Newshttp://www.dlvadvies.nl/rss/newsNewsnl_NL2018-06-21<![CDATA[Door goede voorbereiding zelf bouwen]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/door-goede-voorbereiding-zelf-bouwen/826

De familie Van Dueren den Hollander bouwde vorig jaar een energiezuinige bewaarloods, met daarbij een koel- en condensdrooginstallatie die draait op zonnestroom. Deze gebruikt de warmte die vrijkomt bij het koelen van de aardappelen voor het drogen van de uien. 

]]>
2018-06-14
<![CDATA[Slimmer bemesten voor beter resultaat]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/slimmer-bemesten-voor-beter-resultaat/824

Maurice en Ankie van Erp zetten met gerichte bemesting stappen naar hogere opbrengsten en een betere benutting van mest en bodem. Zo willen zij meer zelfvoorzienend zijn en de Kringlopen op hun eigen bedrijf meer sluitend maken.

]]>
2018-06-12
<![CDATA[Biosecurity moet omhoog]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/biosecurity-moet-omhoog/823

“Iedere week biggen aanvoeren en vleesvarkens afvoeren levert te veel risico’s op.” Dat is de stelling van Paul Bens, directeur van DLV Advies. 

]]>
2018-06-08
<![CDATA[Aanvragen derogatie vanaf 6 juni]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/aanvragen-derogatie-vanaf-6-juni/822

Nederland heeft toestemming gekregen voor derogatie in 2018 en 2019. De derogatievergunning voor 2018 kan van 6 juni tot en met 4 juli aangevraagd worden.

]]>
2018-06-05
<![CDATA[Gratis advies voor stoppende veehouders]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/gratis-advies-voor-stoppende-veehouders/821

Veehouders in de provincie Noord-Brabant die willen stoppen met het houden van vee, kunnen gratis advies krijgen over herbestemming of sloop van hun stallen. De provincie trekt voor dit jaar 250.000 euro uit om 60 tot 80 veehouders die willen stoppen ondersteuning te bieden. 

]]>
2018-06-04
<![CDATA[Vanggewas van belang voor bodem]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/vanggewas-van-belang-voor-bodem/820

Een schoffelmachine van Hatzenbichler met camerabesturing voor in mais, was te zien op een demonstratie
in Wedde. ln de toekomst kan dit soort machines een rol spelen om aan de derogatie-eisen te voldoen.

]]>
2018-06-01
<![CDATA[Prijsrisico van biggenmarkt]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/prijsrisico-van-biggenmarkt/819

In een interview met de Nieuwe Oogst geeft Paul Bens, directeur van DLV Advies, aan dat hij een afwachtende houding ziet bij varkenshouders als het gaat om risicomanagement. In de zeugenhouderij ontbreken volgens hem de juiste instrumenten in de markt.

]]>
2018-05-24
<![CDATA[Rekenen aan fosfaat]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/rekenen-aan-fosfaat/817

De afgelopen periode hebben alle adviseurs van DLV Advies met hun klanten adviesgesprekken gevoerd in het kader van de gecombineerde opgave 2018 en de mestplanning 2018. Tijdens deze gesprekken kwam in veel gevallen naar voren dat heel veel melkveehouders nog zeer ruim boven hun maximaal te houden vee-aantallen zitten in relatie tot de beschikbare fosfaatrechten. Aan het einde van het jaar moeten de gemiddelde vee-aantallen binnen de toegekende hoeveelheid fosfaatrechten passen. Inmiddels zit er al ruim 1/3 deel van het jaar op. Teveel dieren in deze periode betekent dat er extra maatregelen genomen moeten worden in de komende periode om aan het eind van het jaar binnen de beschikking te blijven.

]]>
2018-05-23
<![CDATA[Varkensmest in gras- en maïsteelt]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/varkensmest-in-gras--en-maisteelt/816

POV wil het draagvlak van varkensmest vergroten en heeft een praktijkproef geïnitieerd met dunne fractie varkensmest op maisland ter vervanging van kunstmest. DLV Advies heeft proeven met het zogenaamde Groene Fosfaat uit varkensmest in de mais-, gras,- en aardappelteelt uitgevoerd. De resultaten laten een betere groei en opbrengst zien.

]]>
2018-05-23
<![CDATA[Houtkachel wordt populairder]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/houtkachel-wordt-populairder/814

Ondernemers ruilen bij nieuwbouw of renovatie steeds vaker het gas in voor een houtsnipper- of een houtpelletkachel, om de stallen te verwarmen. Financieel is de overstap voordelig, maar het kost de boer wel extra tijd. Ondernemers die al over zijn, willen niet meer anders.

]]>
2018-05-23