Open Boerderijdagen op 17 en 18 september

Publicatiedatum: 31 augustus 2021

Dierwelzijn, duurzame melkproductie en energie staan hoog in het vaandel bij het familie melkveebedrijf Bom-Wessels in Emmer-Compascuum. Op 17 en 18 september organiseren zij op hun erf open boerderijdagen.
 

Op de eerste (vak)dag zullen diverse noviteiten over de melkveehouderij en mestverwerking aan bod komen. De tweede dag wordt georganiseerd voor burgers en buitenlui. Mooie gedachte: mensen die nooit of niet vaak op een boerderij komen, kunnen hier terecht om te zien hoe het op een boerderij er aan toe gaat.

Met de tijd mee

Wanneer je het erf van het familiebedrijf oploopt, zie je het al meteen. Dit melkveebedrijf is klaargestoomd voor de toekomst. Vanuit een skybox heb je een prachtig uitzicht op de stallen en kun je een blik werpen op de technische snufjes die bijdragen aan een optimale bedrijfsvoering. Wij spraken met Herbert Bom, die samen met zijn vrouw, broer Jos en hun ouders, de maatschap in Emmer-Compascuum runt, met in Nieuw Weerdinge een tweede locatie waar het jongvee gehouden wordt. In 2019 is er geïnvesteerd in zonnepanelen en onlangs in een vergistinginstallatie. Beide investeringen leveren een bijdrage aan de energietransitie én een positief bedrijfsresultaat.

Technische perfectie en slimme energie

Arbeidsbesparing, duurzame energie en diercomfort zijn de speerpunten van het bedrijf. De koeien krijgen een uitgebalanceerd rantsoen voor een hogere melkproductie, worden driemaal daags gemolken in een 28 stands Dairymaster-swingover en gevoerd met trekker en mengwagen. Doordat de mestvergister en navergister voor een deel op de plek van de huidige kuilvoeropslag zijn gebouwd zijn er 2 nieuwe silo's gebouwd van 2,5 meter hoog en 52 meter lang. De heren Bom zijn innoverend bezig. “Zo heb ik ze ook leren kennen”, geeft Erik van Eekelen aan. Erik is Projectleider duurzame Energie bij DLV Advies en vanuit zijn vorige functie nauw betrokken bij de aanschaf van hun Biolectic vergistingsinstallatie. Eric Pijnappels, Projectleider Bouw bij DLV Advies, ondersteunde de familie in het hele vergunningstraject en de begeleiding omtrent de aanvraag van de SDE-subsidie die zij gedurende 11 jaar ontvangen voor het produceren van groene stroom en nuttig gebruik van de restwarmte van hun mestvergister. Vorig jaar is er op de locatie in Emmer Compascuum een PV-Systeem met 1100 zonnepanelen gerealiseerd. Erik: ”De opgewekte elektriciteit voorziet het eigen bedrijf 24 uur per dag volledig van stroom en alle groene stroom die men niet gebruikt wordt teruggeleverd aan het net.

Restwarmte

De restwarmte wordt niet alleen gebruikt voor de verwarming van de stal en spoelwater, maar ook voor hun woning en hun zorgboerderij die onderdak biedt aan 25 cliënten in de dagbesteding. De zorginstelling wordt geleid door Laura, vrouw van Herbert. Naast de nuttige besteding in de woningen hebben Herbert en Jos, Herbert vanuit zijn Loohuis achtergrond, ook nog een systeem bedacht om de warmte in te zetten om de dikke mestfractie beter te kunnen verwaarden door middel van een grote droogvloer. “Onze installaties zetten mest om in elektriciteit en warmte. Het resterende digestaat is voedzaam en krijgt een tweede leven op de boerderij. Bij mestscheiding wordt de drijfmest van de koeien gescheiden in een dik deel (30-35% droge stof) en een dun deel. Het dunne deel gaat terug de put in, en het dikke deel wordt droog opgeslagen. Wij gebruiken dit deel als boxenstrooisel. Onze ervaring is dat de koeien schoner zijn en zacht liggen. Daarnaast is het goedkoper dan het gebruik van zaagsel en is de mest die achterblijft voor het land iets dunner. Het is eenvoudiger te verwerken en heeft een snellere werking voor het land”, aldus Herbert.

Het bedrijf in bedrijf zien?

Dat kan op 17 en 18 september van 10.00 uur tot 16.00 uur aanstaande. Locatie: Verl. Scholtenskanaal O.Z. 23 in Emmer Compascuum. Naast verschillende workshops, vele andere organisaties die hier zullen staan en demonstraties geven, zullen Ap van der Bas en Erik van Eekelen de mestvergister in werking laten zien, de bezoekers adviseren over mestverwerking en het produceren van eigen energie. Eveneens geven zij advies over de nieuwe SDE++ subsidie die 5 oktober aanstaande opent.

Bij deze open dagen wordt met behulp van de corona app gecontroleerd of u bent gevaccineerd of getest. Kunt u geen vaccinatiebewijs of een negatieve test tonen, dan kan er geen toegang worden verleend.

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden