Nieuwe NV-gebieden: bemestingsplan wordt nog belangrijker

Publicatiedatum: 29 januari 2024

Met de aanwijzing van de nieuwe NV-gebieden geldt een groot deel van Nederland als met nutriënten verontreinigd gebied. Hier zijn volgens de overheid extra maatregelen nodig om de waterkwaliteit op niveau te krijgen. Boeren in NV-gebieden krijgen daarom te maken met versnelde afbouw van derogatie. “Een uitgekiend bemestingsplan wordt daarmee nog belangrijker”, aldus Jannes Jansen. Hij is adviseur Mest & Mineralen bij DLV Advies

In de zogeheten NV-gebieden wordt de totale stikstofgebruiksruimte dit jaar met 5 procent verlaagd en volgend jaar met 20 procent ten opzichte van de oorspronkelijke N-gebruiksruimte. Overigens geldt voor de grondwaterbeschermingsgebieden op zand- en lössgrond in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg een verlaging van 10 procent.


Nauwkeuriger naar het bemestingsplan kijken

Omdat melkveehouders zo veel mogelijk drijfmest willen benutten, gaat die korting met name ten koste van de kunstmestruimte, legt Jannes uit. Maar de versnelde afbouw van derogatie betekent ook dat boeren in deze NV-gebieden minder dierlijke mest kunnen aanwenden en dus mogelijk meer mest zullen moeten afzetten.

“Het zijn niet de leukste berichten”, erkent Jannes. “Heel veel boeren krijgen hiermee te maken. Het betekent dat we nog nauwkeuriger naar het bemestingsplan moeten kijken. Hoe kunnen we de beschikbare dierlijke mest en kunstmest zo efficiënt mogelijk inzetten om de beste gewasopbrengst te realiseren?”

 

Kaartlaag met NV-gebieden beschikbaar

Toen medio december bekend werd gemaakt dat er nieuwe NV-gebieden waren aangewezen, was nog niet op perceelsniveau te zien welke percelen binnen of buiten het NV-gebied lagen. Inmiddels zijn de kaarten op de website van RVO geactualiseerd. Onder ‘Mijn percelen’ kunnen boeren de kaartlaag met NV-gebieden aanklikken. Daar is ook te zien welke percelen in de bufferzone van 250 meter rondom Natura2000-gebieden liggen of in N2000-gebied, en welke percelen in grondwaterbeschermingsgebieden (GWB) liggen.

“Om dat zichtbaar te maken, moet je wel diep genoeg inzoomen op de kaart”, adviseert Jannes. “En houd er rekening mee dat een perceel dat voor meer dan 50 procent binnen het NV-gebied valt, volledig onder het NV-gebied wordt geschaard. Daarbij houdt de overheid de topografische percelen aan, zoals die worden omgeven door wegen, sloten of houtwallen. Dus zo’n perceel kun je ook niet splitsen door er eenvoudig een draadje in te zetten.”

Meer weten

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het bemestingsplan of vragen over uw bedrijfssituatie. Onze adviseurs staan voor u klaar.

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Nieuwe stap gezet voor de toepassing van RENURE, invoering per 2025 nog mogelijk

In een recente brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit belangrijke updates gedeeld over de voortgang van het...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden