Van bebouwde kom naar buitengebied

Het melkgeitenbedrijf van familie Combee werd verplaatst.