Newshttp://www.dlvadvies.nl/rss/newsNewsnl_NL2020-04-06<![CDATA[Meer interesse in mechanisch koelen]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/meer-interesse-in-mechanisch-koelen/1242

De interesse in mechanisch koelen lijkt toe te nemen. Harrie Versluis, bouw- en bewaarspecialist bij DLV Advies, merkt dit op. Versluis begeleidt bedrijven niet alleen bij een nieuwe bewaarplaats, maar ook bij het aanpassen van de bestaande situatie. Vakblad Nieuwe Oogst interviewde Versluis met een vijftal vragen.

]]>
2020-04-02
<![CDATA[Deze zomer mineralenconcentraat op het land?]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/deze-zomer-mineralenconcentraat-op-het-land/1241

Melkveehouders voeren het overschot aan dierlijke mest af en daarmee ook de minerale stikstof die de bodem nodig heeft. De aanvulling op de stikstofvraag vanuit het gewas (naast de minerale drijfmeststikstof) wordt ingevuld met kunstmest. Europarlementariër Jan Huitema gaf aan dat hij verwacht dat rond deze zomer mineralenconcentraten worden toegestaan als kunstmestvervanger. Mineralenconcentraat is een product uit dierlijke mest.

]]>
2020-04-01
<![CDATA[Omzet uit hergebruik]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/omzet-uit-hergebruik/1240

Varkenshouder Bert Rijnen uit Oirschot vindt zuinig omgaan met grondstoffen vanzelfsprekend. “Kijken wat je nog kunt gebruiken of hergebruiken, vind ik de basis. Door verschillende verwerkingsinstallaties achter elkaar te plaatsen, zetten we de kosten voor afvoer van mest via ‘hergebruik’ om in opbrengsten. Onder andere door hergebruik van grondstoffen halen we een lage CO2footprint. In vergelijking met een traditionele varkenshouderij besparen we circa 18.000 ton CO2.” 

]]>
2020-03-31
<![CDATA[Nieuwe loods voor bio-dynamische buurmannen]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/nieuwe-loods-voor-bio-dynamische-buurmannen/1239

Fruitteler Tim Moerman en Jaco Burgers van akkerbouw/melkveebedrijf Loverendale in Oostkapelle (Z) hebben samen een nieuwe loods gebouwd voor de opslag van fruit en akkerbouwproducten. DLV Advies nam het ontwerp en de projectbegeleiding van de bouw voor haar rekening.

]]>
2020-03-30
<![CDATA[Klantervaring: uitdagende mestadministratie voor Elshof]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/klantervaring-uitdagende-mestadministratie-voor-elshof/1238

Hans en Elsbeth Elshof doen waar ze goed in zijn: meerdere grootschalige varkensbedrijven runnen in Noord-Nederland. Vanuit de locatie in Marum wordt de administratie geregeld voor de andere bedrijven, verspreid over Groningen, Friesland en Overijssel. Gerben Schrijver, adviseur intensief bij DLV Advies, ondersteunt Hans en Elsbeth bij de mestadministratie.

]]>
2020-03-26
<![CDATA[Energieprijzen kelderen hard]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/energieprijzen-kelderen-hard/1231

“Voor veel ondernemers is het einde van het jaar standaard de tijd om naar de energiecontracten te kijken”, zegt Erik Meier, adviseur energie bij DLV Advies. Toch is dat niet altijd het beste moment. “De energieprijzen zijn afgelopen weken enorm gedaald door het coronavirus. Met name voor contracten die voor 2021 aflopen is het verstandig nu al te kijken naar het afsluiten van een nieuw contract.”

]]>
2020-03-25
<![CDATA[Banken zetten aflossing stil]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/banken-zetten-aflossing-stil/1237

Banken komen met steunmaatregelen vanwege de coronacrisis. Ze geven de mogelijkheid om de aflossing en eventueel de rente het komende half jaar stil te zetten. In welke situatie is het verstandig hier gebruik van te maken?

]]>
2020-03-24
<![CDATA[Gebiedsgericht stikstof inzetten door meststrippen]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/gebiedsgericht-stikstof-inzetten-door-meststrippen/1236

Mestraffinage door het inzetten van een meststripper kan een grote bijdrage leveren aan het oplossen van het stikstofprobleem. Vanwege de gebruiksnormen en de hoeveelheid nutriënten die gewassen en bodems op kunnen nemen, zal er specifiek en gericht bemest moeten worden.

]]>
2020-03-23
<![CDATA[Coronavirus vraagt aandacht voor liquiditeitsplanning]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/coronavirus-vraagt-aandacht-voor-liquiditeitsplanning/1235

Het coronavirus heeft een enorme impact op de Nederlandse economie en de agrarische sector. Marktprijzen, zoals de prijs voor zuivelproducten en de varkensprijs, laten een forse daling zien. Dit voorspelt liquiditeitsdruk bij veehouders.

]]>
2020-03-20
<![CDATA[Kansen voor energiebesparing bij grootzakelijk verbruik]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/kansen-voor-energiebesparing-bij-grootzakelijk-verbruik/1234

Energiebesparing wordt steeds belangrijker. Overheden hanteren steeds meer maatregelen voor een lager energieverbruik. In 2019 gold dit vooral voor de bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruiken. Momenteel merken onze adviseurs dat vooral de bedrijven die meer dan 200.000 kWh per jaar verbruiken, steeds vaker de verplichting krijgen energiebesparende maatregelen door te voeren met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

]]>
2020-03-19