Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Publicatiedatum: 21 maart 2024

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente over herbestemming van deze locaties opgestart. Hierbij komt ook het uitvoeren van externe onderzoeken ter sprake. Eén van deze onderzoeken, die belangrijk is voor het uiteindelijk mogen slopen van de stallen, is een flora en fauna onderzoek. “Een quickscan flora en fauna is hierbij de eerste stap en draagt bij aan een soepele voortgang van Lbv-gerelateerde projecten”, zegt Thom Janssen, adviseur ROM bij DLV Advies, hierover.

Thom heeft al bij meerdere Lbv-plus deelnemers geadviseerd om een quickscan flora en fauna uit te laten voeren. Hij licht toe: "Het is van belang om zo'n flora en fauna onderzoek vroegtijdig te initiëren, ook al zitten de deelnemers nog aan het begin van het traject en is de beslistermijn nog niet verstreken. Het stelt ons in staat om mogelijke vervolgstappen tijdig te plannen en dit jaar nog uit te voeren. Hierdoor voorkomen we dat verplichte handelingen, zoals het slopen, buiten de gestelde termijnen vanuit de Lbv-regeling vallen."

Beschermende planten en dieren in kaart gebracht

“Ingrepen in de fysieke leefomgeving kunnen mogelijk gevolgen hebben op beschermde flora en fauna, zeker bij grootschalige projecten,” vervolgt Thom. “Daarom moet er bij een traject van herbestemming onderzoek gedaan worden naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren. In beginsel volstaat een quickscan: een combinatie van veld- en bureauonderzoek naar de ligging van het plangebied ten opzichte van beschermde natuurgebieden en de aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten. De aangetroffen situatie bepaalt of vervolgonderzoek nodig is.”

Vleermuizen

Met een vervolgonderzoek, zoals naar vleermuizen, wordt een locatie specifiek onderzocht op de aanwezigheid van vleermuizen. "Bij meerdere klanten van ons blijkt uit de quickscan dat er vervolgonderzoek nodig is, vooral met betrekking tot vleermuizen. Voor een vervolgonderzoek naar vleermuizen gelden verschillende onderzoekperiodes in het jaar, tussen midden mei en eind september. Door de quickscan vroegtijdig uit te voeren kunnen eventuele vervolgonderzoeken dit jaar nog worden uitgevoerd."

"Als dit vervolgonderzoek dit jaar niet meer uitgevoerd kan worden, moeten we in het geval van de vleermuizen mogelijk wachten tot het najaar van 2025 voordat het onderzoek afgerond kan worden", vervolgt de adviseur. "We kunnen dan in de knoop komen met de gestelde termijnen voor onder andere herbestemming, maar ook met de sloop van de stallen. Mijn advies is dan ook om op korte termijn een quickscan flora en fauna uit te laten voeren, ook al zitten we nog helemaal aan het begin van het traject,” aldus Thom.

Quickscan aanvragen

Wilt u een quickscan aanvragen of wilt u weten of dit in uw geval noodzakelijk of gewenst is? Laat uw gegevens achter en onze adviseurs nemen contact met u op.

* verplichte velden

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Vaste mest uitgangspunt bij nieuwe ligboxenstal familie De Jong

Familie De Jong in Vlist is sterk voorstander van vaste mest; dat voedt het bodemleven en is goed voor de weidevogels. Toen zij van de grupstal overgingen...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar