Vaststelling schade

Bij veel schadegevallen hebben gedupeerde en de veroorzaker van de schade vaak tegengestelde belangen. Dat geldt ook vaak voor de verzekeraar van de betreffende partijen. Een schadeberekening wordt vaak opgesteld vanuit het belang van desbetreffende partij. U als gedupeerde, maar ook als veroorzaker, heeft het recht om een deskundige het rapport van een verzekeraar opnieuw te laten beoordelen. U kunt hiervoor een onafhankelijke schadespecialist van DLV Advies inschakelen.

Berekeningen van schades beoordelen

Wij geven dan een onafhankelijk oordeel over eerder gemaakte berekeningen van schades door bijvoorbeeld een verzekeraar, belangen- of adviesorganisatie. Wij maken het verschil doordat we een concrete vertalingsslag kunnen maken naar de praktijk. Binnen DLV Advies is er veel  economische en praktische kennis en informatie over alle agrarische sectoren beschikbaar. Wij combineren deze kennis met strategische kennis en advies op het gebied van bouw. Kortom, wij hebben meer dan voldoende kennis en specialisten in huis om een gedegen deskundigenrapport voor u op te stellen bij brandschade, bedrijfsschade, schade door dierziekten en planschade.

Onze adviseurs

staan voor u klaar