120 miljoen euro voor stoppende varkensbedrijven

Publicatiedatum: 11 juli 2018

​Het kabinet trekt 200 miljoen euro uit voor de sanering van de varkenshouderijsector. 120 miljoen euro is beschikbaar voor sanering. Voor verduurzaming is 60 miljoen euro beschikbaar, waarvan 40 miljoen euro voor varkens, 15 miljoen euro voor pluimvee en 5 miljoen euro voor melkgeiten. Het overige geld is onder andere beschikbaar voor maatregelen rondom het verbod op pelsdierenhouderij.

Met de warme sanering beoogt minister Schouten varkenshouders die willen stoppen te ondersteunen en toekomstgerichte veehouders te helpen dat op een duurzame manier te doen. Het kabinet wil met de sanering de leefomgeving in veedichte gebieden verbeteren. De sanering moet leiden tot een afname van de geuroverlast en het aantal varkens.

120 miljoen euro voor stoppers

Van de beschikbare 200 miljoen euro reserveert het kabinet 120 miljoen euro voor de sanering. Hiermee wordt een vergoeding op basis van vervangingswaarde gegeven voor de huisvesting en worden varkensrechten gekocht van bedrijven die een grote impact hebben op de leefomgeving. Aan welke voorwaarden varkensbedrijven exact moeten voldoen om mee te kunnen doen is nog niet bekend.

Leegstand voorkomen

Men wil voorkomen dat bedrijven en stallen leeg komen te staan. Er wordt gedacht aan ondersteuning op het gebied van herbestemming van de grond met eventueel aanvullende instrumenten voor sloop en asbestsanering, schuldsanering, begeleiding van werk naar werk en scholing.

60 miljoen euro voor verduurzaming

Er is 60 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe technieken om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Hiermee wordt de geuroverlast verminderd en de leefomgeving in veedichte gebieden verbeterd. Van de 60 miljoen euro is 40 miljoen euro bestemd voor innovatie en brongerichte aanpak van emissies in de varkenshouderij,15 miljoen euro is bestemd voor innovaties in de pluimveehouderij en 5 miljoen euro voor de melkgeitenhouderij. Voor de nertsenhouderij wordt 8 miljoen euro gereserveerd voor flankerende maatregelen in het kader van het verbod op de pelsdierhouderij.

Vanwege de gezondheidsrisico’s van hoge fijnstofconcentraties rondom pluimveebedrijven maakt minister Schouten samen met staatssecretaris Van Veldhoven afspraken met de pluimveesector voor het reduceren van uitstoot van fijnstof. Het kabinet stelt reductie-eisen voor fijnstof van 70% voor nieuwe pluimveestallen en 50% voor bestaande stallen.

Details regeling begin 2019 verwacht

Het is de verwachting dat de regelingen in de eerste helft van 2019 gepubliceerd gaan worden. Overweegt u deel te nemen aan een van deze regelingen, dan is het verstandig om tijdig uw situatie in beeld te brengen. Wat zijn de gevolgen van bedrijfsbeëindiging voor de financiering, liquiditeit, op fiscaal gebied etc. En welke mogelijkheden zijn er voor u en uw locatie qua bestemmingsplan, vergunningen en financiering. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de regeling, laat hieronder uw gegevens achter.

hou mij op de hoogte over de regeling

Project 'Verduurzamen varkenshouderij door samen leren over stalklimaat' succesvol afgerond

Het project ‘Verduurzamen varkenshouderij door samen leren over stalklimaat’ is met succes afgerond. Het project heeft een jaar lang stalklimaat...

Lees verder

Wie heeft het Sterkste Erf? Genomineerden voor de verkiezing 2024 zijn bekend

De genomineerden voor de Sterkste Erf Verkiezing 2024 zijn bekendgemaakt. Deze verkiezing richt zich op boeren en boerinnen die niet alleen uitblinken...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden