Het nut van benchmarking in de varkenshouderij

Publicatiedatum: 13 september 2023

In een sector waar de diversiteit toeneemt, wordt het voor ondernemers steeds uitdagender om de prestaties van hun bedrijven te evalueren. Het begrijpen van wat goed gaat, waar verbeteringen mogelijk zijn en welke strategische stappen er te nemen zijn, vormt een essentiële uitdaging. “Benchmarking blijkt hierbij een krachtig hulpmiddel, zolang deze vergelijking maar plaatsvindt tussen vergelijkbare bedrijven”, benoemt Gerben Schrijver, adviseur bij DLV Advies.

"Voor een goede analyse is niet alleen de hoeveelheid data van belang, maar ook de kwaliteit van die data”, vervolgt Gerben. "Mijn doel is om een blijvende impact te hebben op de bedrijfsvoering van varkenshouders. Hierbij kijk ik niet alleen naar cijfers, maar probeer ik ook te begrijpen hoe zij hun bedrijf op de lange termijn zien. Wat zijn hun prioriteiten? Waar zien ze zichzelf over vijf jaar? Dit inzicht is van enorme waarde voor effectieve benchmarking."

Zo specifiek mogelijk vergelijkingskader

Vragen zoals: ‘Produceer je voor de juiste markt?’ en ‘Hoe verhouden je resultaten zich ten opzichte van andere varkenshouders?’ komen dan aan de orde. “Daarbij wil ik graag een zo bedrijfsspecifiek vergelijkingskader”, stelt Gerben. “Je wilt appels met appels vergelijken, dus er zijn diverse varianten van onze rekenmodellen, gebaseerd op hoe een bedrijf eruit ziet. Voert het brijvoer of droogvoer, produceert het speenbiggen of vleesvarkens? Borg, beer of BLk, het gaat erom dat we uitgaan van ondernemers met een soortgelijk product, voor een soortgelijke markt en in een vergelijkbare uitgangssituatie.” Samen met de ondernemer staat Gerben stil bij hun resultaten. Hij gaat daarbij uit van de cijfers, maar ook van het soort bedrijf en van het niveau waarop ze werken. “Het heeft geen enkele zin om een gemiddeld presterend bedrijf te vergelijken met een topbedrijf. De doelstelling moet realistisch zijn; uitgangspunten formuleren die niet gehaald kunnen worden, geeft bij de varkenshouder en overige erfbetreders alleen maar frustratie.”

Voerwinstprognose: meer dan alleen cijfers

Een onderscheidend kenmerk van de benchmarkingdiensten van DLV Advies zijn de voerwinstprognoses. Deze tool biedt varkenshouders in één compact overzicht inzicht in belangrijke kengetallen zoals biggenprijzen, vleesprijzen, voerkosten en voerwinst. Deze gegevens worden automatisch geïmporteerd vanuit het managementinformatiesysteem van de varkenshouder en vergeleken met benchmarkcijfers. Gerben: “De voerwinstprognose stelt ondernemers in staat om hun bedrijfsresultaten beter te begrijpen en tijdig te anticiperen op signalen uit de markt.”

Voor het maken van vergelijkingscijfers wordt geput uit data van individuele klanten, diverse studiegroepen van DLV Advies en rekenmodellen. Bij de vleesvarkensbedrijven wordt onderscheid gemaakt tussen vier types: traditioneel voor de Nederlandse markt met brijvoer, traditioneel voor de Nederlandse markt met droogvoer, Beter Leven en Pietrains voor de Duitse markt. Zeugenbedrijven worden ingedeeld in de volgende categorieën: traditionele biggenafzet binnen Nederland, export van Pietrain biggen, Beter Leven en productie van speenbiggen.

Voerwinst- en liquiditeitsprognose maandelijks ontvangen?

Varkenshouders en stakeholders in de sector maken dankbaar gebruik van deze maandelijkse prognoses om de marktbewegingen te begrijpen en hun bedrijfsstrategieën aan te passen. De maandelijkse voerwinst- en liquiditeitsprognoses zijn beschikbaar voor een jaarlijkse vergoeding van € 90, met opties voor meerdere toegangsrechten tegen € 250 per jaar.

* verplichte velden

Van junior adviseur tot Directeur: Herrold Lammertinks impact op DLV Advies

Herrold Lammertink (53) is vanaf 2005 directeur en mede-eigenaar van DLV Advies geweest. Afgelopen donderdag nam hij afscheid en blikten we terug...

Lees verder

Deadline nadert: vraag nu uitstel aan voor aangescherpte eisen Beter Leven-keurmerk

Met de aangescherpte eisen van het Beter Leven-keurmerk (BLk), die per 1 januari 2025 ingaan, staan veel varkenshouders voor een uitdaging. Door de aanhoudende...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden