Thom Jansen

KANTOOR
DLV Advies
Munsterstraat 18a
Postbus 546
7400 AM Deventer
info@dlvadvies.nl
0570 50 15 00

Wie is Thom?

Ik ben werkzaam bij DLV Advies als Adviseur ROM. Ik houd mij dagelijks bezig met ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied. Dit kan variëren van vergroting of verandering van een bouwvlak voor uitbreiding van een agrarisch bedrijf of het realiseren van nevenfuncties in de vorm van bijvoorbeeld recreatie, zorg of opslag.

Daarnaast houd ik mij veel bezig met het ruimtelijke spoor van bedrijfsbeëindigingstrajecten, zoals bijvoorbeeld de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv en Lbv-plus) in combinatie met een rood-voor-rood-regeling of een andere vorm van functieverandering en herbestemming. Ik kom hiervoor regelmatig bij opdrachtgevers thuis om aan de keukentafel te overleggen, of ik voer gesprekken met de gemeente om de mogelijkheden op een specifieke locatie te bespreken.

Heeft u vragen over uw locatie en wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem dan gerust contact met mij op.