150 miljoen beschikbaar voor mono-mestvergisting

Publicatiedatum: 14 oktober 2016

Minister Kamp van Economische Zaken stelt 150 miljoen euro beschikbaar voor de versnelde realisatie van circa 200 monomestvergisters. Een monomestvergister kan mest omzetten in hernieuwbare energie zoals biogas, elektriciteit en warmte.

De netwerkleden van het praktijknetwerk 'Microvergisters in de praktijk', welke door DLV Advies begeleid worden, hebben de afgelopen jaren op verschillende vlakken ervaringen opgedaan met het vergisten van mest op boerderijschaal. Hieruit kwam onder meer naar voren dat het vergisten van mest zonder een SDE-bijdrage nog niet rendabel is. Het beschikbaar stellen van een aparte regeling SDE+ biedt nieuwe mogelijkheden voor ondernemers.

Subsidie moet microvergisting 'boost' geven

Om ongeveer 200 monomestvergisters te kunnen realiseren is 150 miljoen euro beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken. Een gemiddelde vergister biedt voldoende gas en elektriciteit voor ongeveer 40 huishoudens en levert daarmee een bijdrage aan het doel om in 2020 14% hernieuwbare energie te realiseren. Daarnaast worden broeikasgasemissies uit de mest voorkomen wat bijdraagt aan het verminderen van de CO2 uitstoot.
Hierdoor worden twee vliegen in één klap geslagen. Om te voorkomen dat ook grootschalige projecten een beroep doen op de subsidie is er de voorwaarde dat de installatie niet groter mag zijn dan 300 kW. Daarnaast wordt de subsidie een tender, een inschrijving voor een project, met een maximum van 12,5 cent per kWh, moet de installatie binnen twee jaar functioneren en wordt gevraagd om een bankgarantie. In de vergister mag alleen maar dierlijke mest. 

Aparte regeling SDE+ opengesteld

Minister Kamp heeft een aparte regeling opengesteld voor monomestvergisters binnen de huidige SDE+, de stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie. Het gaat om een tenderregeling. Dit betekent dat het budget zal worden uitgekeerd over de looptijd van de projecten en is afhankelijk van de geleverde energie en de energieprijzen. De werkelijke subsidiekosten zijn naar verwachting lager. De realisatie van de eerste 200 monomestvergisters in een project moet zorgen voor een verlaging van het investeringsbedrag door innovatie, organisatie en schaalvoordelen. 

Jumpstart

FrieslandCampina geeft monomestvergisting nog een extra duwtje in de rug. De coöperatie is één van de initiatiefnemers van de coöperatie Jumpstart. Deze zuivelaar, die 70 procent van de Nederlandse melk afneemt, geeft aan deze groene energie af te willen nemen van haar melkveehouders.  
Coöperatie Jumpstart staat voor het rendabel winnen van groene energie uit mest. Door samen te werken kunnen meer melkveehouders een monomestvergister op het eigen bedrijf exploiteren, groene energie produceren en de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Zo worden de sector en het melkveebedrijf krachtig en toekomstbestendig. 
Of monomestvergisting op het bedrijf rendabel kan zijn, hangt af van onder andere: de hoeveelheid mest, hoe vers deze mest vergist kan worden, wat uw gas- en/of stroomgebruik is en de beschikbare (opslag)ruimte op het bedrijf. Hierin heeft DLV Advies kennis in huis over de mineralenkringloop en verdienmodellen om de veehouder te adviseren of monomestvergisting wel of niet bij het bedrijf past.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een vergister op uw bedrijf? Neem contact op met Ap van der Bas van DLV Advies voor meer informatie over het praktijknetwerk Microvergisters in de praktijk’. 
Meer weten over de gegevens van de mineralenkringloop en verdienmodellen rondom monomestvergisting? Neem contact op met Harm Wientjes van DLV Advies. 

Deze twee adviseurs helpen u bij het volledige traject: Van plan tot daadwerkelijke uitvoering. 
 

Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024

Wij nodigen u van harte uit voor de praktijkmiddag regeneratieve landbouw op vrijdag 9 augustus a.s. op het teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap...

Lees verder

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden