Newshttp://www.dlvadvies.nl/rss/newsNewsnl_NL2018-04-19<![CDATA[Inzicht in Koolstofkringloop verbeteren]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/inzicht-in-koolstofkringloop-verbeteren/787

Een groep van circa twintig boeren in Utrecht werkt in een koolstofkringloopproject aan het verhogen van het organische stofgehalte in de bodem en het uitwisselen en verbeteren van kennis over C-kringlopen op het eigen bedrijf.

]]>
2018-04-16
<![CDATA[Kleine windmolens interessant]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/kleine-windmolens-interessant/790

Boeren mogen in verschillende gemeenten op hun eigen bouwblok een kleine windmolen bouwen. Melkveehouders, als voorbeeld, hebben vaak een elektriciteitsverbruik van circa 60.000 kWh, afhankelijk van het aantal koeien en de eventuele extra activiteiten rondom het bedrijf. Doordat het verbruik over het hele jaar is verspreid en alle apparatuur niet gelijktijdig aanstaat, hoeft de hoofdzekering van de netbeheerder niet zo hoog afgezekerd te zijn, meestal rond de 3x50A. Het kan voor deze melkveehouders interessant om een windmolen aan te schaffen. Het zorgt namelijk voor een gelijkmatige opwekking van energie zonder de huidige hoofdzekering te verzwaren. 

]]>
2018-04-13
<![CDATA[Subsidiepot asbest 2018 opgehoogd]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/subsidiepot-asbest-2018-opgehoogd/789

De komende tijd blijft subsidie beschikbaar voor het saneren van asbestdaken. Het budget voor 2018 was vrijwel op, maar de Staatssecretaris van Infrastructuur en  Waterstaat haalt een deel van het subsidiebedrag voor asbestverwijdering van 2019 naar voren. 

]]>
2018-04-10
<![CDATA[Bijeenkomst 26 april: Elke boer kan zijn eigen reststromen verwerken]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/bijeenkomst-26-april-elke-boer-kan-zijn-eigen-reststromen-verwerken/788

Goede gewasopbrengsten houden, mineralen beter benutten en de bodemkwaliteit verbeteren. Het belang van organische stof, koolstof en humus daarbij wordt erkend. Wat werkt wel of niet om dit te verhogen? Op donderdag 26 april van 10.15 uur tot 15.00 uur organiseert DLV Advies een bijeenkomst hierover bij biologische melkveehouders Wim en John van den Hengel.

]]>
2018-04-09
<![CDATA[Combiwasser haalt geurreductie niet]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/combiwasser-haalt-geurreductie-niet/784

Uit praktijkmetingen is gebleken dat combiwassers niet de gewenste geurreductie halen. Dat is in het kort wat de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat op 3 april jl. in een brief aan de Kamer heeft gestuurd.  Daarnaast is uit indicatieve metingen gebleken dat ook de ammoniakreductie niet gehaald wordt. Omdat er sprake is van een indicatieve meting, blijft de ammoniakreductie in verdere besluitvorming vooralsnog buiten beschouwing, hiervoor is nader onderzoek nodig. 

]]>
2018-04-06
<![CDATA[Blog: Rendement uit gezondheid]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/blog-rendement-uit-gezondheid/783

"De maatschappij zal de komende jaren te maken krijgen met stijging van de gezondheidskosten. Een stijging van de directe gezondheidskosten naast oplopende premies veroorzaken veel reacties. Eigenlijk gebeurt er in de varkenshouderij hetzelfde. We krijgen te maken met hogere kosten van de gezondheidszorg, naast dat we als een vorm van premies steeds meer gaan enten en gaan certificeren. Het daadwerkelijke probleem pakken we daarbij echter niet aan. Het doel is een hoger plan met een basis gezondheidsniveau die met lagere kosten en premies uit kan.

]]>
2018-04-03
<![CDATA[Inzicht in koolstofkringloop]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/inzicht-in-koolstofkringloop/781

Kennis verhogen over organische stof en over het toepassen van maatregelen die hier aan bijdragen. Dit is één van de doelen van het project ‘De bodem als spons’, dat mede wordt mogelijk door de provincie Overijssel en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De wens bestond al langer om inzicht te krijgen in de koolstofkringloop in aanvulling op de kringloop van stikstof en fosfaat in de KringloopWijzer. DLV Advies heeft een model van de Koolstofkringloop ontwikkeld die inzicht geeft in de huidige situatie en alternatieve situatie bij nemen van maatregelen. Bijvoorbeeld het bouwplan wijzigen naar 60% blijvend grasland, 20% mais en 20% gras/klaver. Zo heb je volume, voldoe je aan derogatie-eisen, is vruchtwisseling toe te passen en zorg je voor meer organische stof in de bodem. 

]]>
2018-03-29
<![CDATA[Subsidie voor projecten]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/subsidie-voor-projecten/782

Provincies stellen verschillende subsidies beschikbaar voor uiteenlopende projecten van agrarische ondernemers, van precisiebemesting met behulp van drones tot het opzetten van een keten voor de vermarkting van een nieuw vlees of zuivelproduct.

]]>
2018-03-29
<![CDATA[Economisch model demoboerderij Kenia]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/economisch-model-demoboerderij-kenia/778

Niek Groot Wassink van DLV Advies is betrokken bij een project in Kenia voor Egerton University genaamd ‘Capacity building for strengthening the Livestock Value Chain’. Het project onder leiding van Q-point probeert kennis vanuit Nederland over te brengen naar Kenia.

]]>
2018-03-28
<![CDATA[Budgetteer secuur bij bouw]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/budgetteer-secuur-bij-bouw/779

De stijging van prijzen in de agrarische bouw zette na de zomer van 2017 duidelijk in. Huidige offertes liggen ten opzichte van toen 10 tot 20 procent hoger, maar de markt stabiliseert. 

]]>
2018-03-28