Europese druk op toelating Renure neemt toe

Publicatiedatum: 22 december 2022

Er komt steeds meer druk te staan op de Europese Unie om groen licht te geven voor kunstmestvervangers (Renure). Inmiddels zijn er 16 van de 27 lidstaten vóór. “En de rest is niet tegen, maar die moeten nog vóór worden”, zegt Stef van Bergen, adviseur Mest & Mineralen bij DLV Advies. “Alle landen moeten het ermee eens zijn. Maar de huidige hoge gasprijzen, de derogatie-discussie en de Green Deal van Frans Timmermans die ook kunstmest wil uitfaseren, zetten er wel steeds meer druk op.”

Nederland en België zijn twee lidstaten die sterk voorstander zijn van de toelating van Renure. Zelfs Mark Rutte heeft er in Brussel voor gelobbyd, weet Stef. Maar Nederland wordt in Brussel gezien als een ‘vervuilde lidstaat’, met een te hoog gehalte aan nitraat in het grondwater in het zuidoostelijk zandgebied. De 16 lidstaten die nu pro toelating van kunstmestvervangers zijn, stellen zich soepel op, legt Stef uit. “Die willen het gebruik van Renure al wel toestaan, ook al zit een land niet overal onder die norm van 50 milligram nitraat per liter grondwater.”

Pilot verlengd

De toelating van kunstmestvervangers is al sinds 2012 onderwerp van discussie in Brussel. Ook al komt er nu steeds meer druk op te staan, dat wil niet zeggen dat de zaak nu snel beklonken kan worden. “De landelijke pilot met kunstmestvervangers is recent weer met twee jaar verlengd, onder voorbehoud”, zegt Stef. “Dat geeft wel aan hoeveel vertrouwen er is…”

Nitroman-project

Intussen wordt er in diverse pilotprojecten rondom Renure steeds meer kennis en ervaring opgedaan met kunstmestvervangers. Zo zijn er in het Nitroman-project twee innovatieve technieken beproefd voor het herwinnen van nutriënten (meststoffen) uit varkens- en rundermest.

Wouter Lampert van DLV Advies licht dit verder toe: “Bij membraanfiltratie wordt de dunne fractie van varkensmest ingezet. Het water wordt via omgekeerde osmose gescheiden van de aanwezige zouten. Dat levert een meststof op die per ton 8 kilo stikstof en 10 kilo kali-concentraat bevat.”

De stikstofstripper annex -scrubber levert een mineralenconcentraat op, gebaseerd op de dunne fractie van runderdrijfmest. Binnen de landelijke pilot is er ook ammoniumsulfaat uit gewonnen. Dat bevat per ton 75 kilo zuivere stikstof en 100 kilo zwavel. Wouter: “Dat is dus een stikstofgehalte van 7,5 procent; dat komt aardig in de buurt van kunstmest met 27 procent zuivere stikstof.”

Nitroman-website en -brochure

Het project Nitroman is gedurende drie jaar opgevolgd. De werking van de herwonnen meststoffen is ook getoetst in veldproeven. De projectresultaten van de verschillende aspecten zijn terug te vinden op de Nitroman-website. Hier kunt u onder andere factsheets terugvinden over de herwonnen meststoffen en de toepassing ervan in de groenteteelt en akkerbouw, alsook de rekentool om de financiële haalbaarheid van de technieken na te gaan bij uw bedrijf.

KLIK HIER VOOR DE NITROMAN-WEBSITE

De meest recente publicatie is de Nitroman-brochure. Hierin staat uitgebreide informatie betreffende alle aspecten rondom herwonnen meststoffen en de installaties, en de praktische toepassing ervan. Ook de juridische/wettelijke kant van Renure komt aan de orde, evenals de kansen op de afzetmarkt.

KLIK HIER VOOR DE NITROMAN-BROCHURE


Meer weten?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Of wilt u meer weten over de rekentool? Neem dan vrijblijvend contact op met Stef van Bergen, Wouter Lampert of één van onze andere adviseurs. Zij helpen graag om de antwoorden op uw vragen helder te krijgen.

 

NIitroman is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Project 'Verduurzamen varkenshouderij door samen leren over stalklimaat' succesvol afgerond

Het project ‘Verduurzamen varkenshouderij door samen leren over stalklimaat’ is met succes afgerond. Het project heeft een jaar lang stalklimaat...

Lees verder

Wie heeft het Sterkste Erf? Genomineerden voor de verkiezing 2024 zijn bekend

De genomineerden voor de Sterkste Erf Verkiezing 2024 zijn bekendgemaakt. Deze verkiezing richt zich op boeren en boerinnen die niet alleen uitblinken...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden