Nieuwe jongveestal biedt perspectief

Publicatiedatum: 20 oktober 2016

Op het erf van het Koeien & Kansen bedrijf van de zwagers Bertus Menkveld en Hennie Wijnbergen staat sinds dit jaar een nieuwe jongveestal. Een mooie stal die niet alleen goed past in het landschap, maar ook is gebouwd met het oog op de toekomst. Deze stal zorgt voor een flinke uitbreiding in mestopslagcapaciteiten draagt bij aan een betere diergezondheid en arbeidsgemak. Er is gekozen voor een multifunctioneel bouwconcept, waardoor de stal voor andere doeleinden gebruikt kan worden in de toekomst. Tom Baak, adviseur rundvee, begeleidt de ondernemers in het project van Koeien & Kansen.

Het realiseren van een nieuwe jongveestal ter vervanging van de bestaande staat in schril contrast met de toekomstige ontwikkelingen op het bedrijf. Helaas beschikken deze ondernemers (nog) niet over bedrijfsopvolgers. Toch hebben zij besloten een nieuwe jongveestal te bouwen, waarbij aandacht was voor verschillende aspecten.

Extra mestopslag voor betere mestbenutting

Eén van de belangrijkste redenen was het realiseren van extra mestopslag. De stal is volledig onderkelderd, waardoor deze ondernemers bijna drie keer zoveel mest kunnen opslaan. Binnen de bestaande jongveestal, een gedateerde Alvee stal uit 1976 was een mestopslag aanwezig van 250 kuub. Door het vergroten van de mestopslag kan er ruim 700 kuub meer drijfmest worden opgeslagen. De ondernemers hiervoor bewust gekozen, zodat ze wat flexibeler kunnen omgaan met hun mest. Het is niet meer nodig om direct vanaf de toegestane datum te bemesten, maar zij kunnen dit nu doen wanneer de omstandigheden optimaal zijn. Hierdoor kunnen zij beter sturen op bemesting wat leidt tot een betere benutting van de aanwezige mest op hun bedrijf .

Diergezondheid sterk verbeterd

De nieuwe stal zorgt voor een flinke verbetering ten aanzien van diergezondheid en – welzijn. De stal is mooi open en fris en voorzien van natuurlijke ventilatie via de bedienbare rolgordijnen aan de zijkant van de stal. Daarnaast is de stal voorzien van dwarsopstelling.  In de eerste groep worden de dieren nog opgevangen op stro zodat de overgang vanuit melkperiode geleidelijk verloopt. Daarna liggen de dieren op matrassen voorzien van zaagsel. De stal functioneert goed en naar verwachting gaan de technische resultaten er ook op vooruit. Zo is de verwachte afkalfleeftijd vaarzen (ALVA) al met een maand gedaald.

Bedrijf toekomstbestendig houden

De ondernemers vinden het belangrijk om het bedrijf up-to-date te houden, ondanks dat zij nog niet weten of zij in de toekomst over een bedrijfsopvolger beschikken. Ze kiezen er bewust voor om het bedrijf toekomstbestendig te houden. De oude jongveestal beschikte over veel asbest en door deze te saneren is het volledige bedrijf grotendeels vrij van asbest. Daarnaast is het gebouw zo ontworpen dat het beschikt over een vrije overspanning. Hierdoor is de stal multifunctioneel en kan het in de toekomst voor meerdere doeleinden gebruikt worden. Het verhuren of benutten van de ruimte voor bijvoorbeeld een caravanstalling behoort dan straks ook tot de mogelijkheden. Allemaal toekomstmuziek. Voor nu speelde vooral ook mee dat het bedrijf de fiscale voordelen, zoals investeringsaftrek en extra afschrijvingsruimte, die met de bouw van de stal gemoeid zijn goed kan benutten.

Dit stuk is gepubliceerd op de website van project Koeien en Kansen. Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met Tom Baak via t.baak@dlvadvies.nl.

Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024

Wij nodigen u van harte uit voor de praktijkmiddag regeneratieve landbouw op vrijdag 9 augustus a.s. op het teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap...

Lees verder

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Tom Baak

Adviseur Financieel Management
06 53 42 94 38
Stuur e-mail
Meer over Tom

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden