Newshttp://www.dlvadvies.nl/rss/newsNewsnl_NL2022-12-06<![CDATA[Alternatieven voor dure kunstmest]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/alternatieven-voor-dure-kunstmest/1778

Dure kunstmest en mogelijke tekorten zetten veehouders aan te zoeken naar alternatieven. Er zijn nogal wat mogelijkheden. Voor de langere termijn kan de bodem zelf stikstof meer leveren. Dit jaar kreeg de melkveehouderij te maken met hoge kunstmestprijzen. De verwachting is dat prijzen voorlopig hoog blijven en de beschikbaarheid onder druk komt. Er zijn alternatieven voor dure kunstmest.

]]>
2022-12-02
<![CDATA[Wat betekenen nieuwe stikstofmaatregelen voor de blijver?]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/wat-betekenen-nieuwe-stikstofmaatregelen-voor-de-blijver/1777

Het kabinet kwam afgelopen vrijdag met een uitgebreid maatregelenpakket om PAS-melders te legaliseren, uitstoot terug te dringen en de bouw vlot te trekken. Wat betekenen die maatregelen voor ondernemers die door willen met hun bedrijf?

]]>
2022-11-29
<![CDATA[Kabinet maakt weg voor onteigening vrij]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/kabinet-maakt-weg-voor-onteigening-vrij/1776

Als vrijwillige aankoop van boerderijen niet voldoende stikstofruimte oplevert dan zal het kabinet ‘met pijn in het hart’ bedrijven gaan onteigenen. Dat is een van de harde boodschappen uit de brief van Van der Wal van afgelopen vrijdag.

 

]]>
2022-11-28
<![CDATA[Stopbonus voor piekbelasters]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/stopbonus-voor-piekbelasters/1775

Het kabinet wil een stopbonus voor boeren die in de buurt van natuurgebieden veel stikstof uitstoten. Vanaf april volgend jaar komen duizenden boeren voor deze zogenoemde LBV+-regeling in aanmerking. Voor andere boeren die overwegen om hun bedrijf te beëindigen wordt de MGA-regeling (piekbelasters regeling) verlengd en de eerder aangekondigde Lbv-regeling in het voorjaar opengesteld.

]]>
2022-11-28
<![CDATA[Stijgende plus in varkensprijs]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/stijgende-plus-in-varkensprijs/1774

De varkensvleesproductie in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk daalde in de eerste 7 maanden van 2022 met 4% op jaarbasis. Uit inventarisatie van de varkensstapel blijkt dat het aanbod van slachtrijpe varkens de komende maanden afneemt in de landen met de hoogste varkensvleesproductie. Dit signaal wordt ook door verschillende handelaren afgegeven. De varkensprijs lijkt een voorzichtige stijgende koers ingezet te hebben.
 

]]>
2022-11-28
<![CDATA[Bewaarplaats vangt stroomoverschot op]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/bewaarplaats-vangt-stroomoverschot-op/1772

Zonnepanelen zijn hot. Maar soms werpt het energiebedrijf een drempel op om ze te leggen. Terugleveren is namelijk niet altijd mogelijk. Als er dan toch panelen komen, moet het teveel aan energie op het bedrijf blijven. Gebruiken, voor bijvoorbeeld de koeling van een bewaarplaats, ligt dan niet direct voor hand maar is wel een serieuze optie.

]]>
2022-11-23
<![CDATA[Lease vaker uit gemak dan noodzaak]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/lease-vaker-uit-gemak-dan-noodzaak/1773

Lease is de laatste jaren steeds populairder als alternatief voor een bankfinanciering. Vooral het gemak maakt het een aantrekkelijke financieringsvorm maar soms gebeurt het uit noodzaak. Jan Dortmans, adviseur Financieel Management bij DLV Advies: “In tijden dat er minder wordt verdiend of lage cashflow moet wel aan de leaseverplichting worden voldaan." Risico’s voor de liquiditeit zijn er altijd.

]]>
2022-11-22
<![CDATA[Vergunningverlening valt stil, hoe nu verder?]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/vergunningverlening-valt-stil-hoe-nu-verder/1769

Nu de Raad van State de emissiefactoren van drie emissiearme vloersystemen in twijfel trekt, komt de vergunningverlening in de melkveehouderij vrijwel stil te liggen. Welke mogelijkheden blijven er nog over voor ondernemers die stappen willen zetten in hun bedrijfsontwikkeling? Jan de Groot, adviseur ROM bij DLV Advies, bespreekt er een aantal. Kiezen voor een heel ander type emissiearm stalsysteem is daar één van.

]]>
2022-11-21
<![CDATA[Ieder dak geschikt voor zonnepanelen]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/ieder-dak-geschikt-voor-zonnepanelen/1770

Met de hoge energieprijzen wordt het gebruik van duurzame, zelf opgewekte energie nog interessanter. We zien dan ook dat steeds meer agrarisch ondernemers de overstap naar zonnestroom maken. Een veel gestelde vraag is of de daken wel sterk genoeg zijn om het gewicht van een PV-systeem te dragen. “Het moet wel gek gaan, willen wij een dak niet geschikt kunnen krijgen voor zonnepanelen”, zegt Jarco Brand, projectleider Bouw bij DLV Advies, hierop.

]]>
2022-11-18
<![CDATA[Varkensbedrijf zonder energieaansluiting?]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/varkensbedrijf-zonder-energieaansluiting/1771

De afgelopen decennia kreeg energie een steeds prominentere rol op varkensbedrijven. Het is weliswaar niet de grootste kostenpost maar draagt zeker bij aan de kostprijs. Met steeds meer installaties, denk aan brijvoersystemen en luchtwassers, was er ook wat te besparen.

]]>
2022-11-17