Newshttp://www.dlvadvies.nl/rss/newsNewsnl_NL2021-04-16<![CDATA[Groeiversneller voor klein- en grootverbruikaansluitingen]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/groeiversneller-voor-klein--en-grootverbruikaansluitingen/1455

Met de subsidie ‘De Groeiversneller’ kunnen bestaande en nieuwe klanten in Gelderland die al SDE-subsidie toegekend hebben gekregen maximaal € 5.000 ontvangen. Nieuw in deze regeling is dat klanten met een kleinverbruikaansluiting en daarmee zonnepanelen willen aanschaffen, zonder gebruik te maken van de SDE-regeling, maximaal € 2.500 aan kunnen vragen.

]]>
2021-04-15
<![CDATA[MTC boekt goede resultaten]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/mtc-boekt-goede-resultaten/1454

Met een gemiddelde winst van 1,6 cent per liter melk kan de Milk Trading Company (MTC) tevreden terugkijken op het eerste kwartaal van 2021. Sinds de start in 2018 in België realiseert de coöperatie een constante plus op de melkprijs van 2,8 cent per liter.

]]>
2021-04-14
<![CDATA[Wijziging binnen de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/wijziging-binnen-de-subsidieregeling-sanering-varkenshouderijen/1453

Een groot deel van de deelnemers aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) is inmiddels bezig met het leegdraaien en intrekken van de vergunningen. Twee van de eisen waaraan voldaan moet worden voor het uitbetalen van het tweede voorschot van 70% van de subsidie. Marco Hol, die vanuit DLV Advies veel ondernemers begeleidt bij de Srv geeft een aantal aandachtspunten voor deze fase. 

]]>
2021-04-10
<![CDATA[Machtigen mogelijk voor RVO registratie: paard]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/machtigen-mogelijk-voor-rvo-registratie-paard/1452

Op 12 april start het verplicht aanmelden van paarden in het I&R systeem van de overheid. Het is mogelijk om een ander te machtigen voor het doen van meldingen en het aanvragen van een stallijst of bedrijfsregister.

]]>
2021-04-09
<![CDATA[Sanering Natura 2000 met zelfde insteek varkens Srv]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/sanering-natura-2000-met-zelfde-insteek-varkens-srv/1451

‘De veehouderij staat een nieuwe saneringsronde te wachten. Een sanering die Natura 2000-gebieden moet ontlasten.’ Die signalen zijn door Marco Hol van DLV Advies opgepikt, hij verwacht een zelfde insteek als de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv).

]]>
2021-04-09
<![CDATA[Transparantie in de varkensvleesketen]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/transparantie-in-de-varkensvleesketen/1450

“Het ontbreken van vertrouwen tussen de schakels in de keten kost de varkenshouderij grof geld”, zegt varkensvleesketenspecialist Peter van Balkom van Connecting Agri & Food, dochteronderneming van DLV Advies. Met de prijzenmonitor willen zij bijdragen aan transparantie in de keten en bouwen aan onderling vertrouwen

]]>
2021-04-08
<![CDATA[Eerste voorschotbeschikking ontvangen]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/eerste-voorschotbeschikking-ontvangen/1449

Vanaf 1 maart 2021 kan de regeling Nadeelcompensatie vervroegd verbod pelsdierhouderij worden aangevraagd. De aanvraag moet voor 31 augustus 2021 worden ingediend. Vanuit RVO hebben we de eerste voorschotbeschikkingen ontvangen.

]]>
2021-04-02
<![CDATA[Innovatiesubsidie voor ketenverkorting]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/innovatiesubsidie-voor-ketenverkorting/1448

De biologische spruiten van maatschap Bos in Dronten gaan verpakt in milieuvriendelijke zakjes direct naar de afnemers. Het kan mede door een innovatiesubsidie voor ketenverkorting. Bijkomend voordeel aan zelf verpakken is dat de spruiten eerder, dus verser, in het schap komen.

]]>
2021-04-02
<![CDATA[Intern salderen voorlopig stopgezet]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/intern-salderen-voorlopig-stopgezet/1447

Volgens de spelregels van de overheid zou uitbreiding in dieren mogelijk zijn via interne saldering, dus door reguliere stallen te vervangen door emissiearme huisvesting. De voorzieningenrechter ziet het anders.

]]>
2021-04-01
<![CDATA[Verplichting I&R paard per 21 april: 10 meest prangende vragen]]>http://www.dlvadvies.nl/nieuws/verplichting-ir-paard-per-21-april-10-meest-prangende-vragen/1446

Vanaf 21 april 2021 moeten alle paarden en pony’s (ook ezels) geregistreerd staan in de centrale database, Identificatie en Registratie (I&R) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Lees hier het antwoord op 10 prangende vragen wat betreft deze nieuwe regelgeving.

]]>
2021-03-31