Beter leven-keurmerk

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven-keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt, de grootste verandering sinds de start in 2011. Een nieuwe vereiste is dat het daglicht doorlatend oppervlak in muren minimaal 2% van het vloeroppervlak moet zijn. Tevens gelden er minimale groepsgroottes van 20 dieren voor dragende zeugen en vleesvarkens. Voor bedrijven waar dit niet haalbaar is, treedt een hogere oppervlakte-eis per dier in werking. Daarnaast zijn voerligboxen met uitloop niet meer toegestaan voor dragende zeugen. Wilt u weten wat deze wijzigingen voor u betekenen of wilt u weten of u (nog) aan de voorwaarden voldoet, vul dan onderstaande quickscan in.