130 miljoen euro voor monomestvergisting

Publicatiedatum: 15 september 2017

Afgelopen week is bekend geworden dat 130 miljoen euro SDE+-subsidie is toegekend aan Coöperatie Jumpstart voor de plaatsing van 103 monomestvergisters op melkveebedrijven. Coöperatie Jumpstart is opgericht door FrieslandCampina dat met dit initiatief wil bijdragen aan de vermindering van CO2 -uitstoot en de doelstellingen van klimaatneutrale groei in 2020. 

De melkveehouders die aspirant-lid zijn van de coöperatie komen als eerste in aanmerking voor de nu beschikbaar gestelde SDE+-subsidie. De overige SDE+-subsidies worden toegekend op volgorde van inschrijving van nieuwe aspirant-leden. Er wordt gewerkt met verschillende typen monomestvergistingsinstallaties die aansluiten bij de omvang van het bedrijf en die het behalen van de weidegangdoelstellingen mogelijk maken. Om de melkveehouders de zekerheid te bieden dat de installaties conform technische en economische verwachtingen presteren, zal er per type eerst met een beperkt aantal ervaring worden opgedaan. Vanaf zomer 2018 zullen vervolgens de overige installaties worden geplaatst. Naast leden van FrieslandCampina kunnen ook niet-leden van FrieslandCampina lid worden van deze zelfstandige coöperatie. 

Reduceren methaanemissie en opwekken van groene energie 

Monomestvergisting draagt op twee manieren bij aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen: enerzijds door het reduceren van methaan, anderzijds door het opwekken van groene energie. Naast het eigen gebruik op het melkveebedrijf zal een deel van de met monomestvergisting opgewekte groene energie gebruikt worden om te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van de productielocaties en kantoren van FrieslandCampina in Nederland. Met de 103 installaties wordt een reductie van broeikasgasemissie van ruim 70.000 ton CO 2 -equivalenten gerealiseerd. Dit staat gelijk aan 31.000 auto’s minder op de weg of het equivalent van 670.000 zonepanelen.  

Meer informatie?

Harm Wientjes is vanuit DLV Advies nauw betrokken bij dit project. Vanuit DLV Advies is er veel kennis in huis over de mineralenkringloop en verdienmodellen om de veehouder te adviseren of monomestvergisting wel of niet bij het bedrijf past.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een vergister op uw bedrijf? Neem contact op met Ap van der Bas van DLV Advies voor meer informatie over het praktijknetwerk Microvergisters in de praktijk’. Meer weten over de gegevens van de mineralenkringloop en verdienmodellen rondom monomestvergisting? Neem contact op met Harm Wientjes van DLV Advies. 

Deze twee adviseurs helpen u bij het volledige traject: Van plan tot daadwerkelijke uitvoering. 
 

Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024

Wij nodigen u van harte uit voor de praktijkmiddag regeneratieve landbouw op vrijdag 9 augustus a.s. op het teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap...

Lees verder

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden