Newshttp://www.dlvadvies.nl/rss/newsNewsnl_NL2024-02-25<![CDATA[Energiebesparingsonderzoek brengt stroomslurpers in kaart]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/energiebesparingsonderzoek-brengt-stroomslurpers-in-kaart/1992

Op het melkveebedrijf van de familie Raamsteeboers nam het energieverbruik toe, maar ze konden er niet goed de vinger op leggen. Een energiebesparingsonderzoek van DLV Advies bracht de energieslurpers in beeld én leverde besparingsmogelijkheden op. “Binnenkort willen we de oude lampen in de stal vervangen door energiezuinige ledverlichting”, zegt Dianne Raamsteeboers.

]]>
2024-02-22
<![CDATA[Tussentijdse resultaten project ‘Verduurzamen varkenshouderij door slim omgaan met stalklimaat’]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/tussentijdse-resultaten-project-verduurzamen-varkenshouderij-door-slim-omgaan-met-stalklimaat/1991

‘Minder klimaatschommelingen geeft betere groei’

Hoe stabieler het CO2-gehalte in de stal, hoe beter de varkens groeien. Dat is een van de tussentijdse resultaten van het project ‘Verduurzamen varkenshouderij door slim omgaan met stalklimaat’.

]]>
2024-02-21
<![CDATA[163 miljoen euro vestigingssteun voor jonge boeren]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/163-miljoen-euro-vestigingssteun-voor-jonge-boeren/1990

De Tweede Kamer heeft op donderdag 15 februari ingestemd met de verhoging van het budget voor de vestigingssteun voor jonge boeren. Een amendement van het CDA voor de overheveling van 63 miljoen euro naar de vestigingssteun is met zeer grote meerderheid aangenomen. Hierdoor is er nu 163 miljoen euro bestemd voor jonge boeren.

]]>
2024-02-19
<![CDATA[Jaarlijkse vergoeding van € 1.680 of € 2.430 per hectare voor extensivering in Natura 2000-gebieden]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/jaarlijkse-vergoeding-van-eur-1680-of-eur-2430-per-hectare-voor-extensivering-in-natura-2000-gebieden/1988

Ben je melkveehouder in (de buurt van) een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied? Dan kun je samen met één of meer collega’s subsidie aanvragen voor extensivering. De jaarlijkse vergoeding is € 2.430 per hectare per bedrijf voor extensivering tot 100 kilogram stikstofdierexcretie en € 1.680 per hectare per bedrijf voor extensivering tot 150 kilogram stikstofdierexcretie.

 

]]>
2024-02-15
<![CDATA[Bijmengverplichting pas vanaf 2026; gevolgen voor groen gas initiatieven]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/bijmengverplichting-pas-vanaf-2026-gevolgen-voor-groen-gas-initiatieven/1989

Energieleveranciers zijn vanaf 2026 verplicht om groen gas bij te mengen. Dat is een jaar later dan werd gecommuniceerd. Dat blijkt uit een Kamerbrief van demissionair minister Jetten van Klimaat en Energie. De bijmengverplichting loopt jaarlijks op tot ca. 20% in 2030 van het geleverde gas aan de gebouwde omgeving. Dit betekent dat er dan ca. 1,1 miljard m3 groen gas geproduceerd moet worden, wat nu ca. 0,25 miljard is. Energieleveranciers die hier niet aan kunnen voldoen, kunnen hun verplichting afkopen middels een buy-out fee. Deze is verlaagd van € 500 naar € 450/ton. Welke gevolgen heeft dit voor agrariërs die willen investeren in monomestvergisting voor de productie van groen gas?

]]>
2024-02-14
<![CDATA[Wel of geen derogatie aanvragen? Kijk goed naar je ruwvoerpositie]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/wel-of-geen-derogatie-aanvragen-kijk-goed-naar-je-ruwvoerpositie/1987

Door de afbouw van derogatie wordt het voor steeds meer melkveehouders interessant om geen derogatie meer aan te vragen. Voor welke bedrijven dit geldt, is volgens Ap van der Bas, adviseur Mest & Mineralen bij DLV Advies, afhankelijk van verschillende factoren. Waar moet je op letten als je overweegt om dit jaar geen derogatie aan te vragen?

]]>
2024-02-13
<![CDATA[Verleng termijn stoppersregeling]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/verleng-termijn-stoppersregeling/1986

De beslistermijn voor de bedrijfsbeëindigingsregeling moet worden verlengd, zodat boeren andere opties kunnen verkennen. Dat vindt Marco Hol, adviseur bij DLV Advies. Terwijl de verplaatsingsregeling in de aanpak van piekbelasting nog op zich laat wachten, zijn de eerste beschikkingen binnen bij ondernemers, die de bedrijfsbeëindigingsregeling Lbv-plus hebben aangevraagd. Zij staan nu voor een cruciale beslissing: binnen zes maanden moeten zij beslissen of ze willen deelnemen aan de regeling.

]]>
2024-02-09
<![CDATA[Goed melken: een goed begin is het halve werk]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/goed-melken-een-goed-begin-is-het-halve-werk/1985

Wat verstaan we onder goed melken? Dat kan worden samengevat als het vlot, pijnvrij en volledig leegmelken van de uier met behoud van een goede speenconditie en zonder verhoogde kans op uierontsteking. Schot voor open doel? Opmerkelijk genoeg ontstaat maar liefst 50% van de uierinfecties tijdens het melken, wat zowel afhangt van de correcte werking van de melkmachine als van de werkwijze van de melker.

]]>
2024-02-06
<![CDATA[Nieuwe uitrijregels mest 2024]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/nieuwe-uitrijregels-mest-2024/1984

Sinds 2023 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de regels voor mestuitrijding. Deze wijzigingen betreffen specifiek de uitrijdperioden voor strorijke mest, drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib. Voor drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib blijft de uitrijdperiode onveranderd in het geval van vroege teelten. In dit bericht leest u alle informatie over de specifieke momenten waarop mestuitrijding is toegestaan in 2024.

]]>
2024-02-02
<![CDATA[Informatieavond Opleiding Middelbaar Kader Melkveehouderij (MKM)]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/informatieavond-opleiding-middelbaar-kader-melkveehouderij-mkm/1982

In een sector die voortdurend in beweging is, is het belangrijk om niet alleen een boer te zijn, maar ook een competente agrarische ondernemer. Of u nu plannen heeft om een melkveebedrijf op te starten of over te nemen, een grondige voorbereiding is daarom essentieel.

]]>
2024-01-31