Onderscheidend met het Livar-concept

Het Limburgse concept Livar onderscheid zich in de markt op smaak, vleeskwaliteit en dierenwelzijn. Nieuwbouw onder Livar brengt de nodige uitdagingen met zich mee: een uitmestinstallatie en grote loods voor de mestopslag, een uitloop voor de varkens en mestschuif in de stallen.

“De varkenshouder die voor dit concept kiest, kiest er bewust voor. Livar is een concept met de focus op smaak, een onderscheidende vleeskwaliteit en dierenwelzijn. We leveren aan de betere restaurants en slagers die met passie het product verkopen en opereren daarmee in een nichemarkt”, vertelt Frank de Rond, algemeen directeur en mede-eigenaar van Livar. Livar, ofwel het Limburgs Kloostervarken, was het eerste particuliere varkensvleesconcept in Nederland dat eind jaren 90 is ontstaan uit een idee van vijf Limburgse varkenshouders die daarvoor inspiratie hadden opgedaan in Spanje en Italië. Inmiddels zijn er meerdere kleinschalige boerderijen in Limburg die varkens houden voor de Livar-keten. Frank: “Recent is onze keten uitgebreid met een nieuwe boerderij met twee Livar vleesvarkensstallen volgens het Beter Leven Keurmerk drie sterren.”

Uitmestinstallatie en uitloop

Voor de bouw van het nieuwe bedrijf op de locatie in Meerlo had Frank contact met Theo Mulders, projectleider Bouw bij DLV Advies. “Theo heeft ons verzoek heel kundig opgepakt. Hij dacht mee met het concept en baseerde het ontwerp mede op basis van de al bestaande stallen van Livar. Theo had nieuwe inzichten in het ontwerp, die afweken van een gangbaar ontwerp. Tevens heeft hij ons goed begeleid bij de aanbesteding van de bouw van twee nieuwe stallen, een nieuw facilitair gebouw en een mestloods. Ook is een uitmestinstallatie meegenomen in de bouw.”
Omdat de varkens buiten kunnen lopen binnen het Livar-concept zijn er meer aanpassingen nodig om te voldoen aan het Beter Leven Keurmerk drie sterren (per dier bijna drie keer zoveel ruimte). “Er zijn twee stallen met ieder 14 hokken, met 40 varkens per hok. In totaal is er op de locatie Meerlo ruimte voor 1.120 vleesvarkens om te scharrelen. Verder hebben we ook een loods voor de aanvoer van stro in de stallen.”

Lessenaarsdak

Bij de bouw is geen traditioneel zadeldak, maar een lessenaarsdak gerealiseerd. Dat geeft een unieke uitstraling. Bij de bouw is rekening gehouden met de uitloop van de varkens op het noorden, zodat ze zoveel mogelijk in de schaduw kunnen lopen en uit de wind.

Mestschuif en -opslag

Frank vertelt verder: “Theo heeft ons ook intensief begeleid bij het kelderplan met een mestschuif. Dat was niet eenvoudig, want de mestkelders hebben verschillende niveau’s. De mestschuif stort dagverse mest af in een centrale schuif die de mest naar de mestloods brengt. Buiten werken we nog met een drijfmestkelder, maar binnen met vaste mest waar mest en urine zoveel mogelijk wordt gescheiden.
In de loods wordt de mest opgeslagen, die daar voor langere tijd kan blijven. Akkerbouwers in de buurt weten het bedrijf steeds beter te vinden. “De gecomposteerde mest is gewild vanwege het hoge gehalte aan organische stof”, aldus Frank.

In 2019 is de bouw van de nieuwe stallen gestart en Frank verwacht eind deze zomer de bouw af te ronden. Momenteel zijn de installateurs nog druk in de weer met de laatste werkzaamheden. “De eerste varkens zijn inmiddels gearriveerd. We hadden een open dag willen organiseren maar dat hebben we vanwege corona helaas moeten annuleren. Uiteraard is elke geïnteresseerde welkom om een keer te komen kijken op deze of een andere Livar boerderij, ook om te ontdekken wat ondernemen onder het Livar-concept precies betekent. Voor een kleinschalige boer kan het een interessant concept zijn.”