Van Bemmel bouwt nieuwe ligboxenstal met hergebruik van materialen

Publicatiedatum: 22 augustus 2022

In het najaar van 2019 zat Johan den Hollander, projectleider Bouw bij DLV Advies, al aan de keukentafel van de familie Van Bemmel uit Lopik. Tijdens dit gesprek werden de wensen besproken voor een nieuw te bouwen ligboxenstal. Nu, bijna drie jaar later, is de oplevering een feit.

Op zaterdag 10 september a.s. van 10.00 uur tot 16.00 uur organiseert maatschap Van Bemmel op hun erf een open dag. Er zullen diverse noviteiten over de melkveehouderij en de bouw van de ligboxenstal aan bod komen en u kunt deelnemen aan de rondleiding en kennismaken met de verschillende bedrijven binnen het vakgebied.

Praatplan

Tijdens het praatplan werd vanuit de bestaande situatie bekeken welke mogelijkheden er waren voor de nieuw te bouwen stal. De bestaande ligboxenstal bood ruimte voor circa 63 plaatsen. Ondanks dat de stal nog in goede staat verkeerde, waren de roosterpaden en boxdekken te smal. De roosters dienden vervangen te worden. Daarbij moest de melkstal gerenoveerd worden. De familie Van Bemmel wilde een stal laten bouwen met circa 100 ligplaatsen.

Schetsplan

Johan: “Tijdens mijn eerste bezoek hebben we gekeken naar de opties voor het vergroten van de bestaande stal. Maar gezien de beperkte erfruimte waren er nauwelijks mogelijkheden om de bestaande stal op een goede manier te vergroten. Nieuwbouw boven de bestaande jongveestal en berging met gebruikmaking van de aanwezige mestkelder bood daarentegen een beter perspectief.” Hiervoor dienden de gebouwen deels gesloopt te worden. Het jongvee zou dan in de bestaande ligboxenstal terecht komen. “Aan de hand van ons praatplan, hebben wij een ontwerp schetsplan opgesteld waarin we zoveel mogelijk de wensen van de familie hebben verwerkt”, vervolgt Johan. Een stal met plek voor circa 100 stuks melkvee en voor alle dieren een eigen vreetplaats. Het tanklokaal en de machinekamer werden in dit schetsplan voor de nieuwe stal geplaatst wat bijdroeg aan een minder grote en massieve voorgevel. Vanuit dit schetsplan werd al duidelijk dat de nieuwe stal 2,5m over de bestaande bouwgrens heen kwam. Een omgevingsvergunning werd ingediend.

Van concept tot realisatie

Nadat de omgevingsvergunning en bouwaanvraag, inclusief sloopmelding, waren toegekend door de gemeente en de aanbesteding was vergund aan de betrokken bedrijven, kon er medio maart van dit jaar gestart worden met de bouw van de nieuwe stal. De planning was om de afronding van de bouw vóór de zomervakantie te verwezenlijken.

Hergebruik materialen

“Wat goed om te vermelden is, is dat alle bruikbare materialen ook daadwerkelijk hergebruikt zijn”, attendeert de projectleider. “Zo is de oude onderbouw volledig geïntegreerd in de nieuwe ligboxenstal. De spanten zijn opnieuw gebruikt in de nieuwe loods en op de bestaande kelder is een emissie arme vloer gekomen. Een mooie manier van duurzaam bouwen en het bewaren van de authenticiteit van de stal.”

Open dag

U kunt getuige zijn van de realisatie van de ligboxenstal met stalinrichting voor 90 ligplaatsen, krachtvoerboxen en een 2 x 8 zij-aan-zij Euroclass melkstal. Familie Van Bemmel heet u van harte welkom op Tiendweg 36 in Lopik op 10 september van 10.00 tot 16.00 uur. Uiteraard kunt u die dag voor informatie en vragen terecht bij alle betrokken bedrijven.

Onderstaande foto's zijn gemaakt door Melktechniek West

       


 

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden