Blog: investeren met financiers

Publicatiedatum: 04-10-2018

"Financiers lijken weinig trek te hebben in financieren in de intensieve veehouderij in Nederland. Dit zal komende jaren een issue blijven, zowel vanwege maatschappelijke discussies over deze sector als de bancaire regels.

Het is voor banken van belang dat het uitstaande geld weer afgelost wordt. Hoe korter de aflossingsperiode, hoe groter de hefboom voor banken om geld te kunnen uitlenen. Verder lenen de banken liever geld uit wat snel terugkomt, dan geld met een langere uitleentermijn.

Het financieren in de varkenshouderij gaat daarmee veranderen denk ik. Traditioneel was bij financieringen circa € 1.800 per zeug en 18 jaar aflossen  gebruikelijk. Bij vleesvarkens was dit circa € 350 per vleesvarken en 18 jaar aflossen. De aflossingen waren dan maximaal € 100 per zeug en € 20 per vleesvarken met daarnaast ook nog  een kredietfaciliteit. 

Bij marktschommelingen werd dan een beroep gedaan op uitstel van aflossingen in het dal, waar in de piek de middelen vaak gebruikt werden voor vervangingsinvesteringen.

Draagvlak sector vergroten

Dat moet anders als we de bedrijven gezond willen blijven financieren. Een financiering met een aflossing van 12 tot 15 jaar zal het draagvlak van de sector bij financieringen vergroten denk ik. Daarbij moet dan wel het commitment zijn dat vervangingsinvesteringen middels een financiering kunnen worden gedaan. Immers, hoge aflossingen én proberen de vervangingsinvesteringen uit de cash flow te voldoen, dat gaat niet lukken. 

Als je de financiering in 12 jaar zou proberen af te lossen met een maximum van €1.500 per zeug of € 300 per vleesvarken, dan los je ongeveer de bedrijfseconomische afschrijvingen af. Er is dan dus voldoende reservering voor continuïteit van het bedrijf. Vervangingsinvesteringen kunnen dan ook verantwoord bijgefinancierd worden. Looptijden van de nieuwe financiering passen dan ook in 10 tot 12 jaar, zodat het vliegwiel van het herwinnen van financieringsruimte in de intensieve veehouderij gevonden kan worden.

Oplossingen met alternatieve vormen van financieren zullen incidenteel ook mogelijk zijn. Mijn verwachting is echter dat de massa van de financiering, met passende rentepercentages, toch gevonden zal moeten worden bij de banken. Dan zullen de bedrijven wel mee moeten gaan in de uitgangspunten die  financiers hanteren voor de toegang tot vreemd vermogen. 

Zorg voor eigen reserves

Investeren uit de cash flow in goede jaren is verleidelijk, maar in mijn ogen niet handig. Behoud ruimte in de financiering voor het zelf opvangen van een prijsdal, want als het dal daar is gaat toch massaal de hand op de knip. Bedrijven die als eerste een liquiditeitstekort hebben worden erg kritisch bekeken, ook al is uit investeringen te verklaren dat het geld wel goed besteed was. 
Als je zeker weet dat je bank meedoet in het overbruggen van het dal is er niks aan de hand, anders moet je zorgen voor je eigen reserves." 

Deze blog, geschreven door Paul Bens, verscheen op 4 oktober 2018 op Varkens.nl.

Video: Arjan en Margriet Hendriks: van strategische verhuizing tot staloptimalisatie
Let op: diverse aanpassingen in GLB 2024
Breng effect stijgende rentetarieven tijdig in kaart
Drijfmest wordt steeds meer uit elkaar getrokken
Kruidenrijk grasland met een lange adem
Terugverdientijd accu afhankelijk van meerdere factoren
Anticiperen op NVWA-naleefmeting bij varkenshouderijen
Budget varkenshouders in stoppersregeling Lbv ontoereikend
Water, voeding en staloptimalisatie: sleutel tot hoge melkproductie

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid