Nieuwbouw niet alleen voor verplaatsers

Aanbouwen aangrijpender dan complete nieuwbouw.

Het verhaal

De in 1975 gebouwde melkveestal van de familie Pelleboer was voor de begrippen van die tijd behoorlijk ruim gebouwd. Toch dacht de familie in 2010 aan uitbreiding van deze stal om met meer ruimte meer melkkoeien te kunnen houden. Tonny van Schaik, adviseur...
Lees verder

Foto's