Weg naar de consument

Publicatiedatum: 15-06-2016

Het consumentenlandschap bestaat niet uit één consument, maar uit verschillende groepen die andere waarden belangrijk vinden. Ook agrarische ondernemers zijn niet in één groep samen te vatten. Het begrip duurzaamheid krijgt bij iedere groep een andere invulling. Harm Wientjes, projectleider bij DLV Advies, begeleidde samen met Natuur & Milieu een groep enthousiaste boeren in hun zoektocht naar een duurzame verbinding tussen boer en consument. 

Boerderij die bindt

De deelnemende boeren in het netwerk ‘Boerderij die bindt’ hebben elk een bedrijf met een unieke individuele focus. Zij onderscheiden zichzelf als innovatieve boeren die op een natuurlijke wijze zowel gangbaar als biologische bijdragen aan de circulaire economie. 

 

Figuur 1. De score van de gemiddelde deelnemers aan Boerderij die Bindt op de duurzaamheidsthema’s. (0=matig, 5=perfect)

Samen met DLV Advies brachten de deelnemers ook hun duurzaamheidsscore in beeld, Het blijkt wel dat de natuurlijke wijze van produceren veel duurzaamheid oplevert op diverse thema’s. Dat daar extra arbeid tegenover staat is eigenlijk geen verrassing. Aldus Harm. Het is dan ook een vereiste om die extra arbeidsinspanning en duurzaamheid voldoende betaald te krijgen in de meerwaarde van het vlees, kaas of eieren.

Met hun open karakter staan zij midden in de maatschappij en hebben een vaste, trouwe klantenkring. Hoe krijgen zij door dit gezamenlijke netwerk hun producten voor een eerlijke prijs in het winkelschap en bij de uiteindelijke consument? 
Harm: “De grootste uitdaging zit in de sprong in het diepe te wagen. De consument die bereid is een hogere prijs te betalen voor een duurzaam en regionaal product wil ook weten wie de boer is en waar haar eten vandaan komt”.  Dat betekent dat je je bedrijf moet openstellen en dat mensen je moeten leren kennen voordat ze daadwerkelijk iets van je kopen en dat kost tijd en energie. Maar als het dan eenmaal loopt zien we bij de deelnemers van ‘Boerderij die Bindt’ dat het, naast een goede prijs voor je product, ook heel veel waardering en plezier oplevert!

“Aan de hand van een discussie bleek al snel dat de ondernemers ieder hun unieke focus en bedrijf hebben. De bedrijven liggen niet bij elkaar in de buurt, terwijl lokale productie en kringlopen wel een waarde is voor de boeren. De lokale marktkansen bieden blijkbaar ook het meeste perspectief. De meeste van de betrokken ondernemers zijn hier ook al mee bezig. Bijvoorbeeld door zelf kaas, ijs of compost te maken en deze bij huis aan te bieden. 
Door de individuele focus zijn de ondernemer en de boerderij zelf het beste uithangbord. Samen een productlijn in de (super)markt zetten of het uitruilen van producten bestemd voor de huisverkoop is dan minder voor de hand liggend. Gezamenlijk is echter wel gekozen voor één label waarbij men de eigen, maar ook andere regionale, producten kan afzetten. Het uitdragen van de filosofie van de ‘Boerderij die bindt’ en een herkenbaar beeldmerk voor de deelnemende boeren zijn de voorlopige uitkomsten van dit netwerk”,  vertelt Harm. 

DLV Advies en Natuur & Milieu werken samen aan de verdere uitrol van dit concept richting de markt. Een aanpak waarbij zowel de individuele boer als het gezamenlijke geheel gediend zijn. 

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met Harm Wientjes via h.wientjes@dlvadvies.nl of 06 20 39 82 71

Energiebedrijven zetten in op zelfverbruik: zinvol of onrealistisch
Duurzame energie opwekken? Aanvragen SDE++ kan vanaf 10 september
Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024
Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland
Van junior adviseur tot Directeur: Herrold Lammertinks impact op DLV Advies
Deadline nadert: vraag nu uitstel aan voor aangescherpte eisen Beter Leven-keurmerk
Nieuwe stap gezet voor de toepassing van RENURE, invoering per 2025 nog mogelijk
Project 'Verduurzamen varkenshouderij door samen leren over stalklimaat' succesvol afgerond
Slim ontdooien