Blog: kansen voor extra opbrengsten

Publicatiedatum: 29 april 2019

2018 was een extreem jaar. Maar liefst 5,5 cent per kilogram melk slechter dan 2017. Een melkveebedrijf waar in 2018 rond de 900.000 kilogram melk geproduceerd werd heeft, ten opzichte van 2017, alleen al € 18.000 minder melkgeld ontvangen. De ruw- en krachtvoerkosten stegen, onder andere vanwege de droogte, met € 30.000. Ook de energiekosten stegen flink.

Deze posten hebben alleen al een negatief effect van rond de  € 50.000 op de kasstroom van 2018 gehad in vergelijking met die van 2017. Dat is pakweg 5,5 cent per kilogram melk.

Prijsschommelingen, droogteperiodes en een stijging van de vaste kosten zijn een gegeven voor de melkveebedrijven. Het ene jaar is “goed” is en het andere jaar “niet te best”.

In financieringsverzoeken richting de bank, is de bedrijfsspecifieke melkprijs een gegeven richting de toekomst. Met een rekenrente die hoger ligt dan de huidige rente en een voor de rest genormaliseerde winst- en verliesrekening is het voor een grote groep bedrijven lastig om ontwikkelingsstappen te maken. Afgelopen jaar konden rekeningen soms amper betaald worden en zijn er dus wat blijven liggen op de schoorsteenmantel. De vraag aan uw bank om de aflossing even stop te zetten om weer bij kas te komen, past niet in een duurzame economische toekomst en heeft weinig kans.

Meer dan alleen vakmanschap

Alles begint natuurlijk met goede landbouwpraktijk. Een oude term die al jaren van toepassing is. De verschillen in netto opbrengend vermogen tussen het ene melkveebedrijf en het andere ligt al jaren rond de € 0,08 per kilogram melk. Dit is voor 80% terug te leiden naar vakmanschap. Voor een bedrijf dat 900.000 kilogram melk produceert, is dat een verschil van ruim € 70.000 op jaarbasis. Goed boeren is een must voor een succesvolle toekomst.

Maar goed boeren is meer dan alleen vakmanschap. Het is ook slim omgaan met kansen en niet alleen groei als verdienmodel zien. Mogelijkheden om risico’s  te beperken door voerprijzen en melkprijzen vast te leggen, beperken de volatiliteit in het saldo, maar liggen misschien iets te ver van u af. Vandaag de dag zijn er ook andere verdienmodellen voorhanden die dichter bij u staan. Als u bijvoorbeeld “vlog” melk levert, voldoet aan de eisen van Top Zuivel of toch besluit om te gaan weiden, dan kan dit zomaar een extra vergoeding voor de melk opleveren van € 0,02 met daarnaast nog eens een extraatje uit de GLB-pot. Maar ook een positieve SDE-beschikking om duurzame energie op te wekken kan op een bedrijf van deze omvang voor een lange periode een flinke liquide jaarlijkse bijdrage opleveren. Of pak net even die extra GLB-bijdrage mee voor het perceel waar een akkerrand vol staat met bloemen. Biodiversiteit, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen biedt ook kansen. Vanzelfsprekend zijn dit geen voorbeelden die op ieder bedrijf toepasbaar zijn. Maar het geeft wel aan dat er kansen liggen om extra opbrengsten te genereren. Wanneer je dergelijke kansen slim weet te benutten dan gaat het al snel over € 0,05 tot 0,08 cent extra per kilogram melk.

Uitzoeken wat voor uw bedrijf de kansen zijn om te komen tot meer opbrengsten, levert meer op. Randvoorwaarde blijft goed boeren. Ondernemerschap wordt altijd beloond.

Geen ranking noodzakelijk bij LBV regeling

Vorige maand kondigde RVO al aan dat het budget voor de Landelijke Beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en Lbv-plus is verhoogd met bijna...

Lees verder

Regeling GLB-bedrijfsplanvoucher t.w.v. € 7.500 opent op 5 juni

Heeft u investeringsplannen? Of staat bedrijfsovername op de planning en heeft u een bedrijfsplan nodig? Vanaf 5 juni opent de subsidie GLB-...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden