Extra mestput voor meer vaste mest

Publicatiedatum: 16 november 2023

Biologisch melkveehouder Mattias Verhoef uit Brandwijk wilde graag meer doen met vaste mest, maar de koeien liepen in een traditionele ligboxenstal. Toch heeft hij daar samen met DLV Advies een mouw aan weten te passen, met behulp van een mestrobot en een nieuwe mestput achter de stal.

Mattias en zijn vrouw Coriene hebben in 2016 het bedrijf van zijn ouders overgenomen. Ze besloten dat ze meer natuurvriendelijk wilden gaan boeren en schakelden het bedrijf in 2019 om naar een biologisch en natuurinclusief bedrijf.

Vaste mest is goed voor de bodemvruchtbaarheid

De focus ligt nu op de productie van melk op basis van gras dat voor een deel ook natuurgras is, afkomstig van pachtgrond van Staatsbosbeheer. Mattias en Coriene hebben circa 90 stuks melkvee. “Ik ben meer ruwe celstof gaan voeren. Dat geeft meer pensprik, waardoor de mest vaster is geworden. Het viel voor de mestrobot niet mee om dat weg te schuiven.”

Dat paste ook wel bij de wens van Mattias en Coriene. “Wij wilden graag meer vaste mest, omdat dat goed is voor de bodemvruchtbaarheid.” Maar hoe realiseer je dat in een bestaande ligboxenstal?

Bouw verdiept mestput

De stal werd 10 jaar geleden gebouwd met een emissiearme vloer, met om de 1,20 meter een spleet die de dunne fractie afvoert. De provincie Zuid-Holland was geïnteresseerd om hierin mee te denken, omdat een systeem voor vaste mest uit een ligboxenstal ook voor andere melkveehouders wel interessant kon zijn. Samen met Christiaan de Ruijter, projectleider Bouw bij DLV Advies, is dit voorjaar gezocht naar een oplossing. Die werd gevonden in de bouw van een verdiept mestput aan de achterkant van de stal. De put is aan de bovenkant voorzien van een rooster met een opstapje, zodat de koeien eroverheen kunnen om het weiland in te kunnen. Tegelijkertijd is de put voorzien van een talud, zodat Mattias er met een kleine shovel in en uit kan. “Ik heb nu een andere mestrobot, eentje die de mest zelf opraapt en vervolgens leegt boven de afstort.” De melkveehouder rekent erop dat hij nu pakweg 60% van de vaste mest op deze manier in de put krijgt. 

Meer biodiversiteit en emissiereductie in de stal

“De mest wordt vervolgens  bijgemengd met riet of ander natuurmaaisel afkomstig van Staatsbosbeheer of het Waterschap”, geeft hij aan. Daarnaast heeft hij nog stromest uit de potstal waar de droge koeien staan. Van alle mest maakt hij een bokashi-hoop onder een zeil. “Dan weet ik zeker dat het onkruidzaad is afgedood.”

Het is een eenvoudig systeem, zonder toeters en bellen. “Wat er niet op zit, kan ook niet kapot”, vindt Mattias. Het systeem is operationeel sinds mei, maar omdat de koeien vrijwel dag en nacht buiten hebben gelopen, zit er nu nog niet veel mest in de put. “Ik kan pas volgend jaar vertellen over mijn ervaringen met de vaste mest.” Intussen blijft de dunne fractie in de mestput beschikbaar als snelle meststof.

Inclusief de nieuwe mestrobot kostte de bouw van de mestput, waarvoor ook nog geheid moest worden, circa €100.000. De provincie Zuid-Holland heeft hierin bijgedragen. Want het gebruik van meer vaste mest leidt behalve tot minder uitspoeling ook tot meer biodiversiteit. En daarnaast zal er ook sprake zijn van emissiereductie in de stal, omdat de urine nog steeds versneld wordt afgevoerd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project of heeft u plannen voor nieuwbouw, verbouw of stal- of erfoptimalisatie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs Bouw. 

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden