Demonstratiedagen vanggewassen

Publicatiedatum: 25 februari 2019

Met ingang van 2019 moet het vanggewas na snijmais vóór 1 oktober gezaaid zijn. Veelal zal dit vanggewas ondergezaaid worden, zodat het ná de maisoogst nog volop de tijd krijgt uit te groeien tot een volwaardig gewas. Dit is goed voor de stikstofbinding en organische stofopbouw in de bodem, maar hoe krijg je dit massale vanggewas in het voorjaar goed ondergewerkt? Om dit te demonsteren, organiseert DLV Advies samen met LTO Noord twee demodagen vanuit het project Grondig Boeren voor Water.

Er zullen twee demo’s georganiseerd worden op proefpercelen waar vorig jaar een vanggewas is ondergezaaid in maispercelen in Midlaren en in Eursinge. 

Demonstratie Machines 

Tijdens beide bijeenkomsten worden machines getoond die het bovengrondse gewas eerst klein maken en machines die het gewas onderwerken. Onder andere wordt de Greencutter in de praktijk getoond. Ap van der Bas, adviseur rundvee van DLV Advies, zal de voor- en nadelen van verschillende vanggewassen verder toelichten.
We zullen niet ingaan op het gebruik van middelen als Roundup. Het gebruik van Roundup ligt maatschappelijk gevoelig en past ook minder goed in een waterwingebied. Bovendien is het de vraag of het gebruik van dit middel wel noodzakelijk is.

We organiseren deze demo zowel op dinsdag 5 maart als op vrijdag 8 maart op elk een andere locatie, zodat er wellicht een mogelijkheid is om te komen kijken. U bent welkom om één of beide dagen bij te wonen.

Demomiddag vanggewassen op dinsdag 5 maart 

13:00 uur: ontvangst
13:15 uur: start demo   
Op alle aanwezige stroken groenbemesters demonsteren we minimaal 1 werkgang.
Machines die getoond gaan worden zijn de Greencutter vs. de klepelaar en de smaragd vs. schijveneg. Ap van der Bas zal uitleg geven over de toepassing van de vanggewassen.
14:00 uur: beoordelen resultaat
14:30 uur: afsluiting

Locatie 5 maart

Demoveld van Dina Nijenhuis te Midlaren, Noordlaarderweg tegenover recreatiepark De Bloemert. 

Deze dag wordt georganiseerd met medewerking van Loonbedrijf Eric Stevens uit Wildervank.

Meer informatie
Het demoveld van Dina Nijenhuis te Midlaren is in samenwerking tussen twee projecten aangelegd. Kennis op het gebied van vanggewassen in de maisteelt zal op deze dag door Ap van der Bas, adviseur rundvee van DLV Advies verspreid worden. Meer informatie over deze dag kunt u opvragen bij Ap van der Bas. Deze demonstratiedag onderzaai en vanggewassen in mais is  mede georganiseerd vanuit het project ‘Samenhangende kennisverspreiding in vervolg op Praktijknetwerken Veenkoloniën’. Dit project heeft als doel de kennis en leerpunten uit de praktijknetwerken te verspreiden.


Demomiddag vanggewassen op vrijdag 8 maart 
13:00 uur: ontvangst
13:15 uur: start demo   
Op alle aanwezige stroken groenbemesters demonsteren we minimaal 1 werkgang.
Machines die getoond gaan worden zijn de Greencutter vs. de klepelaar en de smaragd vs. schijveneg. Ap van der Bas zal uitleg geven over de toepassing van de vanggewassen.
14:00 uur: beoordelen resultaat
14:30 uur: afsluiting

Locatie 8 maart

Demoveld van Andre Tabak, Busselterweg, vlakbij de A32. Vanaf Eursinge, links van de weg, tegenover ooievaarsnest.

Deze dag wordt georganiseerd met medewerking van Pieter Evenhuis VOF uit Giethoorn en Blaauw Mechanisatie.

Aanmelding bij LTO

Voor de catering horen we graag of u aanwezig bent bij één van deze of beide demo’s. U kunt zich aanmelden bij Bianca Domhof van LTO Noord door een e-mail te versturen naar bdomhof@projectenltonoord.nl. Vermeld in de e-mail de demo(‘s) waarbij u aanwezig zult zijn.

Meld u aan

Project Grondig Boeren voor Water

In het project Grondig Boeren voor Water werken wij, in opdracht van provincie Drenthe, Vitens, Waterbedrijf Groningen, Waterleidingmaatschappij Drenthe en LTO Noord, samen met Aequator, Countus, Projecten LTO Noord, Royal Haskoning DHV en Wageningen UR.

 

Het project ‘Samenhangende kennisverspreiding in vervolg op Praktijknetwerken Veenkoloniën’ is mogelijk gemaakt door:

        

Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024

Wij nodigen u van harte uit voor de praktijkmiddag regeneratieve landbouw op vrijdag 9 augustus a.s. op het teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap...

Lees verder

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden