Uitbreiding warme sanering voor aanpak stikstof

Publicatiedatum: 13 november 2019

Het kabinet heeft vandaag nieuwe stappen gezet om de stikstofproblematiek aan te pakken. Om de neerslag van stikstof in de natuur op korte termijn te laten dalen, zijn er, naast snelheidsverlagingen voor verkeer, zoals eerder aangekondigd ook maatregelen voor de veehouderij. Dat gaat dan over aanpassingen in het veevoer voor het terugdringen van ammoniak en een uitbreiding van de bestaande saneringsregeling varkenshouderij.

Voor uitbreiding van de huidige saneringsregeling varkenshouderij is eerder al 60 miljoen euro extra vrijgemaakt, bovenop de oorspronkelijke 120 miljoen euro. Deze aanpak moet eveneens zorgen voor een daling van stikstofneerslag in de natuur en ziet het kabinet als een van de ‘quick wins’. Naar verwachting kan die extra 60 miljoen meetellen in de 'bank' voor 0,7 kiloton stikstofreductie. Dit biedt meer varkensbedrijven de mogelijkheid om op korte termijn gebruik te maken van deze regeling, die ingaat op 25 november 2019.

Vergunningverlening

Ondanks dat de huidige saneringsregeling bedoeld is om geur aan te pakken, wil het kabinet deze regeling nu dus ook inzetten om stikstofneerslag terug te dringen en de vergunningverlening weer op gang te laten komen. Dit is op korte termijn de beste oplossing, blijkt uit berekeningen van het RIVM. De regeling is vrijwillig en onder voorwaarden van sloop en met intrekking van rechten, waarbij de hoogste piekbelasters op basis van geur als eerste in aanmerking komen.

Gebruikmaken van saneringsregeling?

De saneringsregeling wordt opengesteld op 25 november 2019 en loopt tot 15 januari 2020. Ondanks dat de volledige openstellingsperiode benut kan worden is het wel zaak om alle gegevens tijdig gereed te hebben. Bewijslast verzamelen kost tijd. Vooral de gestelde randvoorwaarden in de regeling kunnen dit proces bemoeilijken. Een van die voorwaarden is dat bewezen moet worden in welke maand de stallen in gebruik zijn genomen.

Voor ondersteuning bij het verzamelen van deze bewijslast kunt u contact met ons opnemen. Ook voor de doorrekeningen binnen de definitieve regeling is het raadzaam contact op te nemen met een adviseur. Neem contact op met Gerben Schrijver (regio Oost) of Marco Hol (regio Zuid).

Wilt u alvast weten wat uw stallen waard zijn binnen de nieuwe regeling? Ga dan naar onze saneringstool.

Ga naar saneringstool

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden