Pilot Kringlopen Noordelijke Kleischil

Publicatiedatum: 08 september 2022

Akkerbouwers Jurtko Boerma en Joke Hellenberg zijn deelnemer in het project 'Pilot Kringlopen Noordelijke Kleischil' en boeren met een optimale aandacht voor de natuur. Op het bedrijf is veel ervaring met akkerranden, groenbemesters, kruidenrijk grasland en het zelf composteren, maar ook voor niet alledaagse teelten als miscanthus (olifantsgras) en veldbonen.
 

Een bedrijf op basis van traditionele waarden, als gids voor de toekomst van Kringlooplandbouw? Kijk, luister en discussieer mee tijdens de veldexcursie op woensdag 14 september 2022 van 14.00 tot 16.00 uur aan de Doodstilsterweg 8, in Rottum (Groningen). Veel van deze activiteiten vallen onder de 'eco-regeling' van het nieuwe GLB 2023. Tijdens de bijeenkomst zal de link met het nieuwe GLB zoveel mogelijk gelegd worden.

Kringlooplandbouw

De akkerbouw en rundveehouderij staan voor de uitdaging de komende jaren invulling te geven aan het concept kringlooplandbouw. Voor dit concept bestaat geen blauwdruk, maar het geeft richting aan de ontwikkeling van de landbouw in de komende jaren. Met als resultaat een technisch, economisch en ecologisch haalbaar concept voor boeren en tuinders. Duurzaam beheer van bodem en water, inzet van moderne technologie en aandacht voor biodiversiteit zijn belangrijke pijlers onder het concept. Kringlooplandbouw zal van regio tot regio verschillen, afhankelijk van de regionale situatie. Maar eveneens van bedrijf tot bedrijf omdat ook tussen bedrijven grote verschillen bestaan. Samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij ligt in veel gebieden voor de hand, evenals het gebruik van reststromen voor het beter benutten van mineralen en organische stof.

Samenwerking

Dit project is gericht op het ontwikkelen en testen van regionale inspirerende voorbeelden van kringlooplandbouw. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband van twee akkerbouwers en drie melkveehouders uit de Noordelijke Kleischil, onder begeleiding van DLV Advies en Delphy. Wij doen dit ‘bottom up’, gebaseerd op de ideeën van de deelnemers in het samenwerkingsverband. Praktische haalbaarheid en bedrijfseconomie zijn belangrijke randvoorwaarden voor de deelnemers.

Bijeenkomst september

U bent van harte welkom bij akkerbouwers Jurtko Boerma en Joke Hellenbergtijdens op 14 september a.s. 
Tijd : inloop vanaf 13:45 uur, programma van 14:00 – 16:00 uur
Locatie : Doodstilsterweg 8, Rottum (Groningen)

U kunt zich aanmelden voor de veldexcursie via onderstaande knop. 

Aanmelden

Dit artikel is in aangepaste vorm overgenomen van www.delphy.nl

Het project 'Pilot Kringlopen Noordelijke Kleischil' wordt mogelijk gemaakt door:

  

Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024

Wij nodigen u van harte uit voor de praktijkmiddag regeneratieve landbouw op vrijdag 9 augustus a.s. op het teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap...

Lees verder

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden