Stapelfinancieringen, het nieuwe financieren

Publicatiedatum: 28 september 2022

Prinsjesdag, de dag waarop de koning tijdens de troonrede bekendmaakte dat het kabinet er alles aan zal doen om een breed draagvlak te creëren voor de maatregelen die nodig zijn binnen de agrarische sector. Het stelden boerenorganisaties niet gerust. Ondanks beloftes over toekomstperspectief voor boeren is nog steeds onduidelijk wat de economische, sociale en culturele impact wordt van de kabinetsplannen. En dat maakt ondernemen lastig. Want hoe eenvoudig is het verkrijgen van een financiering met de stikstofcrisis en de blijvend stijgende rentes?

De krantenkoppen staan er vol van: Lening voor boer bij kwetsbaar natuurgebied nu zeer onwaarschijnlijk. Rabobank haalt de teugels bij financiering aan. Bijna helft boeren en tuinders bezorgd om financiering. Wanneer we alle ontwikkelingen van de afgelopen maanden op een rijtje zetten, dan rijst de vraag of het vandaag de dag nog mogelijk is een goed passende financiering te realiseren voor je bedrijf.   

Meerdere instanties

“Banken zijn inderdaad een stuk kritischer geworden. Wellicht logisch, gezien de energie- en stikstofcrisis en de blijvend stijgende rente”, zegt Ids van der Ploeg, adviseur Financieel Management, hierover. “Neemt niet weg dat het nog steeds mogelijk is om een financiering rond te krijgen. Indien dit bij één partij niet lukt, kan stapelfinanciering de oplossing bieden.” Hierbij combineer je verschillende financieringsvormen om zo het benodigde ondernemingskapitaal bij elkaar te krijgen. Dat kunnen banken zijn, maar dus ook een toenemend aantal andere aanbieders.

Natura-2000 gebieden

De meeste banken financieren op dit moment geen investeringen van boeren die dicht bij Natura 2000-gebieden zitten en het geld gebruiken om uit te breiden, waardoor hun bedrijf meer stikstof gaat uitstoten. Ids: “Maar mocht je de financiering nodig hebben om te verduurzamen, dan zal de bank wellicht met je in gesprek gaan. Een goed bedrijfsplan ligt hieraan ten grondslag. Het voornaamste onderdeel hieruit is de financiële prestatie van het bedrijf dat op een juiste manier in een doorvertaling is gezet naar de toekomst. Daarnaast willen financiers weten of de financiering kan worden terugbetaald binnen een bepaalde tijd.”

Stapelen

Vanuit het verleden is bancair financieren de meest gekozen vorm. “Ook in deze tijd zie je dat banken een (groot) deel wel willen financieren, maar dat er daarna nog een gedeelte open blijft staan. Voor dat deel kan er gekeken worden naar alternatieve financieringsvormen om het kapitaal dat nodig is voor elkaar te krijgen.” Financieren middels leaseconstructies, crowdfunding en pensioenfondsen kunnen prima keuzes zijn om plannen alsnog te realiseren. “Het werken met verschillende vormen van financieren naast elkaar is dus zeker het onderzoeken waard”, vult Wouter Banierink, adviseur Financieel Management bij DLV Advies, Ids aan.

Bijzonder beheer

In het verleden was het hebben van voldoende bezittingen en liquide middelen belangrijk, vandaag de dag wordt er eveneens gekeken naar de ondernemer zelf en in hoeverre er geïnvesteerd wordt in een toekomstbestendige en duurzame bedrijfsvoering. Desalniettemin is het verkrijgen van een financiering uitdagender geworden. “We zien bedrijven die in het verleden zwaar zijn gefinancierd. Wat de reden ook is, er zijn boeren die in de knel komen te zitten en onder andere de hypotheek niet meer kunnen betalen. Wacht in zo’n geval niet af maar ga met de financierder en je financieel adviseur in gesprek. Er moet sowieso een oplossing komen. Een nieuwe (alternatieve) financiering nemen is dan zeker niet altijd de oplossing, maar in sommige gevallen wel nodig voor het continueren van het bedrijf. Zo moet er ook gekeken worden naar de financieel-technische resultaten en, daar waar nodig en mogelijk, moet er geoptimaliseerd worden. Ook dit zal vastgelegd moeten worden in een helder bedrijfsplan”, aldus Ids.

Investering nodig?

Onze adviseurs kunnen een bedrijfsplan voor u opstellen en ondersteunen u graag bij het maken van de juiste keuzes. Op deze wijze kunnen de mogelijkheden voor u als ondernemer in kaart worden gebracht en weten we welke financieringsbehoefte er is en welke potentiële (alternatieve) financieringsvormen hierbij passend voor u kunnen zijn. Interesse? Neem contact op met een van onze adviseurs.

