Sloop- en ombouwsubsidie voor de pelsdierhouderij

Publicatiedatum: 19 mei 2021

Vanaf juni kan de sloop- en ombouwsubsidie voor de pelsdierhouderij worden aangevraagd. De regeling hiervoor ligt nu ter goedkeuring bij de Europese Commissie. De subsidiepercentages zijn gewijzigd ten opzichte van de eerder opengestelde regeling.

De subsidie voor sloop kan vanaf juni a.s. worden aangevraagd tot uiterlijk 22 oktober 2021.
100% van de te maken kosten is subsidiabel en kan besteed worden voor het slopen van gebouwen, erfverharding, omheining, werktuigen en inventaris. De maximum bedragen zijn afhankelijk van de gebouwen en materialen en van het aantal fokteefplaatsen. Per onderneming wordt er maximaal € 225.000 aan sloopsubsidie verleend.

Subsidie voor ombouw

De subsidie voor ombouw kan eveneens vanaf juni worden aangevraagd tot uiterlijk 31 december 2023. Hiervan is 40% van de te maken kosten subsidiabel. De subsidiabele kosten in de ombouwregeling zijn te gebruiken voor arbeidsuren, aanleg nutsvoorzieningen, aankoop bouwmaterialen en gebruik van machines. Er geldt een maximum bedrag per locatie van € 120.000 of van een bedrag per fokteefplaats. Per onderneming geldt een maximale subsidie van € 200.000. Als u al sloopsubsidie heeft ontvangen, dan gaat dit af van het maximum bedrag per locatie en onderneming.

Projectplan

Om de aanvraag te kunnen doen, dient een projectplan te worden aangeleverd waarbij alle gebouwen met daarin de toekomstige bestemming worden toegelicht. Wanneer u vragen heeft over de vergoeding, wilt weten of u in aanmerking komt of wanneer u ondersteuning nodig heeft bij het aanmelden of het indienen van een projectplan, neem dan contact op met een van onze adviseurs. 

 

'In vijf jaar tijd wordt alles anders'

"Deze maand heb ik een aantal leuke bijeenkomsten gehad rondom het wijzigen van mijn rol in het bedrijf. Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd...

Lees verder

Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag

Per 1 januari 2025 worden de eisen voor het Beter Leven keurmerk in de varkenshouderij aanzienlijk aangescherpt. Voor deelnemers is het belangrijk om nu...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden