Bedenktijd kopen met aanmelding sanering

Publicatiedatum: 22 oktober 2019

De stikstofproblematiek plaatst varkenshouders die hun bedrijf willen aanmelden voor de regeling warme sanering  (Srv) voor een immens dilemma: meedoen of wachten tot er meer duidelijk is over hoe de overheid het stikstofoverschot  gaat beteugelen. Meld het bedrijf aan, adviseren specialisten. Als ondernemer koop je daarmee bedenktijd.   

Minister Carola Schouten (LNV)  bood  10  oktober  de  langverwachte Subsidieregeling sanering  varkenshouderijen  (Srv)  aan  de  Tweede  Kamer  aan.  De  regeling  is gelijk  gebleven aan  het  concept  van  dit  voorjaar  en  is  gericht  op  reductie  van geuroverlast  in  belaste  gebieden  in  Limburg,  Noord-Brabant,  Gelderland, Overijssel en  een  deel  van Utrecht. Berichten  als  zou  de  regeling  ook bedoeld zijn voor brongerichte  verduurzaming,  noemt  voorzitter  Linda  Janssen  van  de  Producenten Organisatie  Varkenshouderij  (POV)  ‘framing’. De  regeling  is  en  blijft  voor  het tegengaan  van  geuroverlast. De minister kondigde wel een  regeling  voor brongerichte  maatregelen aan, maar die is nog niet uit- gewerkt. Het stikstofbeleid dat Schouten  4  oktober  lanceerde,  plaatst  varkenshouders  die  mee willen  doen  aan de Srv voor een dilemma. 

Ingehaald door tijd 

‘Wanneer je je bedrijf aanmeldt  voor de Srv gaan de productierechten eraf, maar wat gaan de stikstofrechten  doen?’,  verwoordt  Marco  Hol  van  DLV  Advies  het dilemma. De waarde van  stikstofrechten  wordt  uiteindelijk  bepaald  door  de juridische  invulling  en  de  mate  waarin  de  rechten  bruikbaar  zijn  voor de koper.  
Welke  kant  het  op  gaat,  is  koffiedik  kijken.  Voor  partijen  zal  het  zeker aanleiding zijn om te speculeren. DLV Advies doet daar niet aan  mee. ‘We moeten het doen met wat  er  nu  ligt’, zegt  Hol.  ‘Varkenshouders  die  willen  stoppen,  doen  dat  niet omdat ze het houden van dieren zat zijn. Het is vooral dat ze helemaal klaar zijn met alle regelgeving  om  het  uitoefenen van  een  bedrijf  heen.’ 
DLV Advies adviseert varkenshouders  die  voldoen  aan  de drempelwaarde  voor  de geurnorm die gehanteerd wordt  in de regeling en overwegen om hun  bedrijf aan  te  melden  voor  de  Srv,  dat ook te doen. Na het sluiten van  de regeling  op  15  januari  heeft  het  ministerie  naar  schatting  4  maanden  de  tijd  om de  aanmelders  te toetsen op de criteria en de berekening  te  maken  van  de vergoeding  voor de stal en rechten.  Is  dat  rekenwerk  uitgevoerd  en  ligt de beschikking bij de ondernemer  op  de  mat,  dan  heeft  die nog  acht weken de tijd om te besluiten  gebruik te maken van de Srv of toch  maar  niet.  ‘Je  koopt  een  half  jaar bedenktijd’,  zegt  Hol.  ‘Dan  is  er  in  ieder geval meer duidelijk dan nu.'
De  prijs  waarvoor  de  overheid  de  rechten  opkoopt  van  de  deelnemers aan de Srv wordt kort voor  het opengaan van de regeling op 25  november bekend gemaakt. Die zal  zoals aangekondigd, marktconform  zijn. In Zuid-Nederland ligt de actuele  prijs  op 135  euro  per  recht.  In  Oost-Nederland  ligt  de  prijs  op  48 tot 50 euro per dierrecht. Pas wanneer  die bedragen  in  de  beschikking  bekend  zijn,  kan  de balans  definitief worden  opgemaakt. Wie varkenshouder wil blij- ven  maar  voor opkoop  nog  geen nieuwe locatie heeft, kan bij de huidige regeling het boerblijven op zijn  of  haar  buik schrijven.  

Leeftijd gebouwen 

Punt van aandacht noemt Hol de  leeftijd van de gebouwen. De bedragen daarvoor zijn al vastgesteld. Als  ijkpunt  voor  de  leeftijd  geldt  het  moment  waarop  de  eerste varkens  zijn opgelegd.  Ondernemers  moes- ten dat de laatste jaren aangeven in  de gecombineerde opgave.  ‘Dat kan wel eens natte vinger- werk zijn geweest en nu tot onduidelijkheid leiden. Bewijs maar eens  hoe het 30 jaar geleden precies was’, verklaart de DLV-adviseur.

Bereken de waarde van uw stallen met de rekentool
Kijk ook wat uw varkensrechten waard zijn

Dit artikel verscheen op 19 oktober in de Nieuwe Oogst. 

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden