op vrijdag 12 oktober 2018, georganiseerd door de provincie Drenthe, waar dit thema centraal staat. 

]]>
2018-10-09
<![CDATA[Voer dringt berengeur terug]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/voer-dringt-berengeur-terug/884

Connecting Agri & Food, dochteronderneming van DLV Advies, heeft de ontwikkeling van een nieuw type voer ondersteund dat berengeur helpt terug te dringen. Vitelia Voeders heeft het voer ontwikkeld, in samenwerking met VOF Michiels. In 2016 heeft onderzoek het effect van het voer op de berengeur aangetoond en in 2017 is tevens gekeken naar de kosteneffectiviteit van het voer.

]]>
2018-10-09
<![CDATA[Reageer tijdig op herbeschikking fosfaatrechten]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/reageer-tijdig-op-herbeschikking-fosfaatrechten/881

Vleesveehouders hebben een herbeschikking van de fosfaatrechten ontvangen of krijgen die binnenkort. Bij de toekenning van deze fosfaatrechten zijn bij een groot aantal bedrijven fosfaatrechten toegekend voor dieren die op 2 juli 2015 op het bedrijf zijn gehouden, waar (achteraf) geen fosfaatrechten voor nodig zijn.

]]>
2018-10-08
<![CDATA[Demonstratiedag 15 oktober: gezonde bodem als basis]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/demonstratiedag-15-oktober-gezonde-bodem-als-basis/879

Manieren aangereikt krijgen om het organische stofgehalte te verhogen om zo de mineralenefficiënte en bodembenutting te verbeteren. Dat is belangrijk, want een gezonde bodem is de basis van gezond boeren. Op maandag 15 oktober organiseert DLV Advies daarom een demonstratiedag bij melkveehouder Matté Eikelenboom uit Lopikerkapel. Iedereen is welkom, zowel akkerbouwers als biologische en gangbare melkveehouders.

]]>
2018-10-08
<![CDATA[Blog: investeren met financiers]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/blog-investeren-met-financiers/877

Financiers lijken weinig trek te hebben in financieren in de intensieve veehouderij in Nederland. Dit zal komende jaren een issue blijven, zowel vanwege maatschappelijke discussies over deze sector als de bancaire regels.

]]>
2018-10-04