Subsidie voor duurzame landbouwtechnieken

Publicatiedatum: 05 december 2018

Om melkveehouders, akkerbouwers en loonwerkers te helpen hun bedrijf te verduurzamen, stellen meerdere provincies subsidieregelingen open. Er komt subsidie beschikbaar voor allerlei technieken en machines die bijdragen aan een milieuvriendelijkere landbouw. Ook voor advies en haalbaarheidsstudies zijn in sommige provincies tegemoetkomingen. Er zijn veel goede mogelijkheden om de bedrijfsvoering duurzamer te maken met deze regelingen. De regelingen vallen onder het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

De volgende provincies stellen subsidies beschikbaar en hanteren verschillende sluitingen waarop de indiening binnen moet zijn.

Provincie Regeling Sluitingsdatum
Friesland Innovaties en milieuvriendelijke technieken 15 januari 2019
Flevoland Innovaties, advies, onderzoek milieuvriendelijke technieken 11 januari 2019
Gelderland (alleen loonwerkers) Agrarisch waterbeheer: precisiebemesting 30 maart 2019
Zeeland Investeringen voor infrastructuur: kavelverbetering en waterhuishouding 30 maart 2019

 

Friesland: duurzame innovaties

In de subsidieregeling van Friesland gaat het om machines en innovaties die bijdragen aan een beter milieu, klimaatbestendigheid en de volksgezondheid. Kringlopen sluiten bij de verwerking van landbouwproducten is een centraal aandachtspunt.

U kunt subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld:

 • mechanische onkruidbestrijding en loofbewerking 
 • machines voor niet-kerende grondbewerking
 • GBM-reducerende maatregelen 
 • machines voor inwerken en verwerken groenbemesters
 • machines voor zaaien van verschillende gewassen
 • graslandverzorging, zoals weideslepen en doorzaaimachines
 • technieken tegen bodemverdichting
 • software voor precisielandbouw
 • hybride voertuigen
 • drainagesystemen

Flevoland: ook subsidie voor advies

Provincie Flevoland heeft in de tweede openstelling aandacht voor activiteiten die bijdragen aan nieuwe marktconcepten en beter beheer van productierisico’s. Op het gebied van milieu moet het gaan om activiteiten die uitspoeling van milieubelastende stoffen verminderen, voor de omschakeling van fossiele energie naar hernieuwbare energie en voor maatregelen die verzilting en watertekorten- of overschotten zoveel mogelijk tegengaan.
Bij de uitvoering van deze activiteiten zijn de kosten in brede zin subsidiabel.

Er is subsidie mogelijk voor:

 • de bouw, verbetering, regelen of huren van onroerende goederen;
 • de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties;
 • tweedehands goederen tot maximaal de marktwaarde activa;
 • advies van adviseurs, architecten en ingenieurs;
 • advies op gebied van duurzaamheid op milieu en economisch gebied;
 • onderzoek naar de haalbaarheid van zelfbedachte initiatieven;
 • computersoftware;
 • het regelen van octrooien, licenties, auteursrechten en merken;
 • personeelskosten.

Op basis van tender wordt de subsidieaanvraag beoordeeld. Het is belangrijk om bij tender een duidelijke en volledige aanvraag in te leveren, want na indiening van de aanvraag kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht.

Gelderland

Loonwerkers in Gelderland kunnen subsidie aanvragen voor technieken en innovaties bij agrarisch waterbeheer. Het maximale subsidiebedrag per aanvraag is 20.000 euro. Het gaat dan om:

 • precisiebemesting en gebruik van GPS/GIS-apparatuur;
 • machines voor niet-chemische onkruidbestrijding;
 • spuittechnieken die drift verminderen;
 • sensorgestuurde spuitapparatuur;
 • machinewasplaats;
 • biologisch waterbehandelingssysteem.

Zeeland

Zeeuwse landbouwers die plannen hebben om de structuur van de kavels te verbeteren en zo beter bewerkbaar te maken, hier graag advies bij willen hebben en eventueel ook een haalbaarheidsstudie op het gebied van infrastructuur willen gaan uitvoeren, komen mogelijk in aanmerking voor deze subsidieregeling. Ook voor inpassingsmaatregelen is subsidie beschikbaar en dat is zelfs 100% subsidiabel. Verder vallen ook aanpassingen in de waterhuishouding onder de regeling. Landbouwers die in samenwerkingsverband opereren kunnen ook een aanvraag indienen.

Projectplan

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet een plan ingediend worden waarin omschreven staat welke investeringen er gedaan worden, op welke manier en met welk doel. De kwaliteit van het projectplan bepaalt de slagingskans. DLV Advies heeft veel ervaring met het opstellen en indienen van deze projectplannen. Wij helpen u hier graag bij.
Neem contact op met Sytze Waltje (regio Noord/Oost) of met Paul Blokker (regio West/Zuid).

Bekijk hier de volledige investeringslijst Friesland

Bekijk hier de volledige investeringslijst Flevoland

Bekijk de volledige investeringslijst loonwerkers in Gelderland

Bekijk het openstellingsbesluit van Zeeland

Brandpreventie hoeft geen handenvol geld te kosten, het begint bij bewustwording

Als het gaat om brandveiligheid, ligt de veehouderij onder een vergrootglas. Boerderijbranden kunnen in korte tijd voor enorme financiële en emotionele...

Lees verder

Harm Wientjes algemeen directeur bij DLV Advies

Harm Wientjes is de nieuwe Algemeen Directeur van DLV Advies. Hij wil dat de dienstverlener toegevoegde waarde levert, zowel bij de varkenshouders als...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid