Scenariodenken helpt bij keuzes

Publicatiedatum: 17-06-2020

Veel boeren, zowel stoppers als groeiers, hebben een tijdelijke rem op de toekomstplannen moeten zetten. De opbrengstprijzen staan onder druk, de droogte speelt parten, maar natuurlijk ook de onzekerheden rondom stikstofwetgeving en vergunningen. “Ga in scenario’s denken”, adviseert Tom Baak, adviseur Financieel Management bij DLV Advies.

“Welke opties heb ik en van welke optie wil ik graag gebruik maken? Als je het antwoord op deze vragen al in beeld hebt, kun je direct stappen zetten en hoef je niet langer stil te staan. Ook kun je je dan direct inschrijven voor een (subsidie)regeling die wordt opengesteld indien dit van toepassing is.”

Bouwrecht verkrijgen door sloopmeters

Na de zomer is een definitieve uitwerking van de stikstofwetgeving te verwachten waardoor meer duidelijkheid voor de boer volgt. Voor stoppers en groeiers zijn er talloze mogelijkheden. Stoppers kunnen leegstaande stallen slopen waardoor sloopmeters vrijkomen. Via de stalderingsregeling of Rood voor Rood / Ruimte voor Ruimte kunnen deze verkocht worden aan andere partijen. Marc Albers, adviseur vastgoed bij DLV Advies licht toe: “De mogelijkheden die er zijn op gebied van sloopmeters verschillen per gemeente en zijn afhankelijk van het bestemmingsplan. Bij voldoende sloopmeters ontstaat er een bouwrecht waarmee een bouwkavel gerealiseerd kan worden op de slooplocatie. Als er geen bouwkavel te realiseren valt zijn de sloopmeters per vierkante meter verhandelbaar. Bij tekort aan sloopmeters zijn deze bij te kopen.”

Verkoop sloopmeters in de praktijk

Een recent voorbeeld is een melkveehouder die in het voorjaar van 2019 besloot om te stoppen. Tom: “Ik heb de melkveehouder begeleid in dit proces. Sinds er gestopt is met melken staan de stallen leeg. Via de Rood voor Rood regeling die geldt in Oost-Nederland kunnen deze stallen omgezet worden naar vierkante meters bouwgrond voor de gemeente. De fosfaatrechten zijn via een huurkoopconstructie ondergebracht bij twee andere ondernemers. Het huidige areaal grond wordt nu bewerkt en gebruikt om gewassen te verbouwen voor veehouders in de regio. Zo blijft deze ondernemer fiscaal actief. Op deze manier was de melkveehouder in staat om binnen een jaar te stoppen met melken en zijn bedrijf in te richten voor akkerbouw.”

Samenwerking stopper en groeier

Naast sloop zijn er natuurlijk ook andere mogelijkheden. Goed onderhouden stallen kunnen voor allerlei doelen ingezet worden, na wijzigen van het bestemmingsplan. Ook samenwerken met een andere ondernemer biedt kansen. Bijvoorbeeld een samenwerking tussen een stopper en groeier, waarbij grond, fosfaatrechten en koeien ingebracht worden in een samenwerkingsvorm. “Op de lange termijn, variërend van 3 tot 10 jaar, kan een bedrijf dan volledig overgenomen worden op een fiscaal aantrekkelijke wijze”, aldus Tom. “Na afronden van deze overname op de lange termijn houdt de koper ook Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) over waarvoor een wijziging in bestemming kan worden aangevraagd, of welke in aanmerking kan komen voor sloop.”

Varkenshouders Srv

Ook voor varkenshouders die zich hebben opgegeven voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) worden toekomstplannen van belang. Inmiddels zijn de eerste beschikkingen verstuurd en de komende periode worden de resterende beschikkingen voor de subsidieregeling verzonden. Ondernemers hebben dan 8 weken de tijd om een definitieve keuze te maken. Daarna krijgen deze ondernemers ook te maken met vragen rondom slopen en bestemmingsplan wijzigingen.

Veel mogelijkheden

Er zijn vele mogelijkheden en verschillende combinaties van regelingen die uitkomst kunnen bieden bij het stoppen of groeien als ondernemer. Dit maakt dat een keuze maken lastig kan zijn. In scenario’s denken en hierdoor een goed beargumenteerde keuze voor de toekomst maken kan helpen om orde en visie te houden. Zowel op gebied van uw bedrijfsvisie als op financieel gebied, ook als u denkt aan stoppen.

Neem voor een vrijblijvend gesprek over uw mogelijkheden contact op met Tom Baak.

Voor meer informatie over sloopmeters kunt u terecht bij Marc Albers.

direct naar sloopmeters

Paul Bens stopt als directeur DLV Advies: ‘Zo’n groot concept had ik niet verwacht’
Monomestvergisting met groen gas: lucratief of een brug te ver
Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel
'In vijf jaar tijd wordt alles anders'
Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag
Zonnepanelenbezitters let op: SDE correctiebedragen 2023 vastgesteld
Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023
De heropbouw van Takii
Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open