Meer maatregelen Brabant

Publicatiedatum: 16 juni 2017

Provincie Noord-Brabant heeft op 14 juni plannen naar buiten gebracht voor het versnellen van het verduurzamen van de veehouderij. Daarin staan maatregelen op het gebied van onder andere mestbewerking, stalbouw en ammoniak. Deze maatregelen, waarvan de belangrijkste hieronder zijn weergegeven, zullen grote impact hebben op ieder veehouderijbedrijf in de provincie.

Stallen moeten verplicht aangepast worden voor lagere ammoniakemissie

Men wil ammoniakemissie en daarmee de stikstofdepositie, geur en fijnstof uit stallen verminderen. Hiervoor wordt de Verordening natuurbescherming aangepast. Voor rundveestallen ouder dan 20 jaar en overige stallen ouder dan 15 jaar, tellend vanaf het afgeven van de eerste vergunning, geldt dat:

  • traditionele stallen op 1 januari 2020 moeten zijn aangepast aan de normen van de provincie. Dit was eerst 2028.
  • stallen die al voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting moeten per 1  januari 2022 voldoen aan de normen van de provincie. Voor de aanpassing aan de stal moet op 1 januari 2020 een ontvankelijke aanvraag of melding zijn ingediend.

Hierbij geldt dat er op stalniveau aan de eisen uit de Verordening moet worden voldaan. Er mag geen interne saldering meer worden toegepast. Tevens worden de emissiereducerende eisen aangescherpt. 

Hogere score in BZV nodig voor uitbreiding

De vereiste score van de BZV (Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij) voor het aanvragen van een vergunning voor uitbreiding gaat omhoog  naar 7.25. 

Uitbreiding alleen mogelijk in ruil voor sloop

Veehouders die willen uitbreiden mogen dit alleen indien elders in het gebied stallen worden gesloopt of herbestemd. In de stalderingsregeling moet voor elke vierkante meter uitbreiding, 1,1 m² stal worden weggenomen. Er kan alleen worden gestaldeerd met stallen die de afgelopen 3 jaar in gebruik waren.

Gevolgen voor uw bedrijf in beeld

Op 7 juli a.s. nemen de Provinciale Staten van Brabant een besluit over de plannen. Op 8 juli zullen wij u hierover informeren. Naar verwachting worden de plannen grotendeels of geheel overgenomen. Het is belangrijk om te bekijken wat de gevolgen van de maatregelen zijn voor uw bedrijf. Wij helpen u graag dit in beeld te brengen. 
 


 

Project 'Verduurzamen varkenshouderij door samen leren over stalklimaat' succesvol afgerond

Het project ‘Verduurzamen varkenshouderij door samen leren over stalklimaat’ is met succes afgerond. Het project heeft een jaar lang stalklimaat...

Lees verder

Wie heeft het Sterkste Erf? Genomineerden voor de verkiezing 2024 zijn bekend

De genomineerden voor de Sterkste Erf Verkiezing 2024 zijn bekendgemaakt. Deze verkiezing richt zich op boeren en boerinnen die niet alleen uitblinken...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden