Newshttp://www.dlvadvies.nl/rss/newsNewsnl_NL2019-12-13<![CDATA[‘Voorkomen is beter dan genezen’ van start]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/voorkomen-is-beter-dan-genezen-van-start/1174

Na de kick-off bijeenkomsten is het project ‘Voorkomen is beter dan genezen’ in oktober van start gegaan met twee studiegroepen van tien melkveehouders uit de omgeving van Kamerik en Woudenberg. Er wordt vooral gefocust op uier- en klauwgezondheid, vruchtbaarheid en kalveropfok. Alle deelnemers hebben de afgelopen weken een nulmeting en hygiëne-scan op het bedrijf gehad. Er zijn monsters genomen uit de melktank (voor ziektestatus van Mortellaro en uiergezondheid) en is er een monster uit de drinkwaterbakken genomen. De analyses worden besproken met de GD en MS Schippers.

]]>
2019-12-12
<![CDATA[Bokashi maak je niet zomaar even]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/bokashi-maak-je-niet-zomaar-even/1173

Bokashi is een prima bodemverbeteraar, maar een goede bokashi-hoop maak je niet zomaar even. Er komt best wat bij kijken en er hangt een prijskaartje aan. "Het is een meerjarige investering in de bodem. Neem een onafhankelijk adviseur in de arm en maak een goed plan als je hiermee aan de slag wilt", raadt Sytze Waltje, adviseur bij DLV Advies, veehouders aan.

]]>
2019-12-10
<![CDATA[Circulair bouwen]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/circulair-bouwen/1172

De agrarische sector is volop aan de slag met een circulaire en duurzame economie. Al jaren worden rest- en afvalstromen omgezet in biomassa of gebruikt als grondstof voor bijvoorbeeld bouwmaterialen, karton of textiel. Verspilling wordt tegengegaan door zuinig om te gaan met grondstoffen. Agrarisch ondernemers zijn betrokken bij de productie van energie waarvan ze zelf maar een deel verbruiken. Een nieuwe stal bouwen met gebruikte materialen gaat nog een stap verder. Het vraagt om samenwerking in de keten zodat de kringlopen zich verder kunnen sluiten.

]]>
2019-12-09
<![CDATA[Sturen op bigkwaliteit levert veel extra euro’s op]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/sturen-op-bigkwaliteit-levert-veel-extra-euros-op/1171

Het is voor varkenshouders belangrijk om de effecten van aanpassingen in de kraamstal financieel meetbaar maken, om zo het bedrijfsresultaat te verbeteren. Daarom is het begrip toomrendement geïntroduceerd. Met toomrendement ligt de focus meer op bigkwaliteit dan met toomgrootte.

]]>
2019-12-06
<![CDATA[Wijzigingen fosfaatgebruiksnormen vanaf 2020]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/wijzigingen-fosfaatgebruiksnormen-vanaf-2020/1170

Voor het bemesten van landbouwgrond gelden maximumhoeveelheden stikstof, dierlijke mest en fosfaat. De gebruiksruimte voor fosfaat wordt berekend aan de hand van de fosfaatgebruiksnormen. Binnenkort komen er naar verwachting veranderingen aan in de normen en systematiek, zoals aangekondigd binnen het zesde actieprogramma nitraat.

]]>
2019-12-04
<![CDATA[Circulaire mestverwerking]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/circulaire-mestverwerking/1169

Zowel in Nederland als in Vlaanderen realiseren veehouders jaarlijks omvangrijke mestoverschotten. Tegelijkertijd moeten landbouwers in Nederland en Vlaanderen jaarlijks grote hoeveelheden dure minerale meststoffen aankopen. Het Interreg project ‘NITROMAN’ wil in de Vlaams-Nederlandse grensregio onderzoeken of minerale meststoffen kunnen worden gewonnen uit de mestoverschotten. Hierdoor zouden mestoverschotten van lokale veehouders ter plaatse verwerkt kunnen worden tot meststoffen voor de landbouw.

]]>
2019-12-02
<![CDATA[Hoger fosfaatvoordeel BEX 2019]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/hoger-fosfaatvoordeel-bex-2019/938

Uit een analyse van de BEX-prognoses die gemaakt zijn bij klanten van DLV Advies over 2019, blijkt dat bij driekwart van de bedrijven het fosfaatvoordeel hoger is dan in voorgaande jaren. Dat komt door onder andere een lager aandeel van fosfor in het voer. Daarentegen is bij twee derde van de bedrijven het stikstofvoordeel gedaald.

]]>
2019-12-02
<![CDATA[Regelmaat en reinheid houden koe gezond]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/regelmaat-en-reinheid-houden-koe-gezond/1165

Het regelmatig wegbranden van uierhaar en de borstels aan de melkrobot iedere twee weken in chloorwater leggen om ze te reinigen. Deze praktische maatregelen past melkveehouder Jan van Barneveld uit IJsselstein weer consequent toe, dankzij zijn deelname aan het project ‘Voorkomen is beter dan genezen’. Zo wil hij de levensduur verhogen.

]]>
2019-11-27
<![CDATA[Jonge Landbouwers subsidie bijna open: € 20.000 ]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/jonge-landbouwers-subsidie-bijna-open-eur-20000 /948

Op 2 december 2019 is de subsidieregeling voor Jonge landbouwers weer geopend. De openstelling duurt tot en met 7 februari 2020. De regeling is vergelijkbaar met afgelopen jaar. Het doel van deze subsidie is het stimuleren van investeringen op het gebied van duurzaamheid. Er is een lijst met investeringen opgesteld, welke dat zijn, is per provincie verschillend.

]]>
2019-11-27
<![CDATA[Meer ruimte voor herbestemming]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/meer-ruimte-voor-herbestemming/1164

Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) inzetten voor statische opslag, zoals caravans, boten en antieke auto’s in combinatie met zonnepanelen op het dak, is niet nieuw. Echter, sinds kort zijn in Noord-Brabant de maximale omvang van het bouwvlak en de milieucategorie gewijzigd bij herbestemming van VAB’s.

]]>
2019-11-26