Verschillende investeringsvormen

Financieringsvorm
Voor wie?
Financierders
Consequenties voor de bedrijfsvoering
Risico's
Wel of geen aflossing
Erfpacht
Voor starters zonder land, bedrijven die in land willen groeien. Gebruik van grond is belangrijker dan eigendom.
Stichtingen
Overheden
Beleggingsmaatschappijen
Natuurorganisaties
Voorwaarden grondgebruik kunnen groot effect hebben op je bedrijfsvoering.
Soms hoge canonprijzen.
Nee
Bedrijfsgebonden grondfonds
Boeren met behoefte aan land. Gebruik van grond is belangrijker dan eigendom. Bedrijven met een vriendelijk profiel hebben een grotere gunfactor bij financiers.
Burgers
Vermogende particulieren
Tijd besteden aan communicatie, werving van certificaathouders. Hoe vriendelijker het bedrijfsprofiel, hoe makkelijker deze constructie is.
Uitstappen van certificaathouders: goed afspreken
hoe en wanneer. Veel tegelijk is onwenselijk, met loting te voorkomen.
Nee
Eeuwigdurende obligaties
Voor boeren die grond, gebouwen en machines willen financieren met obligaties. Als boer moet je wel open staan voor anderen. Deze constructie vraagt om veel
communicatie en de bereidheid om mensen te ontvangen op het erf.
Burgers (in een stichting)
Hoe vriendelijker het bedrijfsprofiel, hoe makkelijker deze constructie is. Daarnaast is het openstellen van het erf
gewenst.
Vruchtbare samenwerking
met de stichting waarin het
gefinancierde vermogen zit,
is bepalend voor succes.
Nee
Ketenfinanciering
Starters, bedrijven die willen groeien. Ketenfinanciering vraagt om een helder en gewild product en een goede relatie in de keten. 
Ketenpartijen
Gewild product met vaak vaste leveringsafspraken met een afnemer.
Wil je een vaste afnemer of meerdere afnemers
(=risicospreiding)?
Beide
Investeerders: vermogende particulieren
Starters, groeiers. Vermogende particulieren stellen eisen in rendement, duurzaamheid en soms ook in toegankelijkheid.
Vermogende particulieren
Vaak eisen op het gebied van natuurbeheer, biodiversiteit of
openbare toegankelijkheid van je bedrijf.
Afhankelijk van de gekozen constructie: pacht of aandeelhouder. Eisen aan duurzame bedrijfsvoering.
Nee
Garantstelling
Starters, bedrijven die willen groeien, overnemers en omschakelaars naar biologisch. 
Collega ondernemers Overheden Bank
Soms eisen aan de leeftijd van de ondernemer (overheid).
Collega ondernemers kunnen inspraak wensen.
Inspraak van collega’s of de bank, kan je daarmee werken
of niet?
Ja
Crowdfunding via een
crowdfundingplatform
Boeren die leningen zoeken, bereidheid hogere rentepercentages te betalen en de werving van financiers uitbesteden. Binden van klanten aan je bedrijf. Boeren met een vriendelijk bedrijfsprofiel hebben grotere gunfactor bij financiers.
Burgers via crowdfundingplatform
Soms eisen aan de leeftijd van de ondernemer (overheid).
Collega ondernemers kunnen inspraak wensen.
Hogere rentepercentages
en strenge voorwaarden van
crowdfundingplatform.
Ja
Crowdfunding zonder een
crowdfundingplatform
Boeren die leningen zoeken en de werving van financiers zelf willen uitvoeren. Binden van klanten aan je bedrijf. Boeren met een vriendelijk bedrijfsprofiel hebben grotere gunfactor bij financiers.
Burgers via bedrijf of stichting
Gering
Lagere rentepercentages,
voorwaarden van Autoriteit Financiele Markten. Kan je goed omgaan met de investeerders, hun rente op tijd
betalen en aflossen?
Ja
Lease
Indien je de wens hebt dat het bedrijfsmiddel direct op de balans van je bedrijf komt te staan, kun je het beste kiezen voor financial lease. Hierbij ben je vanaf dag 1 eigenaar van het object. Hierdoor kun je mogelijk gebruikmaken van investeringsaftrek, renteaftrek en fiscaal afschrijven. De andere vorm van lease, operational lease, lijkt meer op huur. Je betaalt voor het gebruik. Aan het einde van de looptijd gaat het bedrijfsmiddel terug naar de leasemaatschappij. Soms heb je wel de optie om het te kopen. 
Dealers en banken
Gering
Hogere rentepercentages.
Beide

Van junior adviseur tot Directeur: Herrold Lammertinks impact op DLV Advies

Herrold Lammertink (53) is vanaf 2005 directeur en mede-eigenaar van DLV Advies geweest. Afgelopen donderdag nam hij afscheid en blikten we terug...

Lees verder

Deadline nadert: vraag nu uitstel aan voor aangescherpte eisen Beter Leven-keurmerk

Met de aangescherpte eisen van het Beter Leven-keurmerk (BLk), die per 1 januari 2025 ingaan, staan veel varkenshouders voor een uitdaging. Door de aanhoudende...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden